На головну

Надходження грошових коштів В КАСУ

  1. A. пароподібні наркотичні речовини вводять через трубку безпосередньо в трахею або в бронх
  2. B) товарне господарство з сучасними технічними засобами виробництва.
  3. I. Рішення логічних задач засобами алгебри логіки
  4. II. Функція грошей як засобу обігу
  5. v Порушення нормальних кредитно грошових відносин в промисловості і зниження частки грошових коштів надходять від продажу продукції.
  6. V1: Інструментально-аналітичні засоби професійно-орієнтованих ІС.
  7. V1: Облік грошових коштів і розрахунків 1 сторінка

Готівкові кошти, що надходять до каси підприємства, повинні своєчасно і в повній сумі оприбутковуватися - враховуватися в касі підприємства. Тому, щоб готівкові де-


ніжні кошти вважалися оприбутковані, будь-яке надходження готівки до каси: надходження виручки, позареалізаційні надходження, надходження грошових коштів з банку оформляється прибутковим касовим ордером(Ф. № КО-1). Для тих підприємств, які працюють із застосуванням РРО або використанням РК - підприємств торгівлі, громадського харчування та послуг, оприбуткуванням готівки є реєстрація через РРО (або фіксування в РК) операцій по прийому від покупця готівкових коштів (з видачею йому розрахункового документа) і щоденне відображення їх у повній сумі в Книзі обліку розрахунок-пих операцій (КОРО).

Оформивши надходження готівкової виручки прибутковим касовим ордером, потрібно також зробити прибуткову запис в касовій книзі. Запис в касовій книзі не обов'язково робити відразу ж після виписки прибуткового ордера. Цілком допустимо зробити запис в касовій книзі протягом робочого дня касира, але обов'язково в день надходження грошових коштів.

При заповненні касового ордера дуже важливо, щоб в ньому були заповнені всі реквізити.

У прибуткових ордерах, які оформляються на загальну суму проведених підприємством касових операцій (отримання готівки з банку за чеком та оприбуткування їх в касі і т. П.), Реквізит «Отримав» не заповнюється.

У прибутковому ордері обов'язково вказується підстава для його складання (див. Табл. 4.3) і в реквізиті «Додаток» перераховуються прикладені до нього документи, на яких ставиться штамп або напис "Оплачено" із зазначенням дати (число, місяць, рік).
Справжній бухоблік 45

Таблиця 4.3Вимоги до визначення розміру ліміту каси | ВИДАЧА ГОТІВКИ

СПРАВЖНІЙ | ГЛАВА 4. ОБЛІК КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ | ЛІМІТ ЗАЛИШКУ ГОТІВКОВИХ В КАСІ І ТЕРМІНИ ЗДАЧІ ГОТІВКИ | Вимоги до підприємств за термінами здачі готівки | Документи, які служать підставою для оформлення ^ а "обличчя і-видаткових касових ордерів | Терміни повернення готівки і надання Звіту | ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ СТРОКІВ ПОВЕРНЕННЯ надміру витрачених ГОТІВКИ | ВЕДЕННЯ ЖУРНАЛУ РЕЄСТРАЦІЇ | ПРИБУТКОВИХ І ВИДАТКОВИХ КАСОВИХ ДОКУМЕНТІВ | ОФОРМЛЕННЯ КАСОВОЇ КНИГИ | Видатковим касовим ордер |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати