Головна

Що передбачає мета статистичного дослідження?

  1. В чому зміст статистичного зведення?
  2. Види статистичного спостереження.
  3. Другий шлях - це створення центрального банку на основі спеціального закону, який передбачає особливий статус новоствореного банку з моменту його заснування.
  4. З точки зору статистичного підходу механізм соціального конфлікту охоплює такі елементи, як конфліктна ситуація, учасники конфлікту, об'єкт конфлікту.
  5. Органами РАГСу здійснюється реєстрація народжуваності в м. С. Який це вид та метод дослідження?
  6. Основні форми. Види та способи статистичного спостереження.
  7. Поняття статистичного спостереження і його завдання.

1. Визначення притаманних явищу закономірностей та зв'язків цього явища з іншими

2. Оцінка вірогідності результатів

3. Шляхи реалізації завдань, що поставлені перед розробником

4. Все вище перераховане вірно

Що можна визначити як завдання статистичного дослідження?

1. Вивчення рівнів та структури явища, що вивчається, в конкретних групах населення

2. Сукупність досліджуваних осіб чи явищ

3. Обґрунтування необхідності організації денних стаціонарів

4. Певні контингенти осіб

Методи статистичного дослідження за часом:

1. Поточні, одномоментні

2. Суцільні, несуцільні

3. Вибіркові

4. Гніздові

До поточних статистичних спостережень відноситься:

1. Вивчення смертності населення

2. Перепис населення

3. Медичні огляди

4. Перепис усіх осіб, що звернулись до поліклініки протягом дня

Методи статистичних досліджень за ступенем охоплення поділяються:

1. Суцільні, несуцільні

2. Індивідуальні, множинні

3. Систематичні, несистематичні

4. Суцільні, множинні

Головному лікарю міської поліклініки потрібно проаналізувати рівні загальної захворюваності жителів підпорядкованої дільниці на основі даних за звертаннями в медичні заклади. Який це вид та метод дослідження?

1. Суцільне поточне

2. Вибіркове поточне

3. Вибіркове одномоментне

4. Суцільне одномоментнеКафедра соціальної медицини, організації охорони здоров'я та медичного правознавства | Органами РАГСу здійснюється реєстрація народжуваності в м. С. Який це вид та метод дослідження?

Вивчалася робота кардіологічних кабінетів поліклінік м. С. Визначне одиницю спостереження. | Кількість лікарів стоматологів, що обслуговує дитяче населення району М. складає 8. Які дані необхідно мати для обчислення показника співвідношення? | Показник дитячої смертності за минулий рік становив 16,3 0/00, у нинішньому році 15,7 0/00. Який вид діаграми найбільш доцільно використати для представлення цих даних? | Інформація, необхідна для розрахунку середньої арифметичної простої? | Інформація, необхідна для розрахунку амплітуди варіаційного ряду? | Які методи порівняльного аналізу використовуються при розподілі, відмінному від нормального? | Відмінності результатів дослідження порівнюваних груп є невипадковими і суттєвими. Що це означає? | Виберіть непараметричний критерій для оцінки достовірності різниці досліджень, представлених пропорціями, у двох і більше незалежних сукупностях? | В м. Л при визначенні одного з демографічних показників, вивчалося співвідношення дітей і осіб пенсійного віку до чисельності працездатного населення. Який це показник? | Дільничному педіатру доручено провести аналіз смертності немовлят. Що є одиницею спостереження у вивченні дитячої смертності? |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати