На головну

Вступ

  1. I ВСТУП
  2. I Введення в економіку
  3. I Введення в економіку
  4. I. Вступ
  5. I. Вступ
  6. I. Вступ
  7. I. ВСТУП

Основною метою навчальної дисципліни «Діловодство в кадровій службі» є формування у студентів цілісної системи знань про основні напрямки, принципи, форми, методи та засоби ведення документаційного забезпечення діяльності служби управління персоналом та кадрової роботи.

Студенти повинні ознайомитися з історією розвитку поглядів на роль діловодства в організації, вивчити сучасні основні документаційні форми і методи використання кадровими службами в підборі, відборі і наборі кваліфікованого персоналу.

Важливо виробити і засвоїти практичні навички з оформлення та роботі з документами та ведення діловодства в кадровій службі. Дана навчальна дисципліна пов'язана з вивченням курсів «Організація управлінської праці», «Документознавство», «Управління офісом».

Студенти, які вивчають даний курс повинні освоїти такі проблеми: систему, склад і зміст кадрової документації, що регламентує управління персоналом, правила оформлення документів при прийомі на роботу, порядок обліку кадрів, порядок підготовки наказів з особового складу, ведення трудової книжки і особистих справ, способи і техніку створення документів, організацію документообігу, систематизацію документів, номенклатуру для їх формування та зберігання.

 Діловодство в кадровій службі | Тема 1. Історія розвитку системи діловодства в Росії

Тема 2. Нормативно-методичне забезпечення діловодства | Тема 4. Основні вимоги до оформлення управлінських документів | Вимоги до комп'ютерного складання документів | Тема 5. Документ і системи документації | Тема 6. Оформлення та ведення кадрових документів в організації | Тема 7. Систематизація документів, номенклатура для їх формування та зберігання | Тема 8. Організація діловодства на підставі звернень громадян | Тема 9. Обробка конфіденційних документів | Тема 10. Удосконалення документаційних форм організації | Тема 11. Забезпечення секретарської діяльності |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати