Головна

B)(просторове значення) прямувати по степах - прямувати степами.

  1. Родовий та видовий об'єкти злочинів (поняття, значення). 1 страница
  2. Родовий та видовий об'єкти злочинів (поняття, значення). 2 страница
  3. Родовий та видовий об'єкти злочинів (поняття, значення). 3 страница
  4. Родовий та видовий об'єкти злочинів (поняття, значення). 4 страница
  5. Родовий та видовий об'єкти злочинів (поняття, значення). 5 страница
  6. Родовий та видовий об'єкти злочинів (поняття, значення). 6 страница

Існує розгалужена система синтаксичних синонімів зі значенням різних відношень:

ü просторових: при заводі, від заводу, на заводі, біля заводу, перед заводом, до заводу, із будинку, зі станції, (і)з полів, посеред поля, надполем, край поля, поперед нас, поза стінами, попід парканом, (і)з-під каменя, понад землею, через поле, уздовж дороги, крізь отвір, навпроти президії, побіля стіни, проміж цеглинами, (і)з-за гори;

ü часових: від часу проголошення, близько години, за гетьманщини, до реформ, впродовж століття, проти ночі, під час панування, напередодні свят, наприкінці доби, (і)зчасу створення, в радянський період, протягом ночі, через день, об обідній порі, о восьмій годині, за хвилину, під час колективізації, після перебудови;

ü причинових: в силу обставин, з нагоди ювілею, через хворобу, від перемоги зрадіти, за умов, в обставинах, у зв'язку з відпусткою, внаслідок пожежі;

ü мети: задля успіху, на випадок, щодо покращення, про всякий випадок, для звіту, ради успіху, заради спільної мети;

ü допустовості: всупереч правил, наперекір заборонам, замість мене, окрім роботи, помимо правил, у разі потреби, незважаючи на попередження, попри труднощі, відповідно до умов, при нагоді та інші.

Національна специфіка мови виразно позначається безпосередньо на її прийменниковому керуванні.

Значна кількість помилок трапляється при побудові словосполучень із прийменниками в перекладах з російської мови ділових паперів.

Наприклад, прийменник ПО в українській мові здатний брати участь у вираженні певної кількості значень, різноманітних відтінків та найперше позначає розподільне відношення. Для його позначення використовують лише дві конструкції: тричленна структура ПО+З. відмінок числівника+Р. відмінок іменника та ПО+М. відмінок іменника. Ці моделі, утворюючи один взірець зі спільним значенням, слугують визначенням міри при процесі розподілу чогось на певну кількість чи між декількома особами, предметами, наприклад: розпаювати по три гектари, визбирувати по зернині, заплатити по тисячі гривень, придбати по кілька примірників.

Нормативними є також поєднання прийменника ПО:

1) у складних прислівниках з іншими частинами мови:

ü з іменниками (по можливості, по суті, по батькові та под.);

ü із прикметниками (по-господарськи, по-домашньому та под.);

ü із займенниками (по-нашому, по-своєму та под.);

ü із числівниками (по троє, один по одному, по-друге та под.);

2) з іменниками в М. відмінку:

ü зі значенням мети (відправити по інструктора, пішли по воду);

ü зі значенням місця чи напрямку, де відбувається дія (трансляція по телебаченню);

ü зі значенням певних стосунків, взаємин (товариш по парті, дядько по батькові);

ü зі значенням місця поширення дії (розпорядження по факультету);

ü зі значенням розподільності (усі делегати отримали по подарунку, жінкам подарували по букету пролісків);

3) із займенниками (по їхньому будинку, по цьому місцю та под.).

В інших випадках треба використовувати прийменники на, за, з, із, до, для, від, під, у (в), як, через, щодота ін. або взагалі безприйменникові конструкції залежно від контексту.

По Вашему желанию - на Ваше бажання

По требованию - на вимогу

Обратиться по адресу - звернутися на адресу (за адресою)

По собственному желанию - за власним бажанням

По приказу директора - за наказом директора

По итогам - за підсумками

По происхождению - із походження

Обратиться по вопросу - звернутися з питання

Специалист по экономике - фахівець з економіки

Пришлось по вкусу - припало до смаку

По ошибке - помилково

Російські словосполучення з прийменником В українською мовою передаються за допомогою прийменників на, до, з, за, про, при, як, о та ін. або ж безприйменниковими конструкціями.

В адрес - на адресу

В знак уважения - на знак повагиВодичка вода | В последнее время - останнім часом

Роль та значення мови в житті суспільства. Функції мови | Мовна норма | Основи культури мовлення | Терміни та їх місце в діловому мовленні | Джерела української фразеології | Синонімічний вибір слова | Антонімічно-синонімічні пари | У с к л а д е н и х сполучниках кожна частина завжди пишеться о к р е м о : тому що, через те що. | Види і жанри публічних виступів | Види нарад |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати