Головна

Поняття кредитоспроможності позичальника - юридичної особи та методи її оцінки.

  1. I. Неекспериментальні методи
  2. I. Поняття і форми цивільно-правової відповідальності
  3. I. Поняття мистецтва і його соціальні функції. Види і жанри.
  4. I. Поняття мистецтва і його соціальні функції. Види і жанри.
  5. I. Поняття компетенції
  6. II. Арени. Методи отримання.
  7. II. Індивід, індивідуальність. Поняття особистості, фактори її формування і розвитку.

Кредитування проводиться в кілька етапів: підготовчий; розгляд кредитного проекту; оформлення кредитної документації; етап використання кредиту і наступного контролю в процесі кредитування.

Кредитна політика комерційного банку - це комплекс заходів банку, мета яких - підвищення прибутковості кредитних операцій і зниження кредитного ризику.

Як правило, конкретні методи та етапи оцінки кредитоспроможності знаходять відображення в Положенні банку про встановлення кредитного ліміту. Даний документ повинен містити:

1. Склад загальних вимог до клієнта: організаційно-правова форма, сфера діяльності, місце реєстрації, територія фактичного здійснення бізнесу та ін.

2. Перелік документів, що просить у потенційного позичальника з метою оцінки його кредитоспроможності.

3. Вимоги до фінансового стану позичальника з необхідною, в залежності від цілей і завдань кредитної політики, а так же мірі допустимого ризику, деталізацією даного поняття.

4. Порядок розгляду кредитної заявки.

5. Вимоги до забезпечення кредиту.

6. Порядок взаємодії служб банку при встановленні ліміту кредитування.

7. Терміни проведення оцінки кредитоспроможності та винесення рішення про доцільність надання кредиту.

Ключовими цілями аналізу кредитоспроможності є:

1. Визначення здатності і готовності позичальника повернути запитувану позичку відповідно до умов кредитного договору.

2. Оцінка ризику, пов'язаного з кредитуванням даної організації.

3. Визначення розміру кредиту, який може бути наданий, і умов його надання.

Основними завданнями оцінки кредитоспроможності є:

1. Формування загальної характеристики потенційного позичальника. На даному етапі повинна бути підтверджена правоздатність позичальника та осіб, які виступають від його імені, на вступ у кредитні відносини з банком, а також отримана інформація про кредитну історію організації, про власників і керівників підприємства.

2. Проведення економічного аналізу організації.

Дане завдання є найбільш трудомісткою і відповідальною, оскільки вимагає створення прогнозу майбутнього фінансового стану позичальника. Рішення даного завдання проходить кілька етапів:

1. Оцінка достатності, достовірності і повноти джерел інформації. Більш детально цей аспект роботи банку висвітлений у пункті 2 цієї глави.

2. Аналіз майнового стану організації.

3. Аналіз ліквідності і платоспроможності.

4. Аналіз фінансової стійкості.

5. Аналіз ділової активності.

6. Аналіз рентабельності.

7. Аналіз якісних показників.

На практиці можливе корегування даного плану, як в сторону зменшення, так і збільшення кількості етапів або їх послідовності.Процедура надання кредиту в банку. | Рейтинг позичальника - фізичної особи. Скорингові і бальні методики оцінки кредитоспроможності.

Статутний капітал банку, його призначення та формування. | Види цінних паперів банку і їх особливості. | Учасники ринку міжбанківських кредитів і їх функції. | Оцінка елементів активів банку в точки зору ліквідності, ризику, прибутковості. | метод коефіцієнтів | Види кредитного портфеля банку. | Учасники лізингу | Види лізингу, їх особливості. | Факторинг і його призначення. | Види інформації, аналізовані при факторингу. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати