Головна

Відмінності результатів дослідження порівнюваних груп є невипадковими і суттєвими. Що це означає?

  1. Актуальність, мета, завдання, предмет та об'єкт психологічного дослідження.
  2. Аналіз методів дослідження та характеристика обладнання
  3. Аналіз одержаних результатів
  4. Аналіз одержаних результатів
  5. Аналіз результатів дослідження
  6. Аналітична обробка результатів експерименту
  7. Взяття мазків на бактеріоскопічне дослідження

1. Нульова гіпотеза не підтвердилася

2. Нульова гіпотеза підтвердилася

3. Альтернативна гіпотеза не підтвердилася

4. Всі гіпотези підтвердились

Назвіть одну з ознак нормального розподілу (закон Гауса)?

1. Графічне зображення дзвоноподібної форми

2. Графічне зображення гіперболічної форми

3. Графічне зображення конусної форми

4. Графічне зображення неправильної форми

Назвіть одну з ознак нормального розподілу (закон Гауса)?

1. М=Ме=Мо

2. М>Ме>Мо

3. М<Ме<Мо

4. М>Ме<Мо

Виберіть непараметричний критерій для оцінки достовірності різниці досліджень, представлених варіаційними рядами, у двох взаємопов'язаних сукупностях?

1. Критерій знаків (z)

2. F - критерій Фішера

3. Коефіцієнт Стьюдента

4. Критерій Колмогорова-Смирнова (l2)

Виберіть непараметричний критерій для оцінки достовірності різниці досліджень, представлених варіаційними рядами, у двох незалежних сукупностях?

1. Критерій Колмогорова-Смирнова (l2)

2. Критерій знаків (z)

3. Коефіцієнт Стьюдента

4. Т-критерій Вілкоксона

Виберіть непараметричний критерій для оцінки достовірності різниці досліджень, представлених пропорціями, у двох незалежних сукупностях?

1. F - критерій Фішера

2. Т-критерій Вілкоксона

3. Коефіцієнт Стьюдента

4. Т-критерій відповідності c2 Пірсона

 Які методи порівняльного аналізу використовуються при розподілі, відмінному від нормального? | Виберіть непараметричний критерій для оцінки достовірності різниці досліджень, представлених пропорціями, у двох і більше незалежних сукупностях?

Кафедра соціальної медицини, організації охорони здоров'я та медичного правознавства | Що передбачає мета статистичного дослідження? | Органами РАГСу здійснюється реєстрація народжуваності в м. С. Який це вид та метод дослідження? | Вивчалася робота кардіологічних кабінетів поліклінік м. С. Визначне одиницю спостереження. | Кількість лікарів стоматологів, що обслуговує дитяче населення району М. складає 8. Які дані необхідно мати для обчислення показника співвідношення? | Показник дитячої смертності за минулий рік становив 16,3 0/00, у нинішньому році 15,7 0/00. Який вид діаграми найбільш доцільно використати для представлення цих даних? | Інформація, необхідна для розрахунку середньої арифметичної простої? | Інформація, необхідна для розрахунку амплітуди варіаційного ряду? | В м. Л при визначенні одного з демографічних показників, вивчалося співвідношення дітей і осіб пенсійного віку до чисельності працездатного населення. Який це показник? | Дільничному педіатру доручено провести аналіз смертності немовлят. Що є одиницею спостереження у вивченні дитячої смертності? |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати