На головну

Вивчалася робота кардіологічних кабінетів поліклінік м. С. Визначне одиницю спостереження.

  1. Cамостійна робота
  2. Виберіть обліковий документ дитячої поліклініки?
  3. Види і способи вибіркового спостереження.
  4. Види статистичного спостереження.
  5. ВИМОГИ ДО РЕФЕРАТУ (МАЛА КУРСОВА РОБОТА) ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
  6. Виховна робота в ВНЗ

1. Кардіологічний кабінет

2. Кожен випадок кардіологічної патології

3. Кожен випадок звертання в даний кабінет

4. Кожен вид результату серцево-судинних захворювань

З метою вивчення закономірностей захворюваності з тимчасовою втратою працездатності лікарів-хірургів міської клінічної лікарні №1 м. Р. за 5 років, із загальної кількості лікарів 2-х статей і різного віку було зареєстровано 1200 випадків захворювань. Що в даному дослідженні є одиницею обліку?

1. Випадок непрацездатності

2. Лікар-хірург

3. Лікарня №1

4. Вік і стать

В регіоні Д. відмічається зростання летальності від інфаркту міокарда. Ситуація вимагає оцінки ефективності надання медичної допомоги цим хворим. Визначте одиницю спостереження.

1. Випадок госпіталізації у кардіологічний стаціонар з приводу інфаркту міокарда

2. Кардіологічний диспансер

3. Своєчасність звертання за медичною допомогою в кардіологічний стаціонар

4. Укомплектованість лікарями-кардіологами

При вивченні впливу недостатності вмісту йоду в навколишньому середовищі на рівень поширеності ендемічного зобу серед населення, було доведено, що захворюваність на зоб зростає при зниженні вмісту йоду в ґрунті та воді. Яким видом облікових ознак є захворюваність на ендемічний зоб?

1. Атрибутивною, результативною

2. Кількісною

3. Атрибутивною, факторіальною

4. Жодна відповідь не є вірною

Серед робітників заводу синтетичних смол двох статей і різного віку вивчався рівень професійної захворюваності. До якого виду облікових ознак відноситься нозологічна форма професійного захворювання?

1. Атрибутивні

2. Факторіальні

3. Кількісні

4. Результативні

При вивченні рівня фізичного розвитку дітей віком від 1-го до 18 років двох статей, було зареєстровано 10% дітей з відхиленнями маси тіла і 20% - з відхиленнями росту. Вкажіть, які облікові ознаки взяті при даному дослідженні є атрибутивними?

1. Стать

2. Зріст

3. Маса

4. Вік

При вивченні рівня диспансеризації осіб хворих на гіпертонічну хворобу двох статей і різного віку, встановлено, що поширеність гіпертонічної хвороби вища серед жіночого населення віком 40-50 років, ніж серед відповідної вікової категорії чоловіків. Вкажіть кількісну облікову ознаку притаманну для одиниці спостереження.

1. Вік

2. Стать

3. Гіпертонічна хвороба

4. Диспансеризована особаОрганами РАГСу здійснюється реєстрація народжуваності в м. С. Який це вид та метод дослідження? | Кількість лікарів стоматологів, що обслуговує дитяче населення району М. складає 8. Які дані необхідно мати для обчислення показника співвідношення?

Кафедра соціальної медицини, організації охорони здоров'я та медичного правознавства | Що передбачає мета статистичного дослідження? | Показник дитячої смертності за минулий рік становив 16,3 0/00, у нинішньому році 15,7 0/00. Який вид діаграми найбільш доцільно використати для представлення цих даних? | Інформація, необхідна для розрахунку середньої арифметичної простої? | Інформація, необхідна для розрахунку амплітуди варіаційного ряду? | Які методи порівняльного аналізу використовуються при розподілі, відмінному від нормального? | Відмінності результатів дослідження порівнюваних груп є невипадковими і суттєвими. Що це означає? | Виберіть непараметричний критерій для оцінки достовірності різниці досліджень, представлених пропорціями, у двох і більше незалежних сукупностях? | В м. Л при визначенні одного з демографічних показників, вивчалося співвідношення дітей і осіб пенсійного віку до чисельності працездатного населення. Який це показник? | Дільничному педіатру доручено провести аналіз смертності немовлят. Що є одиницею спостереження у вивченні дитячої смертності? |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати