На головну

бібліографічний список

  1. Chmod права спісок_файлов
  2. O РГ становить список можливих експертів.
  3. VI. Список рекомендованих джерел
  4. X. Бібліографічний список
  5. X. Бібліографічний список
  6. X. Бібліографічний список
  7. бібліографічний список

а) основна література:

1. Андрєєва І. І., Родман Л. С. Ботаніка. - 2-е изд., Перераб. і доп. -М .: Колос, 1999..

2. Лотова Л. І. Морфологія і анатомія вищих рослин. М. Едіт-ріал УРСС, 2000.

3. Васильєв А. Є., Воронін Н. С., Еленевскій А. Г., Серебрякова Т. І., Шоріна Н. І., Ботаніка. Морфологія і анатомія рослин. - 2-е изд., Перераб. - М .: Просвещение, 1988.

4. Хржановський В. Г., Пономаренко С. Ф. Практикум з курсу загальної ботаніки. - М .: Вища. школа, 1990.

5. Практикум з анатомії і морфології рослин: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / В. П. Вікторов, М. А. Гуленкова, Л. Н. Дорохіна та ін .; Під ред. Л. Н. Дорохіної. - М .: Видавничий центр «Академія», 2001.

6. Практикум з систематики рослин і грибів рослин: Навч. посібник для студ. вищ. пед. навч. закладів / А. Г. Еленевскій, М. П. Соловйова, Н. М. Ключникова і ін .; Під ред. А. Г. Еленевского. - М .: Видавничий центр «Академія», 2001.

б) додаткова література:

1. Артюшенко З. Т., Федоров Ал. А. і ін. Атлас по описової морфології висдшх рослин. М. Л .: Изд. - Во АН СРСР, 1956 -1990.

2. Воронін Н. С, Керівництво до лабораторних занять з анатомії та морфології рослин. - 3-е изд., Перераб. - М .: Просвещение, 1981.

3. Губанов І. А., Кисельов К. В., Новіков В. С, Тихомиров В. Н. Визначник судинних рослин центру європейської Росії. Вид. 2-е, доповнене і перероблене. М .: Аргус, 1995..

4. Тахтаджян А. Л. Система магноліофітов. - Л .: Наука, 1987.

5. Хржановський В. Г., Вікторов С. В., Литва П. В., Родіонов Б. С, Родман Л. С. Ботанічна географія з основами екології рослин (2-е изд., Перераб. І доп.). М .: Колос, 1994..

6. Яковлєв Г. П., Авер'янов Л. В. Ботаніка для вчителя. У 2 ч. М. Просвітництво, ч. 1, 1996, ч. 2, 1997.Розподіл навчального часу на вивчення дисципліни | Самостійна робота

ботаніка | Цілі і завдання курсу | Про спостереженнях в природі | Завдання для самостійної роботи | Завдання і методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи | Перелік питань для виконання контрольної роботи № 1 | Завдання і методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи № 2 | Перелік питань для виконання контрольної роботи № 2 | Додаток А - Схема опису покритонасінних рослин | Додаток Б - Список латинських назв видів рослин для обов'язкового вивчення |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати