Головна

А. Побудова кривої виробничих можливостей

  1. N При розробці ТП необхідно враховувати принцип суміщення технічних, економічних і організаційних завдань, що вирішуються в даних виробничих умовах.
  2. N покращує використання виробничих потужностей через скорочення числа налагоджень і переналадок обладнання;
  3. quot; ОБЛІК МАТЕРІАЛЬНО-виробничих запасів "ПБУ 5/01
  4. Quot; ОБЛІК МАТЕРІАЛЬНО-виробничих запасів "ПБУ 5/01
  5. А. Визначення характеристик випадкових величин і побудова ліній регресії за даними вибірки
  6. Агентство також надає консультативні послуги урядам з питань можливостей і умов залучення інвестицій.

Крива виробничих можливостей (КПВ) - це модель, що дозволяє визначити економічні витрати на рівні економіки загалом. Передбачається, що економіка виробляє два блага. Виробництво першого відкладається на графіку по осі X, другого - по осі Y. Якщо б всі наявні в суспільстві ресурси були спрямовані на виробництво блага X, то благо Y не випускався б зовсім, і ми маємо точку М, що лежить на осі X. В протилежному випадку отримуємо точку N на осі Y. Поєднавши ці дві крайні точки, отримуємо КПВ (крива MN).

Для з'ясування того, як будується КПВ, наведемо умовний приклад. Нехай хтось має ділянку 10 соток, на якому він може вирощувати картоплю і моркву, причому вся земля абсолютно однакова з точки зору можливостей вирощування того й іншого. Припустимо, з кожної сотки можна максимально отримати 2 од. моркви і 1 од. картоплі. Якщо індивід вирішити зайняти всю землю картоплею, то максимально можливий урожай складе 10 од. картоплі і 0 од. моркви. Якщо ж вся земля буде віддана під моркву, максимальний урожай буде 0 од. картоплі і 20 од. моркви. Але можливий і будь-який проміжний варіант розподілу землі. Наприклад, 8 соток йдуть під моркву, а 2 сотки - під картоплю. Тоді максимальний урожай буде вже 2 од. картоплі і 16 од. моркви. І т.д.

Можна, таким чином побудувати таблицю виробничих можливостей в залежності від розподілу землі (табл. 1-1):

Табл. 1-1. Таблиця виробничих можливостей

Перенісши ці цифри на графік, отримуємо КПВ (рис. 1-1):

Мал. 1-1. Приклад побудови кривої виробничих можливостей

Дана крива годиться лише в якості умовного прикладу. Насправді для економіки в цілому характерна КПВ, опукла вгору, як це показано на рис. 1-2 (чому - про це потім):

Мал. 1-2. Крива виробничих можливостей

Крива виробничих можливостейвідображає всі можливі комбінації двох благ, які можуть бути проведені в економіці при повному використанні наявних ресурсів і даному рівні технологій.

Точки A і B на цій кривій (див. Рис. 1-1 і 1-2) показують альтернативні варіанти виробництва цих благ: в порівнянні з точкою A точка B відповідає більшому виробництву блага X, але меншому - блага Y. Це відображає той факт , що ресурси суспільства не безмежні, і якщо ми хочемо збільшити виробництво одного з благ, нам доведеться пожертвувати певною кількістю іншого. Наприклад, наш умовний дачник може виростити більше картоплі за рахунок моркви і навпаки.

У свою чергу випуск, відповідний т. C, говорить про те, що частина наявних в суспільстві ресурсів не використовується, оскільки з цієї точки можна перейти в будь-яку точку на кривій виробничих можливостей. На прикладі з дачником можна припустити ситуацію, коли він засіяв лише частина землі, та й сам працює упівсили. Якщо взяти економіку в цілому, то така ситуація характерна для кризових періодів, коли заводи не працюють на повну потужність, поля НЕ засіваються, багато людей не можуть знайти роботу і т. Д

Нарешті, т. D в даний час для економіки не доступна, бо для виробництва двох благ у відповідних кількостях просто не вистачає ресурсів. Так наш дачник не може на своїх десяти сотках виростити, наприклад, 16 од. моркви плюс 8 од. картоплі. Щоб така комбінація стала можливою, йому необхідно мати більше землі і залучити до її обробці своїх родичів.

Може виникнути питання: «Яка з точок, що лежать на КПВ, краще?» Насправді сама по собі крива виробничих можливостей відповіді на нього не дає. Не можна забувати, що вона лише ілюструє можливості економіки, т. Е показує те, що ми можемо, але не те, що ми хочемо.

Припустимо, наш дачник обожнює картоплю, але терпіти не може морква. Тоді найкращою для нього буде т. N на рис. 1-1. Для іншого дачника найкращою, навпаки, буде т. М, для третього - т. А і т. Д.

Це вірно і для економіки в цілому. Нехай по осі Х відкладається виробництво танків, а по осі Y - будівництво житла. Якщо йде війна, то нам не до квартир, т. Е. Кращої точкою на КПВ для нас буде т. М на рис. 1-2. Якщо ж світ і ніякої військової загрози, то ми, ймовірно, віддамо перевагу т. N. Можливий і будь-який проміжний варіант.Г. Методи економічного дослідження | Б. Зрушення кривої виробничих можливостей

Економіка як наука | А. Предмет економіки | Б. Економічні витрати і безповоротні витрати | В. Мікроекономіка і макроекономіка | економічний кругообіг | Б. Схеми економічного кругообігу | Схема 1-2. Економічний кругообіг за участю фінансових ринків | Схема 1-3. Економічний кругообіг за участю держави |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати