На головну

Кафедра соціальної медицини, организации охорони здоров'я та медичного правознавства

  1. I охорони лiсiв
  2. XIІ. Правове регулювання охорони праці
  3. Адміністративні правопорушення в Галузі охорони здоров'я.
  4. Адміністративно-правове регулювання у сферах национальной безопасности та охорони державного кордону.
  5. У галузi использование i охорони вод
  6. У галузi охорони довкiлля
  7. У чому Полягає діяльність КОМІСІЇ з охорони праці профкому?

ВИТРАТИ товару відображають на підставі:

А.вимог- накладних

Б.квитанцій до прибуткових касових ордерів про здачу

грошей в аптеку

В.видаткових касових ордерів

Г.попереднього товарного звіту

Д.накопичувальної відомості

У «Товарному звіті» аптечного пункту ПРИХОД товару відображають на підставі:

А.витратно-прибуткових накладних на повернення товару в аптеку

Б.квитанцій до прибуткових касових ордерів про здачу грошей в аптеку

В.вимог- накладних

Г.книги касира операціоніста

Д.накопичувальної відомості

У «Товарному звіті» аптечного пункту ВИТРАТИ товару відображають на підставі:

А.прибуткових накладних

Б.квитанцій до прибуткових касових ордерів про здачу грошей в аптеку

В.вимог- накладних

Г.книги касира операціоніста

Д.накопичувальної відомості

Залишок товару на початок місяця в товарному звіті береться з:

А.вимог- накладних

Б.прибуткового касового ордера

В.видаткового касового ордера

Г.попереднього звіту

Формула товарного балансу:

А.Ок = Він - П + Р

Б.Ок = Р - П + Він

В.Ок = Він + П + Р

Г.Ок = П - Р - Він

Д.Ок = Він + П - Р

Планова інвентаризація товарів і тари проводиться:

А.1 раз на рік

Б.1 раз в два роки

В.2 рази на рік

Під час інвентаризації проводиться запис в:

А.описш листи

Б.касову книгу

В.рецептурний журнал

Г. журнал обліку рецептури

Інвентаризація основних засобів проводиться:

А.1 раз в квартал

Б.1 раз на рік

В.1 раз в три роки

Г.по мірі необхідності

Під час інвентаризації визначають:

А.фактичний залишок товарно-матеріальних цінностей

Б.прихід всіх товарно-матеріальних цінностей

за міжінвентаризаційний період

В.прихід всіх товарно-матеріальних цінностей

за міжінвентаризаційний період

Під час перерв під час інвентаризації, приміщення замикаються, опечатуються і:

А.друк і ключі зберігалися у матеріально відповідальних осіб

Б.друк і ключі зберігаються у голови інвентаризаційної комісії

В.друк зберігатися у голови інвентаризаційної комісії,

а ключі у матеріально-відповідальних осіб

Г.друк і ключі відсилаються в вищестоящу організацію

При інвентаризації фактичні залишки порівнюють з книжковими в:

А.требованіі- накладної

Б.квитанції до прибуткового касового ордеру

В.акті результатів інвентаризації

Г.Опісной аркуші

Д.зведеної інвентаризаційного опису

Списання недостачі товару за нормами природного убутку можливо:

А.в аптечному кіоску

Б.в аптеці готових лікарських форм

В.у виробничій аптеці, що має рецептурно- виробничий відділ

Г.у всіх державних аптечних підприємствах

Списання за нормами природного убутку проводиться:

А.щомісяця

Б.1 раз в квартал

В.1 раз на рік

Г.під час проведення інвентаризації

Розрахунок за нормами природного убутку проводиться:

А.на 1 число кожного місяця

Б.при виявленні недостачі

В.на момент інвентаризації

Г. на момент інвентаризації при виявленні недостачі

товарно-матеріальних цінностей

Норми природного убутку встановлюються для покриття втрат:

А.лікарських засобів з вичерпаним терміном придатності

Б.неправильно приготованих ліків

В.при зберіганні, перевезенні, виготовленні ліків в зв'язку з можливістю

випаровування, усушки і т. д.

Г. з вини фармацевта

Висновок інвентаризаційної комісії відбивається в:

А.описних листах

Б.акті результатів інвентаризації

В.розрахунку природного убутку

Г.зведеної інвентаризаційного опису

Якщо під час інвентаризації виявлено товар з вичерпаним терміном придатності, його:

А.записують в окрему «Інвентаризаційний опис» і

«Акт про псування товарно-матеріальних цінностей» і враховують

при підведенні підсумків інвентаризації

Б.записують в окрему «Інвентаризаційний опис» і

«Акт про псування товарно-матеріальних цінностей» і

НЕ враховують при підведенні підсумків інвентаризації

В.записують в загальну «Інвентаризаційний опис» і

«Акт про псування товарно-матеріальних цінностей»

Якщо під час інвентаризації в аптеку надійшов товар, його:

А.записати в окрему «Інвентаризаційний опис»

і враховувати при підведенні підсумків інвентаризації

Б.записати в окрему «Інвентаризаційний опис»

і НЕ враховувати при підведенні підсумків інвентаризації

В.записати в загальну «Інвентаризаційний опис»

Г.в "Інвентаризаційний опис" НЕ вносять

Мінімальний розмір оплати праці встановлюється:

А.Міністерством охорони здоров'я

Б.місцевими органами самоврядування

В.урядом РФ

Розмір оплати праці працівників муніципальних унітарних аптечних підприємств:

А.встановлюється за розпорядженням вищестоящої організації

Б.визначається самостійно керівником муніципального унітарного

підприємства

Розмір допомоги по листку тимчасової непрацездатності залежить від:

А.загального стажу роботи

Б.стажу роботи за фахом

В.страхового стажу

Документ єдиного зразка, що підтверджує відповідність підготовки фахівця державним освітнім стандартам - це:

А.ліцензія

Б.сертифікат фахівця

В.сертифікат якості

Сертифікат фахівця дійсний:

А.на всій території РФ

Б.на території адміністративного центру

В.на території СНД

В етичному кодексі фармацевта закладені правила:

А.зберігання товару

Б.санітарні вимоги

В.взаємин фармацевта з хворим, колегами, лікарями

Г.відпуску ліків

Д. виготовлення ліків

Економічні показники діяльності аптечної організації:

А.товарооборот (реалізація)

Б.товарні запаси

В.ліміт грошей в касі

Види (реалізації) товарообігу в аптеці:

1. роздрібний А. 1.2.3

2. оптовий Б. 1.2

3. загальний

Валовий прибуток в аптеці формується за рахунок:

1. торгової надбавки А. 1

2. інших доходів Б. 1.2

Реалізовані торговельні накладення утворюються за рахунок:

А. торговельної надбавки

Б. всіх доходів аптеки

Стаття витрат обігу, яка залежить від обсягу продажів - це:

А.плата за оренду приміщення

Б.витрати на охорону

В.витрати на перевезення товару

Г. витрати на ремонт

прибуток аптечного підприємства визначається як:

А. різницю між прибутком і першочерговими платежами.

Б. сума статутного капіталу і валового прибутку.

В. різницю між валовим прибутком і матеріальними витратами.

Г. різницю між Активами та Пасивами.

Якщо рівень торгових накладень 30%, то коефіцієнт собівартості становить:

А. 50%

Б. 70%

В. 75%

Г. 10%

рентабельність аптечного підприємства відбивається:

А. в грошовому еквіваленті

Б. у% до загального V продажів (товарообігу)

В. в% до роздрібного V продажів (товарообігу)

Чистий прибуток аптечного підприємства визначається як:

А. різницю між прибутком і першочерговими платежами

Б. сума статутного капіталу і валового прибутку

В. різницю між валовим прибутком і матеріальними витратами

Г. різницю між Активами та Пасивами

До витрати обігу (фонду матеріальних витрат)

аптечного підприємства відносять:

1. заробітну плату співробітників А.2.3.4.6

2. нарахування на заробітну плату Б. 1.2.4

3. податок на прибуток В.1.2.3.4.6

4. відсотки за кредит Г.1.2

5. відрахування засновнику Д.3.4.5.6

6. податок на додану вартість Е.3.4.6

До першочергових платежів аптечного підприємства відносять:

1. заробітну плату співробітників А.2.3.4.6

2. нарахування на заробітну плату Б. 1.3.4.6

3. податок на прибуток В.1.2.3.5.6

4. відсотки за кредит Г.1.4.6

5. відрахування засновнику Д.3.4.5.6

6. податок на додану вартість Е.3.4.6

Принципи маркетингу:

1. знання і всебічне вивчення ринку А. 1.2.3

2. продавати все, що виробляється Б. 1.3

3. надання активного впливу на ринок В.1.2

Діловий успіх аптечного підприємства залежить від:

1. сприятливих факторів зовнішнього А. 1.2.3

маркетингового середовища Б. 1.2

2. від внутрішнього потенціалу підприємства В.2.3

3. від місця розташування підприємства

До факторів зовнішнього середовища організації НЕ відноситься:

А.конкуренти

Б.клієнти

В.технологія

Г. постачальники

До факторів внутрішнього середовища організації НЕ відноситься:

А.штатні співробітники

Б.банки

В.мети організації

Г. завдання

При проведенні співбесіди при прийомі на роботу не слід:

А.недавала обіцянки, які ви не в змозі виконати

Б.обіцяти «райське життя» у вашій організації

В.посміхатися, бути доброзичливим

Г. звертати увагу на питання, які він задає вам

Д. відразу повідомляти кандидату свою думку, що стосується його шансів отримати роботу

Microsoft Word - це:

А. текстовий файл

Б. табличний редактор

В. текстовий редактор

Г. записна книжка

Виберіть правильний алгоритм створення нового документа в Microsoft Word:

А. Файл / Створити

Б. Вставка / Файл

В. Вставка / Документ

Г. Вікно / Створити

Закривають документ натисканням на кнопку:

А.

Б.

В.

Г. Пуск / закрити

Для того, щоб видалити порожній рядок, треба натиснути клавішу:

А. Пропуск

Б. Enter

В. Insert

Г. Delete

Призначення даної кнопки панелі інструментів:

А. Вирівнює текст по лівому краю

Б. Вирівнює текст по правому краю

В. Вирівнює текст по ширині листа

Г. Вирівнює текст по центру аркуша

Як встановити розмір паперу?

А. Файл / Попередній перегляд

Б. Файл / Параметри сторінки

В.

Г.

Виберіть правильний алгоритм відкриття документа в Microsoft Word:

А. Вікно / Файл

Б. Файл / Відкрити як

В. Пуск / Програми / Microsoft Word

Г. Файл / Відкрити

Виберіть правильний алгоритм збереження нового документа:

А. Файл / Зберегти, відкрити папку і ввести ім'я файлу

Б. Файл / Зберегти як ..., відкрити папку і ввести ім'я файлу

В. Закрити програму

Г. Закрити документ

Файл, створений в Microsoft Word має розширення:

А. .doc

Б. .xls

В. .bmp

Г. .rar

Щоб підготувати абзац до зміни параметрів необхідно:

А. виділити абзац

Б. встановити курсор строго на перший рядок абзацу

В. встановити курсор в будь-яке місце абзацу

Г. виділити перше слово

У процесі редагування тексту змінюються:

А. розмір символів

Б. параметри абзацу

В. послідовність символів, слів, абзаців

Г. параметри сторінки

Вибрати дію, що відносяться до форматування тексту

А. копіювання фрагментів тексту

Б. виправлення помилок

В. перевірка орфографії

Г. зміна розміру шрифту

Виберіть вірний алгоритм копіювання фрагмента тексту:

А. встановити курсор, виділити фрагмент, Вирізати, Вставити

Б. встановити курсор, виділити фрагмент, Копіювати, Вставити

В. виділити фрагмент, Вирізати, встановити курсор, Вставити

Г. виділити фрагмент, Копіювати, встановити курсор, Вставити

Для того, щоб вставити порожній рядок, треба використовувати клавішу:

А. пробіл

Б. Delete

В. Insert

Г. Enter

вкажіть вірно записану формулу для електронної таблиці:

А. В1 + 8J * 5

Б. K7 * Сума (8A: B10)

В. D3: 3

Г. D6 * B $ 4 $

Елементом середовища електронної таблиці не є:

А. рядок меню

Б. рядок стану

В. панель фарб

Г. панель інструментів

Запис формули в Microsoft Excel починається зі знака:

А. «+»

Б. «*»

В. «/»

Г. «=»

Адреса комірки електронної таблиці - це

А. ім'я, що складається з будь-якої послідовності символів

Б. ім'я, що складається з імені стовпця і номера рядка

В. адресу машинного слова оперативної пам'яті, відведеного під комірку

Г. ім'я, що складається з номера стовпця

У осередок електронної таблиці можна занести

А. тільки формули

Б. числа і текст

В. діаграму

Г. числа, формули і текст

вкажіть не вірно записану формулу для електронної таблиці:

А. В1 + J8 * 5

Б. K7 * Сума (A8: B10)

В. D3 * А6 / 100

Г. D6 * B $ 4 $

Файл, створений в Microsoft Excel має розширення:

А. .doc

Б. .xls

В. .bmp

Г. .rar

Як називається об'єкт обробки в програмі Excel?

А. книга

Б. сторінка

В. лист

Г. текст

Мінімальною складової таблиці в програмі Excel є ...

А. осередок

Б. книга

В. формула

Г. немає вірної відповіді

Вкажіть правильні дії при завершенні введення даних в осередок в програмі Excel.

А. натиснути клавішу

Б. клацнути на кнопці <Скасування> панелі формул

В. натиснути клавішу

Г. натиснути клавішу

Як видалити вміст комірок в програмі Excel?

А. виділити осередок і натиснути

Б. виділити осередок і натиснути +

В. виділити осередок, натиснути ліву кнопку миші, в діалоговому вікні вибрати команду Очистити вміст

Г. виділити осередок і виконати команди: Вид - Звичайний.

Вкажіть, як позначаються найменування рядків на робочому аркуші в програмі Excel.

А. іменуються користувачами довільним чином

Б. позначаються буквами українського алфавіту

В. позначаються буквами латинського алфавіту

Г. нумеруються цифрами

Вкажіть, як позначаються найменування стовпців на робочому аркуші в програмі Excel.

А. іменуються користувачами довільним чином

Б. позначаються буквами українського алфавіту

В. позначаються буквами латинського алфавіту

Г. нумеруються цифрами

Вкажіть розширення файлу, що містить звичайну презентацію Microsoft PowerPoint

 А. .doc
 Б. .xls
 В. .ppt
 Г. .mdb

Запуск програми PowerPoint

 А. "Пуск", "Microsoft Office", "Все програми", "Microsoft PowerPoint"
 Б. "Пуск", "Microsoft PowerPoint", "Microsoft Office", "Все програми"
 В. "Пуск", "Все програми", "Microsoft Office", "Microsoft PowerPoint"
 Г. "Microsoft PowerPoint", "Пуск", "Все програми", "Microsoft Office"

Слайд - це ...

 А. абзац презентації
 Б. рядок презентації
 В. основний елемент презентації
 Г. до презентації не має відношення

Програма для створення презентацій

 А. Microsoft Word
 Б. Microsoft Office
 В. Microsoft PowerPointГ. Microsoft Excel

Як припинити перегляд презентації?

 А. DELETE
 Б. F5
 В. ESC
 Г. Ctrl

Запуск показу слайдів:

 А. F5
 Б. F1
 В. F11
 Г. F8

Щоб видалити текст, малюнок зі слайда, необхідно ...

 А. виділити його і натиснути клавішу ESC
 Б. виділити його і натиснути клавішу DELETE
 В. виділити його і натиснути клавішу CTRL
 Г. виділити його і натиснути клавішу F1

Чи можна колір фону змінити для кожного слайда?

 А. да
 Б. немає
 В. ніколи

PowerPoint - це ...

 А. анімація, призначена для підготовки презентацій і слайд-фільмів
 Б. програма, призначена для підготовки презентацій і слайд-фільмів
 В. програма, призначена для редагування текстів і рісунковГ. програма, призначена для створення ЕТ

Щоб подивитися, як презентація буде виглядати після друку, необхідно скористатися функцією ...

 А. виведення на друк
 Б. редагування
 В. попереднього перегляду
 Г. параметри сторінки

На сторінках в Internet інформація може бути представлена:

А. тільки текст

Б. текст і звук

В. графічні зображення, текст, звук

Г. текст, звук, графіка, відео

Провайдер - це:

А. організація, що забезпечує доступ в мережу Internet

Б. програма перегляду web-сторінки

В. пристрій для передачі інформації

Г. пошукова система

Модем - це:

А. організація, що забезпечує роботу вузла в мережі Internet

Б. програма перегляду web-сторінки

В. пристрій для з'єднання з Internet

Г. пошукова система

Браузер - це:

А. організація, що забезпечує роботу вузла в мережі Internet

Б. програма перегляду web-сторінки

В. пристрій для з'єднання з Internet

Г. пошукова система

mail.ru - це:

А. організація, що забезпечує роботу вузла в мережі Internet

Б. програма перегляду web-сторінки

В. пристрій для з'єднання з Internet

Г. пошукова система

Google, Yandex, Mail, Rambler - це:

А. поштові програми;

Б. пошукові системи;

В. геоінформаційні системи;

Г. HTML-документ.

Спам - це:

А. масова автоматична розсилка рекламних електронних повідомлень;

Б. електронне повідомлення.

Електронна пошта дозволяє передавати

А. тільки повідомлення

Б. тільки файли

В. повідомлення та додані файли

Г. відеозображення

Консультант Плюс це:

А. організація, що забезпечує роботу вузла в мережі Internet

Б. програма перегляду web-сторінки

В. пристрій для з'єднання з Internet

Г. довідково-правова система

вкладка Історія дає можливість:

А. Безпосередньо, без пошуку, звернутися до документів, в яких ви поставили закладки.

Б. Дозволяє швидко отримати огляди законодавства

В. Швидко повторити пошук документів, зроблений вами раніше.

Г. Доступ до часто використовуваних документів.

вкажіть клавішу «Побудувати список»:

А. F5

Б. F8

В. F9

Г. F1

Д. F4

Вкажіть кнопку, очищувальну всю картку пошуку:

А.

Б.

В.

Г.

Д.

щоб перенести фрагмент документа в Word, Натискають:

А. Кнопку

Б. Кнопку

В. Кнопку

Г. Кнопку

Кафедра соціальної медицини, организации охорони здоров'я та медичного правознавства

Перелік тестових завдань з

соціальної медицини та организации охорони здоров'я

для студентів ІІІ курсу стоматологічного факультету

 У «Товарному звіті» дрібнороздрібної аптечної організації | Що предполагает мета статистичного дослідження?

Органами РАГСу здійснюється реєстрація народжуваності в м. С. Який це вид та метод дослідження? | Вивчай робота кардіологічніх кабінетів поліклінік м. С. визначний одиницю спостереження. | Кількість лікарів стоматологів, что Обслуговує дитяче населення району М. складає 8. Які дані та патенти мати для обчислення сертифіката № співвідношення? | Показник дитячої смертності за минули рік стає 16,3 0/00, у нінішньому году 15,7 0/00. Який вид діаграмі найбільш доцільно вікорістаті для представлення ціх Даних? | Інформація, необхідна для розрахунку середньої аріфметічної простої? | Інформація, необхідна для розрахунку амплітуді варіаційного ряду? | Які методи порівняльного АНАЛІЗУ Використовують при розподілі, відмінному від нормального? | Відмінності результатів дослідження порівнюваніх груп є невіпадковімі и суттєвімі. Що це означає? | Віберіть непараметрічній крітерій для ОЦІНКИ достовірності різниці ДОСЛІДЖЕНЬ, представлених пропорціямі, у двох и более незалежних Сукупний? | У м. Л при візначенні одного з демографічніх показніків, Вивчай співвідношення дітей и осіб Пенсионного віку до чісельності ПРАЦЕЗДАТНИХ населення. Який це Показник? |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати