Головна

Дільничному педіатру доручено провести аналіз смертності немовлят. Що є одиницею спостереження у вивченні дитячої смертності?

  1. Альтернативна вартість як ключова концепція проектного аналізу
  2. Аналіз в управлінні портфелем цінних паперів.
  3. Аналіз вартості й структури активів туристичної фірми ТОВ«Амір» станом на 31.12.2011-31.12.2012 рр.
  4. Аналіз виховного заходу, який був відвіданий
  5. Аналіз внутрішнього середовища
  6. Аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства
  7. Аналіз ділової активності ТОВ «Санаторій «Псьол» за показниками оборотності активів і пасивів за 2010 - 2012 рр.

1. Випадок смерті у віці до 1 року

2. Випадок смерті під час пологів

3. Випадок смерті на 1 місяці життя

4. Випадок смерті у перші 6 діб життя

Інтранатальна смертність це:

1. Смерть дитини під час пологів

2. Смерть дитини до 28 дня життя

3. Смерть дитини до 7 дня життя

4. Смерть дитини до 1 року

Рання неонатальна смертність це:

1. Смерть дитини до 7 дня життя

2. Смерть дитини під час пологів

3. Смерть дитини до 28 дня життя

4. Смерть дитини до 1 року

Постнеонатальна смертність це:

1. Смерть дитини після 28 до 365 дня життя

2. Смерть дитини під час пологів

3. Смерть дитини до 7 дня життя

4. Смерть дитини до 1 року

Заява про реєстрацію випадку смерті новонародженого повинна бути подана до органу РАГСу в термін:

1. 3 дні

2. 1 день

3. 1 місяць

4. 3 місяці

У пологовому будинку померла дитина. Хто проводить реєстрацію смертності немовлят?

1. Органи РАГСу

2. Лікар-статист

3. Лікуючий лікар

4. Завідувач відділення

Який тип смертності немовлят свідчить про високий ступінь соціального контролю?

1. Тип А

2. Тип В

3. Тип C

4. Інший

При типі смертності немовлят А більша частина дітей помирає на першому місяці життя від?

1. Станів, що виникли в перинатальному періоді

2. Хвороб органів дихання, травм та інфекційних захворювань

3. Хвороб системи кровообігу, злоякісних новоутворень і травм

4. СНІДу, туберкульозу та злоякісних новоутвореньВ м. Л при визначенні одного з демографічних показників, вивчалося співвідношення дітей і осіб пенсійного віку до чисельності працездатного населення. Який це показник? | Який тип смертності немовлят свідчить про низький ступінь соціального контролю?

Кафедра соціальної медицини, організації охорони здоров'я та медичного правознавства | Що передбачає мета статистичного дослідження? | Органами РАГСу здійснюється реєстрація народжуваності в м. С. Який це вид та метод дослідження? | Вивчалася робота кардіологічних кабінетів поліклінік м. С. Визначне одиницю спостереження. | Кількість лікарів стоматологів, що обслуговує дитяче населення району М. складає 8. Які дані необхідно мати для обчислення показника співвідношення? | Показник дитячої смертності за минулий рік становив 16,3 0/00, у нинішньому році 15,7 0/00. Який вид діаграми найбільш доцільно використати для представлення цих даних? | Інформація, необхідна для розрахунку середньої арифметичної простої? | Інформація, необхідна для розрахунку амплітуди варіаційного ряду? | Які методи порівняльного аналізу використовуються при розподілі, відмінному від нормального? | Відмінності результатів дослідження порівнюваних груп є невипадковими і суттєвими. Що це означає? |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати