На головну

Активні операції комерційного банку

  1. A) банкноти в обігу, вклади комерційних банків, депозити уряду, зобов'язання по зарубіжних операцій, власний капітал банку;
  2. A) Регулювання процентних ставок по позиках Центрального банку, що надаються комерційним банкам;
  3. II. початок операції
  4. V. Підсумки операції
  5. А) Депозитні операції
  6. А) Поняття матриці. б) Види матриці. в) Транспонування матриці. г) Рівність матриць. д) Алгебраїчні операції над матрицями: множення на число, додавання, множення матриць.
  7. Агрегований баланс банку

Активні операції комерційного банку означають використання від свого імені залучених і власних коштів для отримання відповідного доходу.

Основними видами активних операцій комерційного банку є:

· Надання кредитів юридичним та фізичним особам на різних умовах і на різний термін;

· Операції з цінними паперами від свого імені та за свій рахунок;

· Інвестування;

· Операції РЕПО;

· Валютні дилінгові операції;

· Нетрадиційні операції комерційних банків. Активні операції здійснюються комерційними банками з метою отримання прибутку при одночасному підтриманні необхідного рівня ліквідності банку і оптимального розподілу ризиків за окремими видами операцій. Необхідність дотримання даних вимог змушує банки розміщувати частину своїх активів у вкладення, що не приносять доходу.

За економічним змістом усі активи комерційного банку можна розділити на 4 групи:

1. Вільні резерви - це готівкові гроші в касі, залишки на кореспондентському рахунку в РКЦ Банку Росії і на кореспондентських рахунках в інших кредитних організаціях. Вільні резерви - найбільш ліквідний вид активів банку. Але, як правило, ці активи або не приносять доходу, або дають мінімальний дохід.

2. Кредити та кошти, розміщені у вигляді депозитів в інших кредитних організаціях, в тому числі в Банку Росії.

При розміщенні ресурсів у формі кредитів або депозитів у банку виникають фіксовані за сумами вимоги до позичальників.

Дохід банку за цими операціями встановлюється при укладанні угоди. Він виплачується у вигляді відсотка.

3. Інвестиції - це вкладення ресурсів банку в цінні папери та інші фінансові активи (іноземну валюту, дорогоцінні метали), а також пайову участь в спільній господарської діяльності.

Для участі в управлінні підприємством банки купують контрольні пакети акцій, роблять прямі виробничі інвестиції.

4. Матеріальні і нематеріальні активи самого банку (внутрішні інвестиції). До них відноситься вартість банківського будівлі, обладнання, іншого майна, необхідного для роботи банку. Слід зазначити, що успішний розвиток банку, зміцнення його позицій на ринку позикових капіталів вимагає постійного збільшення видатків на розширення і вдосконалення матеріальної бази банку. Цей вид активів не тільки не приносить банку доходів, а й постійно пов'язаний з витратами. Крім того, він характеризується дуже низькою ліквідністю.

 Ресурси комерційного банку: їх структура і характеристика | Доходи комерційного банку

Витрати комерційного банку | Формування та використання прибутку комерційного банку | Активи комерційного банку та їх характеристика | Пасиви комерційного банку та їх характеристика | Методи управління активами і пасивами банку | Методи управління активами і пасивами банку | Поняття процентної маржі комерційного банку | Джерела банківського законодавства | Види банківських рахунків | Порядок закриття розрахункового рахунку. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати