На головну

Стоматологический факультет

  1. III курса ЛЕЧЕБНОГО факультета 2000-2001 учебного года
  2. ВОСК ПРОФИЛЬНЫЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
  3. Гуманитарного факультета, блок дисциплин ОПД
  4. Декан факультета
  5. Для заочного отделения Электротехнического факультета
  6. Для студентів 3 курсу медичного факультету
  7. Для студентів факультету журналістики

1 (16*).Для вивчення фізичного розвитку дітей та підлітків широко використовують антропометричні дослідження (в іншій редакції - антропометричні та фізіометричні дослідження). Виберіть з наведеного фізіометричний метод досліджень.

A.Визначення життєвої ємкості легень.

B.Вимірювання зросту.

C.Визначення форми грудної клітки.

D.Визначення форми хребта.

E.Визначення маси тіла.

2 (21).У хлопчика 8 років під час профілактичного медичного огляду визначені зміни кривизни хребта у фронтальній площині: праве плече опущене і стає як би плоским, кути лопаток знаходяться на різних рівнях за рахунок опущення правої лопатки, трикутники талії виражені по обидва боки, подовжні м'язи спини ліворуч утворять м'язовий валик. Який вид постави виявлений у дитини?

A.Сколіотична.

B.Кіфотична.

C.Лордотична.

D.Сутулувата.

E.Виправлена.

3 (26).Дайте оцінку фізичного розвитку дівчинки 12 років за методом сигмальних відхилів, якщо показник ваги тіла дорівнює +0,5 сигми:

A.Середній.

B.Вище середнього.

C.Високий.

D.Низький.

E.Нижче середнього.

4 (27*).Дайте оцінку фізичного розвитку хлопчика 10 років, якщо згідно з графічним зображенням профілю фізичного розвитку довжина тіла дорівнює +1,2 сигми, вага тіла - -0,5 сигми, обвід грудної клітки - +0,5 сигми.

A.Диспропорційний (в іншій редакції - А. Непропорційний.).

B. Пропорційний.

C.Різко диспропорційний.

D.Гармонійний.

E.Низький.

5 (32).Дайте оцінку фізичного розвитку дівчинки 10 років за шкалою регресії, якщо показники маси тіла й обводу грудної клітки знаходяться у межах ±1 сигми.

A.Гармонійний.

B.Дисгармонійний.

C.Середній.

D.Низький.

E.Високий.

6 (49).У 9-річного хлопчика отримано наступні показники фізичного розвитку: довжини тіла 127см (-0,36σ), маса тіла 28,2 кг (+0,96σ), обвід грудної клітки 64,9 см (+0,66σ), життєва ємкість легень 1520 мл (-0,16σ). Дайте комплексну оцінку фізичного розвитку дитини.

А. Гармонійний.

B. Дисгармонійний.

C. Різко дисгармонійний.

D. Нижче середнього.

E. Надмірний.

7 (51).Одинадцятирічна дівчинка має середні показники зросту та маси тіла, вище середнього - обводу грудної клітки, високі - життєвої ємкості легень і м'язової сили. Яка комплексна оцінка фізичного розвитку?

А. Дисгармонійний.

B. Гармонійний.

C. Різко дисгармонійний.

D.Надмірний.

E. Вище середнього.

8 (55).У дівчинки 10 років рівень фізичного розвитку високий (М +3δ), довжина тіла збільшилась за рік на 10 см (в два рази більше, як для її віку), кількість постійних зубів відповідає віковим величинам (20), розвиток вторинних статевих ознак випереджає вікові терміни на три роки (Ма, Р, Ах, Menarche). Випередження біологічного віку може бути в результаті:

A.Ендокринних зрушень.

B.Акселерації.

C.Складу раціону харчування.

D.Занять спортом.

E.Недоліків у гігієнічному вихованні.

9.Вказати, до якої групи здоров'я треба віднести дитину, у якої під час поглибленного медичного огляду було виявлено хронічний гастрит у стані компенсації.

A.3.

B.2.

C.1.

D.4.

E.5.

10 (59).У школі після проведення поглибленого медичного огляду в п'ятому класі діти розподілені за групами здоров'я. До якої групи здоров'я слід віднести дітей, які мають функціональні, морфологічні відхилення, функціональні відхилення після перенесених захворювань, та тих, що часто хворіють?

A.2.

B.1.

C.3.

D.4.

E.5.

11 (67).Хлопчик 12 років скаржиться на головний біль, запаморочення протягом останнього року. Хворів ГРВІ 5-6 разів протягом року. Об'єктивно: маса тіла 46 кг, довжина тіла - 156 см (у межах ±1δ), правильної тілобудови, задовільного харчування, шкіра чиста. Хронічної патології не виявлено. До якої групи здоров'я відноситься хлопчик?

A.Друга.

B.Перша.

C.Третя.

D.Четверта.

E.П'ята.

12 (70).Хлопчик 12 років має деякі функціональні та морфологічні відхилення (міопія 0,5Д) та знижений опір організму. Хронічні захворювання відсутні. За останній рік 5 раз хворів на респіраторні захворювання. До якої групи здоров'я можна віднести цього хлопчика?

A.Друга група здоров'я.

B.Перша група здоров'я.

C.Третя група здоров'я.

D.Четверта група здоров'я.

E.П'ята група здоров'я.

13 (73*).При поглибленому щорічному медичному огляді у школяра 9 років встановлено: нормальний (в іншій редакції - середній) фізичний розвиток, міопія 1,5Д, тричі на рік хворів ГРЗ. З боку інших органів і систем відхилень не виявлено. До якої групи здоров'я необхідно віднести цього школяра?

A.2 група здоров'я.

B.3 група здоров'я.

C.1 група здоров'я.

D.4 група здоров'я.

E.5 група здоров'я.

14 (74). Хлопчик 13-ти років має відхилення у фізичному розвитку: маса тіла нижче середньої вікової норми. В анамнезі тубінфікування. При огляді окулістом поставлено діагноз: міопія слабкого ступеня. До якої групи здоров'я належить дитина?

А. ІІ.

B. І.

C. ІІІ.

D. ІV.

E. V.

15 (75).Комплексна оцінка здоров'я дітей, які проживають в Закарпатському регіоні України, показала, що у 20% обстежених спостерігалося збільшення долей щитовидної залози (залозу видно під час ковтання), 15% дітей мали низький рівень фізичного розвитку. Вміст йоду у воді, якою користуються жителі, вкладає 0,2 мкг/л. До якої групи здоров'я відносяться діти з такою патологією? Які заходи необхідно передбачити щодо поліпшення цієї ситуації?

A.Друга група здоров'я. Використовувати йодовану сіль.

B.ІІІ група здоров'я. Використовувати йодовану сіль.

C.IV група здоров'я. Відселення дітей з району проживання.

D.ІІІ група здоров'я. Призначення препаратів, які підвищують функцію щитовидної залози.

E.ІІ група здоров'я, функціональний стан залози характерний для дитячого віку.

16 (76).У класі середньої школи навчається 38 школярів. Протягом року 4 чоловіки не хворіли зовсім, 8 хворіли один раз, 11 - 2 рази, 6 - 3 рази, 5 - 4 рази, 2 - 5 разів, 1 - 6 раз і 1 - 8 раз. Скільки учнів у класі відносяться до групи часто хворіючих?

A.9 чоловік.

B.15 чоловік.

C.4 чоловіки.

D.2 чоловіка.

E.1 чоловік.

17 (81).В учня 4-го класу виявлено різко дисгармонійний фізичний розвиток. Хлопчик страждає на хронічний бронхіт в стадії компенсації. Упродовж року гострими захворюваннями не хворів. До якої групи здоров'я належить хлопчик?

A.III.

B.I.

C.II.

D.IV.

E.V.

18 (84).Учні 10-х класів загальноосвітньої школи під час занять з основ інформатики та обчислювальної техніки працюють протягом 40 хв за одним персональним комп'ютером. У кінці заняття скаржаться на біль в очах, зниження функцій зору. За період навчання у школі у 17% учнів діагностовано міопію слабкого та середнього ступеню, астигматизм. Визначте групу здоров'я для учнів, передбачте заходи з профілактики порушень органів зору.

А. Група здоров'я ІІ. Безперервна робота за комп'ютером повинна бути не більше 25 хв. Кожний учень повинен бути забезпечений окремим робочим місцем.

B.Група здоров'я ІІ. Обмежити тривалість роботи за комп'ютером до 20 хв.

C.Група здоров'я ІІІ. Кожен учень повинен мати окреме робоче місце.

D.Група здоров'я ІІІ. Заборонити роботу на персональних компютерах.

E.Група здоров'я ІІІ обмежити тривалість роботи за комп'ютером до 10 хв.

19 (89). Із контингенту дітей, що належать до ІІІ-ої групи здоров'я, троє одужали від хронічних захворювань і були зняті з диспансерного обліку. Оцінити правильність дій педіатра.

А. Дії неправильні, необхідно перевести дітей у ІІ-у групу здоров'я.

B. Дії правильні, діти обліку не підлягають.

C. Дії неправильні, необхідно перевести дітей у І-у групу здоров'я.

D. Діти повинні залишатися у ІІІ-й групі здоров'я.

E. Дії неправильні, діти повинні знаходитися під спостереженням спеціалістів з профілю патології.

20 (93).Дівчинка 14 років. Хронічне захворювання бронхіальна астма у стадії субкомпенсації. За останній рік 3 рази хворіла на пневмонію. Яка група здоров'я у цієї дівчинки?

A.Четверта група здоров'я.

B.Перша група здоров'я.

C.Друга група здоров'я.

D.Третя група здоров'я.

E.П'ята група здоров'я.

21 (107).При здійсненні медичного контролю за дитячою дошкільною установою педіатром встановлено: групова провітрюється до прибуття дітей, перед заняттями та під час прогуля-нок (наскрізне провітрювання), спальня (кутове провітрювання) - перед сном і після сну дітей, під час сну здійснюється аерація. Чи правильно організований режим провітрювання?

А. Правильно.

B. Провітрювання групової організовано неправильно.

C. Провітрювання спальні перед сном організовано неправильно.

D. Провітрювання спальні після сну організовано неправильно.

E. Аерація організована неправильно.

22 (112).За дорученням лікаря медична сестра зробила вимірювання, необхідні для оцінки мікрокліматичних умов у групових кімнатах дитячого садка. Результати вимірювань: середня температура повітря - 20°С, швидкість руху повітря - 0,5 м/с, відносна вологість повітря - 50%. Дайте гігієнічну оцінку мікроклімату групової кімнати дитячого садка.

A.Мікроклімат комфортний.

B.Мікроклімат дискомфортний охолоджувального типу.

C.Мікроклімат дискомфортний нагрівного типу.

D.Мікроклімат дискомфортний з підвищеною вологістю повітря.

E.Мікроклімат дискомфортний зі значними коливаннями його основних параметрів.

23.При вивченні розкладу уроків учнів 8-го класу загальноосвітньої школи встановлено: кількість уроків протягом тижня - 30, у понеділок перший урок - математика, другий - іноземна мова, 3 - фізика, всього 6 уроків. Яке порушення має місце у розкладі уроків?

A.Місце уроку математики у розкладі.

B.Кількість уроків протягом тижня.

C.Кількість уроків протягом доби.

D.Місце уроку іноземної мови у розкладі.

E.Місце уроку фізики у розкладі.

24 (117).У підготовчій групі дошкільного навчального закладу після фізкультурного заняття проведено урок математики тривалістю 30 хв. На 15-й хвилині у більшості дітей виникли ознаки стомлення. Фізкультхвилинка проведена на 17-й хвилині заняття. У розкладі урок математики стоїть третім. Що є основною причиною стомлення?

A.Розклад занять.

B.Тривалість занять.

C.Попереднє заняття.

D.Фізкультхвилинка.

E.Умови заняття.

25 (148). Школярка-правша сидить за партою зі зменшеною диференцією. Яке відхилення може в неї розвинутись?

А. Лівобічний сколіоз.

B. Кіфотична постава.

C. Правобічний сколіоз.

D. Лордотична постава.

E. Поперековий лордоз.

26 (149). В учня під час занять за учнівським столом голова опущена, зменшена відстань від очей до зошита, органи грудної та черевної порожнини стиснені. У нього виявлено лівобічний сколіоз. Що є причиною вказаних явищ?

А. Зменшена диференція.

B. Нульова дистанція сидіння.

C. Додатна дистанція сидіння.

D. Від'ємна дистанція сидіння.

E. Збільшена диференція.

27 (150). Робоча поза учня 1-го класу характеризується наступними ознаками: диференція стола відповідає довжині ліктя вільно опущеної руки над сидінням, глибина сидіння дорівнює 2/3 довжини стегна, висота сидіння на 3 см більша за довжину гомілки зі стопою. Чи відповідають параметри меблів антропометричним показникам дитини?

А. Зменшена диференція.

B. Відповідна диференція.

C. Збільшена диференція.

D. Збільшена глибина сидіння.

E. Зменшена глибина сидіння.

28 (151).При плановому обстеженні школярів у дівчинки 15 років виявлено порушення осанки у виді кіфозу. Який із перелічених факторів має етіологічне значення для розвитку цієї патології?

A.Неправильне розсажування дітей.

B.Порушення режиму харчування.

C.Неправильна орієнтація вікон у класі.

D.Велика відстань робочого місця від дошки.

E.Підвищена температура повітря.

29 (155).При обстеженні класу загальноосвітньої школи проведено дослідження мікрокліматичних параметрів. Отримано наступні результати: температура повітря - 25°С, відносна вологість - 40%, швидкість руху повітря - 0,15 м/с. Які показники, або показник потребує корекції?

A.Температура повітря.

B.Відносна вологість повітря.

C.Швидкість руху повітря.

D.Температура та відносна вологість повітря.

E.Швидкість руху повітря та температура повітря.

30 (159).За якими показниками можна дати комплексну оцінку природньої освітленості в класі розміром 4,0×12,0 м, трьома вікнами 1,8×2,2 м кожне, верхній край яких знаходиться на відстані 2,5 м від підлоги.

A.Світловий коефіцієнт (СК), коефіцієнт заглиблення (КГЗ), кут падіння.

B.Коефіцієнт природного освітлення (КПО), кут падіння.

C.Світловий коефіцієнт (СК), коефіцієнт заглиблення (КГЗ).

D.Кут падіння, коефіцієнт заглиблення (КГЗ).

E.Світловий коефіцієнт (СК), коефіцієнт заглиблення (КГЗ), коефіцієнт природного освітлення (КПО).

31 (160).При визначенні показників природного освітлення робочого місця в класі загальноосвітньої школи встановлено, що кут падіння сонячних променів складає 25°, кут отвору - 3°, СК - 1:4, КПО - 0,5%, коефіцієнт заглиблення - 2. Який показник не відповідає гігієнічним нормативам?

A.Коефіцієнт природної освітленості.

B.Кут отвору.

C.Світловий коефіцієнт.

D.Коефіцієнт заглиблення.

E.Кут падіння.

32 (162). У навчальній кімнаті за допомогою люксметру визначали рівень штучної освітленості, що здійснюється люмінесцентними лампами. Мінімальна загальна освітленість приміщення повинна складати:

A.300 лк.

B.200 лк.

C.400 лк.

D.150 лк.

E.100 лк.

33 (183). Оцінка підручника для 6-х класів проведена за наступними параметрами: гарнітурою, розміром шрифту, друком, відстанню між рядками, якістю паперу. Який з основних параметрів не був оцінений?

А. Щільність набору.

B. Кегль.

C. Апрош між словами.

D. Апрош між буквами.

E. Петит.

34 (195).Хлопчик 8 років знаходиться на диспансерному обліку з приводу хронічного бронхиту. До якої групи фізичного виховання належить дитина?

A.Спеціальної.

B.Основної.

C.Додаткової.

D.Підготовчої.

E.Лікувальної.

35 (196).В учня 8 класу після травми відзначається різка атрофія всіх м'язів лівої руки, тонус яких різко знижений, активні рухи збережені тільки в лівому суглобі, ступня учня деформована. Опорна функція лівої ноги відсутня, опорна функція правої ноги збережена. Хлопчик носить ортопедичне взуття. До якої групи фізичного виховання можна віднести хлопчика?

A.Спеціальна.

B.Основна.

C.Додаткова.

D.Інша.

E.Підготовча.

36 (197).Серед 76-ти учнів 9-х класів виявлено 15 осіб із захворюваннями, у тому числі один з ревматизмом, 4 з хронічним тонзилітом, 2 з виразковою хворобою шлунка, 8 з порушенням постави. У 4-х здорових учнів встановлено низьку тренованість. Скільки учнів треба віднести до основної групи для занять фізкультурою?

A.65.

B.76.

C.69.

D.61.

E.57.

37 (213). Дівчина 15-ти років належить до 2-ої групи здоров'я, в листопаді почала загартовуватися, приймаючи зранку холодний душ (температура води 10°С). Проживає в неопалюваній квартирі (температура повітря 12°С). Дайте рекомендації щодо здійснення загартовування.

А. Припинити до початку опалювання квартири і підвищення температури повітря до 20°С.

B. Проводити щоденно, знижуючи температуру води на 2°С.

C. Проводити щоденно увечері перед сном, знижуючи температуру води на 0,5°С.

D. Проводити щоденно, знижуючи температуру води на 1°С.

E. Проводити щоденно зранку, знижуючи температуру води на 1°С.

38 (220).Медичний контроль за трудовим навчанням школярів 6-го класу свідчить: уроки в столярній майстерні проводяться у п'ятницю, четвертим і п'ятим уроками, загальною тривалістю 90 хв, щільність 1-го уроку 69%, 2-го - 65%. Чи відповідає вимогам організація уроків?

A.Відповідає.

B.Не відповідає за тривалістю заняття.

C.Не відповідає за моторною щільністю першого уроку.

D.Не відповідає за моторною щільністю 2-го уроку.

E.Не відповідає за спареністю уроків.

39 (221). 15-річні дівчата на уроках праці переносять металоконструкції масою 8 кг. Уроки праці спарені, тривалістю 45 хв, в середу на 4-5-му уроці. Які вимоги у цьому випадку порушені?

А. Маса металоконструкції перевищує допустиму.

B. Спарені уроки.

C. Проведення уроків в середу.

D. Тривалість уроків.

E. Проведення уроків на 4-5-му уроці.

Стоматологический факультетГігієна дітей і підлітків | ЦИТОЛОГИЯ .

ЭМБРИОЛОГИЯ . | ЭПИТЕЛИАЛЬНАЯ ТКАНЬ . | КРОВЬ . | СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ. | СКЕЛЕТНЫЕ ТКАНИ. ХРЯЩЕВАЯ ТКАНЬ И ХОНДРОГЕНЕЗ. | СКЕЛЕТНЫЕ ТКАНИ. КОСТНАЯ ТКАНЬ И ОСТЕОГЕНЕЗ. | МЫШЕЧНЫЕ ТКАНИ. | НЕРВНАЯ ТКАНЬ. НЕЙРОН. НЕЙРОГЛИЯ. НЕРВНАЯ ТКАНЬ. НЕРВНЫЕ ВОЛОКНА. НЕРВНЫЕ ОКОНЧАНИЯ. | ЦЕНТРАЛЬНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА . | Периферическая нервная система. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати