На головну

Принципом якого методу є систематичне спостереження за виявленими хворими та забезпечення їх кваліфікованою медичною допомогою?

  1. A) нет, т.к. деньги являются следствием и принадлежностью всякого товарного производства;
  2. VI. Нормативне забезпечення практики
  3. VІ Матеріали методичного забезпечення заняття
  4. VІІ Матеріали методичного забезпечення заняття
  5. VІІ Матеріали методичного забезпечення заняття
  6. VІІ Матеріали методичного забезпечення заняття
  7. VІІ Матеріали методичного забезпечення заняття

1. Диспансерного

2. Епідеміологічного

3. Динамічного

4. Профілактичного

Диспансерний метод має певну послідовність проведення. У якому періоді визначають групи осіб, що підлягають обов'язковим медичним оглядам?:

1. Підготовчий

2. Динамічне диспансерне спостереження

3. Проведення профілактичних медичних оглядів

4. Оцінка повноти, якості та ефективності диспансеризації

Регулярні медичні обстеження певних контингентів населення, які об'єднані умовами праці або фізіологічними ознаками, метою яких є раннє виявлення можливого впливу виробничих шкідливостей чи інших факторів та їх усунення?

1. Періодичні медичні огляди

2. Диспансеризація

3. Санітарно-гігієнічна робота

4. Цільові медичні огляди

Медичні обстеження певних груп населення, які проводяться при поступленні на роботу, дітей в ясла, садок, школу, при зарахуванні в технікум, інститут, училище, метою яких є оцінка придатності особи за загальним станом здоров'я виконувати певні функції?

1. Попередні медичні огляди

2. Періодичні медичні огляди

3. Цільові медичні огляди

4. Диспансеризація

Система державних, громадських і медичних заходів, які направлені на попередження захворювань шляхом усунення причин і умов їх розвитку, підвищення реактивності організму - це:

1. Первинна профілактика

2. Вторинна профілактика

3. Третинна профілактика

4. Диспансеризація населення

Комплекс заходів, спрямованих на раннє виявлення захворювань, ефективне лікування, попередження рецидивів, прогресування і ускладнення - це:

1. Вторинна профілактика

2. Первинна профілактика

3. Третинна профілактика

4. Диспансеризація населення

Комплекс заходів, спрямованих на попередження втрати функції, а також відновлення втраченої функції - це:

1. Третинна профілактика

2. Первинна профілактика

3. Вторинна профілактика

4. Диспансеризація населення

Виберіть із переліченого, що належить виконати у межах програми диспансеризації дорослого населення:

1. Вимірювання артеріального тиску

2. Санація ротової порожнини

3. Оцінка фізичного та нервово-психічного розвитку

4. Туберкулінові проби

Виберіть із переліченого, що належить виконати у межах програми диспансеризації дитячого населення:

1. Туберкулінові проби

2. Санація ротової порожнини

3. Оцінка фізичного та нервово-психічного розвитку

4. Вимірювання артеріального тиску

Виберіть із переліченого, що належить виконати у межах програми диспансеризації дорослого населення:

1. Рентгенологічне обстеження органів грудної клітки

2. Санація ротової порожнини

3. Оцінка фізичного та нервово-психічного розвитку

4. Туберкулінові проби

Виберіть із переліченого, що належить виконати у межах програми диспансеризації дитячого населення:

1. Оцінка фізичного та нервово-психічного розвитку

2. Рентгенологічне обстеження органів грудної клітки

3. Аналіз сечі на білок

4. Вимірювання артеріального тиску

 До завдань якого відділення міської поліклініки відноситься пропаганда гігієнічних знань? | Що з переліченого є елементом системи охорони материнства і дитинства?

Кафедра соціальної медицини, організації охорони здоров'я та медичного правознавства | Що передбачає мета статистичного дослідження? | Органами РАГСу здійснюється реєстрація народжуваності в м. С. Який це вид та метод дослідження? | Вивчалася робота кардіологічних кабінетів поліклінік м. С. Визначне одиницю спостереження. | Кількість лікарів стоматологів, що обслуговує дитяче населення району М. складає 8. Які дані необхідно мати для обчислення показника співвідношення? | Показник дитячої смертності за минулий рік становив 16,3 0/00, у нинішньому році 15,7 0/00. Який вид діаграми найбільш доцільно використати для представлення цих даних? | Інформація, необхідна для розрахунку середньої арифметичної простої? | Інформація, необхідна для розрахунку амплітуди варіаційного ряду? | Які методи порівняльного аналізу використовуються при розподілі, відмінному від нормального? | Відмінності результатів дослідження порівнюваних груп є невипадковими і суттєвими. Що це означає? |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати