Головна

формат газети

  1. IV. Реформаторський прорив Лютера
  2. Word 2003 !!!!!! . Формат: А4 поля: 2-2-2-2. Шрифт: 10 Кг times New Roman
  3. Автоматичне форматування тексту
  4. Автоформатування вже введеного тексту
  5. Архів у форматі RAR
  6. Б. Лютеранські і Реформатські церкви
  7. Безтрансформаторні підсилювачі потужності

Від формату газети, тобто від розміру газетної сторінки, залежать як кількість і обсяг публікованих в номері текстових і ілюстраційні матеріалів, так і їх розташування і оформлення. Формат газети багато в чому обумовлює особливості її верстки, ілюстрування, використання текстових і титульних шрифтів, оформлення заголовків.

В основному формат газети визначається розмірами паперу, на якій вона друкується. Для газет з великими тиражами використовується рулонний папір, для газет з невеликими тиражами (порядку декількох тисяч примірників) - листова.

Колись в СРСР були встановлені стандартні формати газетної друкарського паперу - по ГОСТ 1342-68. Її розміри вказуються в сантиметрах або міліметрах. При позначенні листового паперу спочатку вказують розмір меншої сторони аркуша, тобто ширину, потім - більшої сторони. Паперові фабрики випускають листову газетний папір декількох стандартних форматів: 600 х 840, 600 х 900, 700 х 900 мм і ін. В основу вибору цих форматів в свій час було взято, по-перше, те, що повний аркуш паперу повинен мати площу близько 1 м2 (84 х 119 см = 9996 см2 , А по-друге, те, що пропорції сторін аркуша паперу повинні бути постійними, незалежно від того, в яку частку аркуша він фальцуется. Такому умові відповідає аркуш паперу, в якому коротка сторона відноситься до довгої як 1: 2 або як 1: 1,4.

При позначенні формату рулонного паперу вказують лише ширину роля. Рольова газетний папір випускається в наступних форматах: 420, 600, 840, 1260, 1680 мм і ін.

Відповідно до розміру паперу встановлюється і формат газети. Перш, згідно ГОСТ 9254-66, газети виходили в трьох стандартних форматах. «Правда», «Известия», переважна більшість центральних, республіканських, крайових, обласних загальнополітичних і галузевих газет, багато молодіжних та деякі найбільші міські газети, в тому числі майже всі вечірні, виходили форматом А2. Окремі центральні газети, частина молодіжних, всі дитячі, а також всі районні та більшість міських газет видавалися форматом A3 (в тому випадку, якщо газета друкувалася на рулонної папері при ширині рулону 600 мм і довжині рубки 440 мм, допускалося зміна формату сторінки - ширина 300 мм і висота 440 мм). У форматі А4 випускалися колгоспні, деякі фабрично-заводські і установчі багатотиражні газети, щотижневий додаток до газети «Радянський спорт» - «Футбол-хокей», спецвипуски виїзних редакцій і т. Д. Зрозуміло, що сьогодні такої жорсткої залежності формату газети від її статусу вже немає, а все визначається фінансовими можливостями і рішеннями видавців.

Відхилення по ширині і висоті газетної сторінки встановлюються технічними умовами. Так, при форматі A3 ці відхилення не повинні перевищувати ± 1 мм, проте при друкуванні на листової папері формату 600 х 840 мм і на рулонної папері шириною 600 мм допускається збільшення ширини газетної сторінки на величину до 4 мм.

В силу різних причин (під впливом національних традицій або під впливом форматів журнальних видань) окремі газети можуть мати нестандартний формат (наприклад, естонська газета «Едазі» має формат 409 х 550 мм).

Розмірами газетного паперу відповідають формати поліграфічного обладнання, яке використовується для випуску газет.

Вибираючи формат газети, видавці прагнуть забезпечити, з одного боку, найбільші зручності для їх читання, а з іншого - оптимальні можливості для верстки, розміщення матеріалів, розподілу розділів і рубрик газети. На вибір формату впливають і поліграфічні можливості, і особливості виробничої бази. Нарешті, формат газети багато в чому залежить від типу видання і його цільової аудиторії.

В даний час присутні дві протилежні тенденції. Так, ряд малоформатних газет переходять до більшого формату. т аким чином видавці і власники газет прагнуть підняти престиж видання, перевівши його на більш «солідний» формат. Однак все більшу кількість газет, насамперед щотижневих і спеціалізованих видань, переходять до малого формату, завдяки чому збільшується число сторінок в газетному номері, що дає додаткові можливості для розподілу і верстки матеріалів.Особливості оформлення журнальних видань | Особливості оформлення газетних видань

Квитки по ВИДІВ І ЕЛЕМЕНТІВ ДРУКОВАНОГО ТЕКСТУ | види изоизданий | Види видань за читацького адресою | Елементи зовнішнього оформлення видань | Внутрішня структура книги | Титульна сторінка і її види | Особливо різноманітні і широкі можливості композиційного рішення двосмугового (розворотного або орного) титулу. | Архітектоніка. | Вимоги до композиції і легкості читання текстів | обсяг видання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати