На головну

Які переваги мають пластмасові незнімні протези?

  1. Бруски мають ширину менше подвійної товщини, не перевищуючи 100 мм, а бруси - ширину і товщину від 100 до 250 мм
  2. В умовах високорозвинутого ринку цінних паперів цей інструмент монетарної політики має суттєві переваги.
  3. В) Конкуренція та конкурентні переваги.
  4. Згідно ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
  5. Їх переваги та недоліки.
  6. Леговані сталі мають більш високу твердість, міцність, гарнийзовнішній вигляд, не піддаються корозії, але, на відміну від вуглецевих сталей, є більш дорогими і важко обробляються.
  7. Не мають робочої спеціальності -22%.

1. Міцні.

2. Незначне препарування кукси зуба.

3. Добре фіксуються.

*4. Естетичні , прості в корекції у порожнині рота.

5. Зносостійкі.

202. Шлях, протилежний шляху введення називається:

1. Сагитальним різцевим шляхом

2. Методом введення

*3. Шляхом виведення

4. Трансверзальним різцевим шляхом

5. Протилежним шляхом введення.

203. Рівновага повного протеза досягається:

1. Чітким зображенням тканин протезного ложа

2. Анатомічною ретенцією

3. Застосуванням кламерів

4. Вірним визначенням центральної оклюзії

*5. Анатомічним встановленням зубів

204. Методи гіпсування пластмасових коронок в кювету:

1. Прямий.

2. Обернений.

3. Комбінований.

*4. Горизонтально, вертикально, під кутом 45°.

5. Апроксимальною поверхнею до верху.

205. Лінія, яка ділить зуб на опорну та ретенційну частини називається:

1. Діагональною

2. Трансверзальною

*З. Межовою

4. Кламерною

5. Сагитальною.

206. Нижні фронтальні зуби відносно середини альвеолярного відростка ставимо:

*1. Строго по центру

2. вестибулярною поверхнею по центру альвеолярного відростка

3. дистальною поверхнею по центру альвеолярного відростка

4. 2/3 їх товщини лежить зовні від середини альвеолярного відростка

5. 2/3 їх товщини лежить до середини від центра альвеолярного відростка

 Як препарувати зуб під металеву штамповану коронку? | Чому пластмаса не повинна прилягати до слизової?

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ | ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД | Що таке зубна дуга? | Які є види оклюзії? | Що таке прикус? | Що таке оклюзійна поверхня? | З яких частин складається піднебінна кістка? | З яких частин складається скронева кістка? | Які кістки належать до мозкового черепа? | Іннервація зубо-щелепних сегментів нижньої щелепи? |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати