Головна

Джерела української фразеології

  1. Internet-джерела
  2. Iіі. Джерела трудового права України
  3. X. ДЖЕРЕЛА (ФОРМИ) ПРАВА
  4. Б) джерела лексичних норм.
  5. Будуйте версії, намічайте джерела
  6. Виникнення і розвиток української державності.
  7. Відродження української державності на початку ХХ ст. (1917-1920 рр.).

Це усталені в мові вислови, прислів'я й приказки, різні жартівливі й анекдотичні вирази, крилаті вислови тощо. У них відбита глибока мудрість народу, його вікова культура, боротьба проти неправди, кривди; виражено ставлення до праці, науки; засуджуються негативні риси людини.

Джерелом виникнення фразеологізмів в українській літературній мові є:

- побут: дати гарбуза, зуб на зуб не попадає;

- вислови професійної діяльності: на два фронти, зсув за фазою, підписати вирок;

- вислови античної культури: золотий вік, неопалима купина, крокодилячі сльози;

- вислови художньої літератури, Біблії: бути чи не бути; берегти, як зіницю ока; спляча царівна.

У діловому спілкуванні фразеологізми, цитати на підтвердження якоїсь думки, прислів'я і приказки вживаються здебільшого в усному мовленні.

У письмовому діловому мовленні, зокрема в офіційно-ділових документах, вживання фразеологізмів не допускається.

Пароніми в діловому мовленні

Пароніми - слова, які за зовнішньою формою близькі до інших слів, але за значенням різні.

Незначна різниця у вимові паронімів спричиняє труднощі у їх засвоєнні, призводить до помилок, зокрема до неправильної заміни одного слова іншим.

У діловому мовленні найчастіше зустрічаємо такі пароніми:

Адрес - адреса

Адрес - письмове привітання особі, організації, переважно з нагоди ювілею (адрес від колективу).

Адреса - місце проживання чи перебування особи, місце знаходження установи; напис на конверті, бандеролі тощо (домашня адреса).

Адресант - адресат

Адресант - той, хто адресує, відправляє листи (мій адресант).

Адресат - той, хто одержує листи, бандеролі (відправляти адресатові).

Винятково - виключно

Винятково - дуже особливо, надзвичайно, не так, як усі (винятково вродлива дівчина).

Виключно - лише, тільки (виключно для тебе).

Громадський - громадянський

Громадський - стосується суспільства, громади чи окремого колективу; який відбувається в суспільстві (громаді, колективі) або пов'язаний з суспільно корисною діяльністю (організації, будинок, думка).

Громадянський - стосується громадянина як члена суспільства, властивий йому (обов'язок, мужність).

Ділянка - дільниця

Ділянка - частина поверхні, площі чогось; окрема частина земельної площі; галузь, частина тіла, сфера діяльності (землі, фронту, скронева, наукова).

Дільниця - адміністративно-територіальна або виробнича одиниця (виборча, складальна, будівельна, лікарська).

Досвідчений - освічений

Досвідчений - який має великі знання в якійсь галузі, великий життєвий досвід (лектор, вчитель).

Освічений - має освіту, здобув глибокі знання (людина).

Додержувати - додержуватися

Додержувати - виконувати щось точно, забезпечувати наявність чогось (додержувати порядку).

Додержуватися - Додержуватися - бути прихильником якоїсь думки, певних поглядів, переконань (додержуватися поглядів).

Дипломант - дипломат

Дипломант - особа, відзначена дипломом за видатні успіхи в якій-небудь галузі (дипломант конкурсу скрипалів).

Дипломат - службова особа, яка має урядові повноваження для відносин з іноземними державами (дипломат України).

Заснований - оснований

Заснований - закладений, організований, створений (клуб).

Оснований - який ґрунтується на чомусь, містить у своїй основі те, про що йдеться, говориться (оснований на вивченні ринку).

Запитання - питання

Запитання - звертання до когось, яке потребує відповіді або офіційне роз'яснення з приводу чогось (звертатися із запитанням, ставити запитання).

Питання - положення, проблема, справа, які вимагають обговорення, дослідження, вивчення; пункт документа, порядку денного (болюче питання, порушувати питання).

Здатний -здібний

Здатний - який має можливість, силу, певні дані щось зробити, здійснити, виконати; спроможний (здатний на вчинок).

Здібний - який має природні здібності; обдарований (здібний музикант).

Туристичний - туристський

Туристичний - стосується туризму (бюро, довідник, журнал).

Туристський - стосується туриста, туристів (поїзд, сезон, група, одяг).

Чисельний - численний

Чисельний - який стосується числа; числовий (аналіз); кількісний (перевага, зростання населення).

Численний - який складається з великої кількості когось, чогось (загін, аудиторія, група, організація, товариство); наявний у великій кількості (війська, гості, делегації, досліди, жертви, зразки, кадри, підприємства, ухвали, мешканці).Терміни та їх місце в діловому мовленні | Синонімічний вибір слова

Роль та значення мови в житті суспільства. Функції мови | Мовна норма | Основи культури мовлення | Антонімічно-синонімічні пари | Водичка вода | B)(просторове значення) прямувати по степах - прямувати степами. | В последнее время - останнім часом | У с к л а д е н и х сполучниках кожна частина завжди пишеться о к р е м о : тому що, через те що. | Види і жанри публічних виступів | Види нарад |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати