Головна

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Chmod права список_файлов
  2. Internet-джерела
  3. Iіі. Джерела трудового права України
  4. O РГ составляет список возможных экспертов.
  5. VI. Список рекомендованих джерел
  6. X. Библиографический список
  7. X. Библиографический список

1. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 7 грудня 2000 р. № 2121-ІІІ // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності (Додаток до журналу "Вісник Національного банку України"). - 2001. - № 1. - С. 3 - 46 (зі змін, і доп.).

2. Закон України "Про Національний банк України" від 20 травня 1999 р. № 679-XIV (зі змін, і доп.) // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності (Додаток до журналу "Вісник Національного банку України"). - 2001.-С. З-26.

3. Про порядок регулювання діяльності банків в Україні. - Інструкція НБУ. Затверджено постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 р. № 368 (Із змінами та доповненнями).

4. Про регулювання Національним банком України ліквідності банків України.- Положення НБУ. Затверджено постановою Правління Національного банку України від 30.04.2009 р. №259 (Із змінами та доповненнями).

5. Управління банківськими ризиками: Навч. посіб. / Л. О. Примостка, П. М. Чуб, Г. Т. Карчева та ін.- К.: КНЕУ, 2007 - 600 с.

6. Методичні рекомендації щодо управління ліквідністю в банку "Фінанси і кредит". Затверджені протоколом Правління від 18.11.2008 року

7. Васюренко О. В., Волохата К. О. Економічний аналіз діяльності комерційних банків: Навчальний посібник. - К.: Знання, 2006 - 463 с.

8. Волошин І. Банківські моделі та режими ліквідності // Вісник НБУ

9. Бондаренко О. С. Моделі управління поточними ліквідними активами // Інвестиції:практика та досвід. - 2005. - № 18. - С. 22-28.

10. Інструкція "Про порядок регулювання діяльності банків в Украіні": Затв. постановою Правління НБУ від 28.08.2001 р. і 368..

11. Біла О. Г. Робочий капітал - передумова поточної ліквідності підприємств // Фінанси України (укр.).- 2003.- № 10.- C.56-62

12. Бурлай Т. В. Методичні підходи до прогнозно - аналітичної оцінки банківської ліквідності на макрорівні // Банківська справа (укр.).- 2003.- № 2.- C.22-34.

13. Гармидаров П. П. Удосконалення системи управління ризиками в банках // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т. 9: Збірник наукових праць: Наукове видання.- Суми: Мрія-1 ЛТД; УАБС, 2004.- 374 c.

14. Граділь А. Підвищення рівня ліквідності комерційного банку шляхом управління залишками грошових коштів на рахунках клієнтів // Банківська справа (укр.).- 2002.- № 1.- C.17-22

15. Жданов В.І. Грошові агрегати та забезпечення потреб ліквідності банківської системи в зоні євро // Формування ринкових відносин в Україні (укр.).- 2002.- № 4.- C.41-46.


Тис. грн
  2013р 2012р зміна
Балансові показники  
Активи 47 085 394 51 202 561 (8,04)%
Обов'язкові резерви в Національному банку України 576 312 526 494 9,46%
Заборгованість кредитних установ 30 271 3 525 758,75%
Кредити клієнтам 31 069 913 29 813 198 4,22%
Зобов'язання перед кредитними установами 7 708 249 11 941 762 (35,45)%
Зобов'язання перед клієнтами 26 832 644 27 964 034 (4,05)%
Субординований борг 2 377 704 2 374 272 0,14%
Статутний капітал 3 002 775 3 083 449 (2,62)%
Усього капітал 8 999 803 8 069 507 11,53%
Звіт про прибутки  
Чисті процентні доходи після резерву під зменшення корисності кредитів 2 198 036 2 480 702 (11,39)%
Чисті комісійні доходи 1 360 126 1 323 138 2,80%
Непроцентні доходи 719 030  
Непроцентні витрати (3 005 987) (3 231 535) (6,98)%
Прибуток до оподаткування 1 271 205 572 305 122,12%
Прибуток за рік 1 017 280 319 267 218,63%
Загальна інформація про банк  
Показник достатності капіталу згідно з МСБО 30,36% 29,34% 0,8%
Показник достатності регулятивного капіталу згідно вимог НБУ 20,62% 18,76% 1,86%
Кількість відділень Банку (3,27)%
Кількість працівників (консолідовано) 12 781 13 849 (5,75)%


ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ | Анонс Сказочного бала

РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ТА СКЛАДОВІ ПОНЯТТЯ ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ | Сутність та значення ліквідності банків. | Значення та складові платоспроможності комерційного банку. | Аналіз показників ліквідності та платоспроможності банківської системи України. | Регулювання ліквідності комерційних банків | Оцінка ліквідності комерційних банків |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати