На головну

Орал 2012ж. 2 страница

 1. 1 страница
 2. 1 страница
 3. 1 страница
 4. 1 страница
 5. 1 страница
 6. 1 страница
 7. 1 страница

Несие беру кезеңдері. Банк несиесін алуға қажетті құжатттар пакеті. Несиелік келісімшарт, оның мазмұны. Несиелік келісім, оны рәсімдеу жағдайлары. Банк қарыздарын беру тәртібі. Несиелеудің шектерін анықтау. Банк несиелерінің қамтамсыз етілуін бақылау. Қамтамасыздықты тексеру есебі. Қарыздардың өтелу тәртібі. Несиелердің қолдануы мен өтелуін бақылау. Несиелік санкциялар қолдану.

Қосымша әдебиеттер: 1,2,3,4,5,6

Нормативтік-құқтық актілер: 2

№4 семинар

Тақырып: Несиелеу жүйенің элементтері және несиелік процесс

1. Бакнтік несиелеу жүйесі туралы түсінік және оның негізгі элементтері.

2. Несиелеу принциптері, несиені беру және қайта өтеу механизмі.

3. Несиенің қайтарымдылығы, ақылылығы, мерзімділігі, материалдық қамтамасыз етілуі.

Негізгі әдебиеттер:1,2,3.

Қосымша әдебиеттер: 1,2,3,4,5,6

Нормативтік-құқтық актілер: 2

ОЖСӨЖ мазмұны

1. Баяндама жасау

2. Конспект бойынша сабақ айту

Негізгі әдебиеттер:1,2,3.

Қосымша әдебиеттер: 1,2,3,4,5,6

Нормативтік-құқтық актілер: 2

СӨЖ мазмұны

1. Дәрісті оқу, ұсынылған әдебиеттерді оқу

2. Баяндама дайындау

Конспект сұрақтары: 1) Қарыз алушының несиелік тарихы. Несиелік бюро: әлемдік тәжірибе, Қазақстан тәжірибесіне енгізу; 2) Несиелік қабілеттілікті талдаудың мақсаттары мен міндеттері: 3) «6 СИ» ережесі. PARSER, CAMPARI әдістемеліктері бойынша несиелік ьәуекелді басқару.

Негізгі әдебиеттер:1,2,3.

Қосымша әдебиеттер: 1,2,3,4,5,6

Нормативтік-құқтық актілер: 2

№8 дәріс

Тақырып:.Қарыз алушының несиелік қабілеттілігін талдаудың банктік технологиялары

Дәріс мазмұны:

Қарыз алушының несиелік қабілеті туралы түсінік. Несиелік қабілеттілікті талдаудың мақсаттары мен міндеттері. Банкке талдауға берілетін құжаттар. Формалды және формалды емес көрсеткіштер. Несиелік қабілеттілікті анықтауға арналған ақпараттың ішкі және сыртқы көздері: банктің архиві, агенттердің несиелік қабілеттілігі жайлы есептер, жабдықтаушылар мен сатып алушылардан алынған мәлңметтер, бсқа банктер мәліметтері, компанияның қаржылық есептері, клиентпен жеке байланыстар. Банктің картотекасы.

Қарыз алушының несиелік тарихы. Несиелік бюро: әлемдік тәжірибе, Қазақстан тәжірибесіне енгізу.

Қарыз алушының несилік қабілеттілігін бағалаудың негізгі факторлары: қарыз алушының мінезі, репутациясы, несиені өтеудің қаржылық мүмкіндіктері, несиенің қамтамасыздығы, капиталы, жалпы экономикалық жағдайлар. Әлеуетті қарыз алушыға кездесетін тәуекелдерді бағалау, қызмет ету саласы, бәсеке қабілеттілігі, операциялық тиімділікті, жетекшілік сапасы.

«6 СИ» ережесі. PARSER, CAMPARI әдістемеліктері бойынша несиелік ьәуекелді басқару.

Бухгалтерлік есептер мен баланстардың толықтығын тексерудің кезеңдері. Қаржылық есепті талдау. Баланс активтерінің баптарын, міндеттемелер мен меншікті капиталды бағалау. Табыстар жайлы есепті талдау. Қаржылық коэфициенттерді талдау. Өтімділік, рентабельділік, іскерлік жігерлік, қарыз болудың, қарызды өтеудің көрсеткіштері. Құралдардың құйылуының және кері қайтуының элементтері. Ақша ағынын талдау. Қаржылық есепте айқындалмаған компания проблемалары жайлы қауіпті белгілерді анықтау.

Несиелік тәуекелді бағалаудың статистикалық әдістері. Зета моделі, несиелік скоринг әдісі, Дюранның тұтыну несиесі бойынша қарыз алушыларды іріктеу моделі, Чессердің коммерциялық қарызды бағалау моделі.

Несиелік қабілеттілікті бағалау проблемалары және оларды шешу жолдары.

Негізгі әдебиеттер:1,2,3.

Қосымша әдебиеттер: 1,2,3,4,5,6

Нормативтік-құқтық актілер: 2

Апта

№9 дәріс

Тақырып: Банктік несиенің қайтарылуын қамсыздандырудың формалары.

Дәріс мазмұны:

Берілген несиені клиенттер тарапынан уақытында қайтарылуын қамтамасыз етудің формаларының жіктелуі. Кепіл құралдары қолдануды қамсыздандырустәсілі ретінде. Кепіл зат, оған қойылатын талаптар. Тауарла-материалдық құндылықтарды кепіл ретінде қолдану мүмкіндіктері. Кепіл шарты, оның мазмұны және құрылымы. Кепіл шартына қосымша құжаттар. Кепілдің түрлері: мүліктік кепіл және құқықтық кепіл. Клиенттің мүліктік кепілінің сипаттамасы: ртауарлы-материалдық бағалықтар кепілі, дебиторлық шоттар кепілі, бағалы қағаздар кепілі, вексельдер кепілі, депозиттер кепілі, ипотека, аралас кепіл.

Кепілсалым мәні. Несие беруші мен кепіл берушінің құқы және міндеттері. Кепілсалым формалары: тұрақты кепіл және құқтар кепілі. Кепіл берушіде мүліктің қалуына байланысты кепілдің негізгі формаларын сипаттау; айналымдағы тауарлар кепілі;қайта өңдеудегі тауарлар кепілі; ипотека. Банктің кепілдік құқы, негізгі қағидалары. Кепілдік ққтар құрылымы. Қайта кепіл түсінігі. Кепіл зат бойынша жазалар қолдану тәртібі. Кепілдің құнын бағалау әдістері. Шығынды әдіс. Табысты әдіс. Сатылымдарды салыстырмалы талдау әдісі. Оларды қолданудың тиімділігі.

Кепіл болушылық, оның сипаттамасы. Кепіл болушылық жайлы келісімшарт: құрылымы және мәні. Кепіл болушылықтың тоқтатылуы.

Кепіл беру формалары. Кепілдікті міндеттімелердің субъектілері. Кепіл беруді рәсімдеу тәртібі. Кепілдікті хат. Қазақстан Республикасында банктік кепілдердің берілу тәртібі.

Банктік несиелерді сақтандыру, сақтандыру объектілері. Сақтандыру келісімшартын талдау, сақтандыру өтемдерін төлеу тәртібі. Батыс банкирлерімен қолданылатын несиелердің қайтарылуын қауіпсіздендіру шаралары және оларды ҚР банктерімен қолдану мүмкіндіктері.

Цессия, оның құқықтық құрылымы және түрлері: ашық, жабық, жалпы және толық.

Негізгі әдебиеттер:1,2,3.

Қосымша әдебиеттер: 1,2,3,4,5,6

Нормативтік-құқтық актілер: 1,2

№5 семинар

Тақырып: Банктік несиенің қайтарылуын қамсыздандырудың формалары.

1. Кепілдің сапасы туралы түсінік және кепілді сараптау.

2. Кепілдің сапасын анықтайтын коммерциялықөрсеткіштер.

3. Бағалы қағаздарды кепілге алу үшін банктер тарапынан қойылатын талаптар, вексельді кепілге алу, құқықты кепілге алу.

4. Кепілді бағалаудың әдістері

5. Банктік несиелерді сақтандыру, сақтандыру объектілері.

6. Цессия, оның құқықтық құрылымы және түрлері: ашық, жабық, жалпы және толық.

Негізгі әдебиеттер:1,2,3.

Қосымша әдебиеттер: 1,2,3,4,5,6

Нормативтік-құқтық актілер: 1,2

ОЖСӨЖ мазмұны

1. Баяндама жасау

2. Конспект бойынша сабақ айту

Негізгі әдебиеттер:1,2,3.

Қосымша әдебиеттер: 1,2,3,4,5,6

Нормативтік-құқтық актілер: 1,2

СӨЖ мазмұны

1. Дәрісті оқу, қосымша материалдарды іздеу, оқу

2. Конспект сұрақтары: 1. Проценттік ставкаларды есептеу әдістері. Жәй ставкалар. 3. Күрделі проценттік ставкалар. Тиімді проценттік ставка. 3. Депозиттік және несиелік операцияларды жүргізуде сыйақылар ставкалары мен мүдделерді есепттеу ерекшеліктері.

Негізгі әдебиеттер:1,2,3.

Қосымша әдебиеттер: 1,2,3,4,5,6

Нормативтік-құқтық актілер: 1,2

№10 дәріс

Тақырып: Банктік проценттер және проценттік төлемдер

Дәріс мазмұны:

Проценттік ставкаларды есептеу әдістері. Жәй ставкалар. Күрделі проценттік ставкалар. Тиімді проценттік ставка. Депозиттік және несиелік операцияларды жүргізуде сыйақылар ставкалары мен мүдделерді есепттеу ерекшеліктері.

Сыйақылардың тұрақты ставкалары. Сыйақының өзгермелі ставкасы. Сыйақы ставкасын есептеу тәртібі. Сыйақылыр ставкаларын өзгерту жағдайлары.

Негізгі әдебиеттер:1,2,3.

Қосымша әдебиеттер: 1,2,3,4,5,6

Нормативтік-құқтық актілер: 1,2

Апта

№11 дәріс

Тақырып: Корпоративтік несиелеу процесін ұйымдастыру

Дәріс мазмұны:

Корпоративті клиенттерді несиелеудің қажеттілігі және мәні. Несиелеу объектілері мен субъектілері. Несиелеуге қажетті құжаттар пакеті. Бизнес-жобаны бағалау. Кәсіпорынның ақша ағынын бағалау. Корпоративті қарыз алушылардың несиелік қабілеттілігін талдау ерекшеліктері. Рейтингтік баға. Қарыз алушының банкроттық ықтималдылығын бағалау. Келісімшарттар бекіту. Мониторинг жасау, несиенің өтелуі.

Негізгі әдебиеттер:1,2,3.

Қосымша әдебиеттер: 1,2,3,4,5,6

Нормативтік-құқтық актілер: 1,2

№6 семинар

Тақырып: Корпоративтік несиелеу процесін ұйымдастыру

 1. Корпоративті клиенттерді несиелеудің қажеттілігі және мәні.
 2. Несиелеу объектілері мен субъектілері.
 3. Несиелеуге қажетті құжаттар пакеті. Бизнес-жобаны бағалау

Негізгі әдебиеттер:1,2,3.

Қосымша әдебиеттер: 1,2,3,4,5,6

Нормативтік-құқтық актілер: 1,2

ОЖСӨЖ мазмұны

1. 1-5 тақырыптар бойынша бақылау жұмысын жазу

2. Конспект бойынша сабақ айту

Негізгі әдебиеттер:1,2,3.

Қосымша әдебиеттер: 1,2,3,4,5,6

Нормативтік-құқтық актілер: 1,2

СӨЖ мазмұны

1. Бақылау жұмысына дайындалу

2. 1-5 тақырыптар бойынша дәрістерді, конспектілерді қайталау

Негізгі әдебиеттер:1,2,3.

Қосымша әдебиеттер: 1,2,3,4,5,6

Нормативтік-құқтық актілер: 1,2

№12 дәріс

Тақырып: Бөлшек несиелеу процесін ұйымдастыру

Дәріс мазмұны:

Бөлшек қарыздардың және несиелеу объектілерінің жіктелуі. Халықтың тұтыну ажеттіліктерін тікелей және жанама банктік несиелеу. Тұтыну несиесі келісімшарттарының негізгі жағдайларына әсер ететін факторлар. Тұтыну несиесі келісімшарттарының жағдайларын анықтау. Жеке қарыз алушылардың төлем қабілеттілігін анықтау. Берілген қарыздардың қамтамасыздығын талдау, олардың берілу, өтелу тәртібі. Чектік несие жүйесі. Банктік несиелік карточкалар. Қазақстанда тұтыну несиелерінің нарығы: проблемалары және шешілу жолдары.

Ипотека, оның мәні. Ипотекалық несиелеу қағидалары. Ипотекалық несиелеу модельдері. Ипотекалық мәмілелерді рәсімдеу ерекшеліктері. Ипотекалық қарызды талдау. Төлемдер сомасы мерзімді түрде көбейетін ипотека. Төлемдер сомасы мерзімді түрде көбейетін ипотека. Төлемдер сомасы өзгермелі ипотека. Кепіл шотты ипотека және төмендетілген ставкалы қарыз.

Қазақстан Республикасының тұрғын-үй құрылыс жинақ банкінің қызметі. Қазақстандық ипотекалық компания екінші ретті нарық операторы ретінде. Ипотекалық несиелерді кепілдендірудің Қазақстандық қорының қызметінің ерекшеліктері.

Қазақстанның ипотекалық жүйесінің инфрақұрылымы. Қазақстан Республикасында ипотекалық несиелудің проблемалары және даму перспективалары.

Негізгі әдебиеттер:1,2,3.

Қосымша әдебиеттер: 1,2,3,4,5,6

Нормативтік-құқтық актілер: 1,2

Апта

№13 дәріс

Тақырып: Несиелік портфель және проблемалық несиелерді басқару

Дәріс мазмұны:

Коммерциялық банктердің несиелік портфелі. Сапалы несиелік портфель қалыптастыру проблемалары. Несиелік тәуекел түсінігі және оны төмендету тәсілдері. Несиелік портфель сапасын сипаттайтын коэфициенттер.

«Проблемалық» қарыздар түсінігі. Банктердің несиелік шығындары және олар бойынша қаржылық есептері. «Проблемалық» қарыздардың пайда болу себептері. «Проблемалық» қарыздардың пайда болуының алдын алу: «проблемалық» қарыздарды анықтау, алдын-ала талдау, негізгі қарыз және проценттердің төленбеу жағдайларын табу, «проблемалық» қарыздардың әртүрлі «алдыңғы» және «кейінгі» белгілері. Мұмкіндікті шығындардың тәуекелін төмендету бойынша стратегия дайындау.

«Проблемалық» қарыздарға байланысты банктің стратегиясын жүргізу: қарызды «реанимациялау» жайлы екі жақты келісім, қамтамасыздықты жою, істі сотқа жіберу, сот шешімі бойынша несиенің өтелуі, клиенттің банкроттығы.

Активтер мен шартты міндеттемелерінің жіктелуі, күмәнді және үмітсіз несиелер бойынша провизиялар қалыптастыру.

Негізгі әдебиеттер:1,2,3.

Қосымша әдебиеттер: 1,2,3,4,5,6

Нормативтік-құқтық актілер: 1,2

№7 семинар

Тақырып: Несиелік портфель және проблемалық несиелерді басқару

 1. Коммерциялық банктердің несиелік портфелі. Сапалы несиелік портфель қалыптастыру проблемалары.
 2. Несиелік тәуекел түсінігі және оны төмендету тәсілдері.
 3. Несиелік портфель сапасын сипаттайтын коэфициенттер.
 4. «Проблемалық» қарыздар түсінігі. Банктердің несиелік шығындары және олар бойынша қаржылық есептері.
 5. «Проблемалық» қарыздардың пайда болу себептері. «Проблемалық» қарыздардың пайда болуының алдын алу: «проблемалық» қарыздарды анықтау, алдын-ала талдау, негізгі қарыз және проценттердің төленбеу жағдайларын табу, «проблемалық» қарыздардың әртүрлі «алдыңғы» және «кейінгі» белгілері. Мұмкіндікті шығындардың тәуекелін төмендету бойынша стратегия дайындау.

Негізгі әдебиеттер:1,2,3.

Қосымша әдебиеттер: 1,2,3,4,5,6

Нормативтік-құқтық актілер: 1,2

ОЖСӨЖ мазмұны

1. Тақырып бойынша экономикалық жаңалықтар айту

2. Конспект бойынша сабақ айту

Негізгі әдебиеттер:1,2,3.

Қосымша әдебиеттер: 1,2,3,4,5,6

Нормативтік-құқтық актілер: 1,2

СӨЖ мазмұны

1. Теледидар жаңалықтарын тыңдау, БАҚ оқу, дәрісті қайталау

2. Конспект жазу

Негізгі әдебиеттер:1,2,3.

Қосымша әдебиеттер: 1,2,3,4,5,6

Нормативтік-құқтық актілер: 1,2

№14 дәріс

Тақырып: Коммерциялық банктердің қор нарығындағы операциялары

Дәріс мазмұны:

Коммерциялық банктердің бағалы қағаздар нарығындағы рөлі. Қор нарығындағы бағалы қағаздарды орналастыру процедурасы. Қазақстандық банктердің бағалы қағаздар нарығындағы қызметінің негізгі бағыттары. Андеррайтинг - бағалы қағаздарды ашық орналастыру кепілдігі.

Банктердің инвестициялық портфелі. Инвестициялар портфелін басқару. Коммерциялық банктің бағалы қағаздар портфелінің құрылымы. Инвестициялық портфельді тиімді басқарудың қаржылық көрсеткіштері. Қазақстандық банктердің эмиссиондық, кастодиандық, делдалдық қызметтері. Дилингтік операциялар.

Бағалы қағаздар нарығындағы банк қызметтерінің проблемалары және даму перспективалары.

Негізгі әдебиеттер:1,2,3.

Қосымша әдебиеттер: 1,2,3,4,5,6

Нормативтік-құқтық актілер: 1,2

Апта

№15 дәріс

Тақырып. Коммерциялық банктердің лизинг, траст, факторинг және форфейтинг қызметтері

Дәріс мазмұны:

Қазіргі кезеңдегі лизингтің пайда болуы және дамуы. Лизингтік операцияларының мәні. Лизингтің қаржыландырудың дәстүрлі формаларынан артықшылығы. ЛИзингтік мәмілелер түрлері. Лизингті және лизингті операциялар түрлерін жіктеу: қатысушылар құрамына, берілетін мүлік түріне, амортизацияның өтелу дәрежесі мен жағдайларына, қызмет ету көлеміне, жеңілдіктерге қатынасына, лизингтік төлемдер сипатына байланысты.

Шұғыл лизинг, оның ерекшелігі және негізгі жағдайлары. Қаржылық лизинг және оны қолдану мүмкіндіктері. Лизингтік операцияларды жүргізу әдістемелігі. Лизингтік келісім, оның қызметін тоқтату жағдайлары. Лизингтік төлемдер және лизингтік жарналарды есептеу әдістемесі. Лизингтік мәміле жағдайлары және оны жабу тәртібі. Лизингтік мәмілелер тәуекелдері және оларды төмендету әдістері. Қазақстанда лизингтік операциялардың дамуы.

Трасттық операциялрдың мәні. Коммерциялық банктердің трасттық операциялараның дамуы және реттелуі. Трасттық операциялардың түрлері. Жеке тұлғалардың тапсырмасы бойынша трасттқ қызметтер. Мұрагерлікті өкімдеу. Жеке трасттарды басқару. Қамқоршылық және мүліктің сақталуын қамтамасыз ету. Агенттік қызметтер. Трасттық операциялар жүргізудегі жауапкершілік. Аманат орындаушының және сенім артылған тұлғаның негізгі міндеттері. Фирмаларға көрсетілетін трасттық қызметтер. Активтерді өкімдеу. Кәсіпорынды тарату. Жеке қорларды басқару. Пайдаға қатысу. Облигациялар шығару. Банктің трасттық бөлімінің делдалдық қызметтері. Трасттық бөлімдерді ұйымдастыру. Банктің трасттық операцияларына комиссиялық сыйақылыр.

Клиенттің бағалы қағаздар портфелін қалыптастыру. «Депо» шоты. Бағалы қағаздар портфеліне қойылатын талаптар. Бағалы қағаздар таңдауға екі негізгі көзқарас. Ілгері және техникалық талдаудың мәні, артықшылықтары және кемшіліктер. Акционрлер реестірін жүргізу және бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу.

Қазақстан Республикасында траттық операциялардың проблемалары және даму перспективалары.

Негізгі әдебиеттер:1,2,3.

Қосымша әдебиеттер: 1,2,3,4,5,6

Нормативтік-құқтық актілер: 1,2

№8 семинар

Тақырып: Коммерциялық банктердің лизинг, траст, факторинг және форфейтинг қызметтері

 1. Лизинг операцияларының субъектілері мен оьъектілері, лизинганың функциялары.
 2. Лизинг операцияларының элементтері. Лизинг түрлері
 3. Траст операцияларының дамуының экономикалық алғы шарттары. Траст операцияларының түрлері және субъектілері
 4. Факторинг туралы түсінік, факторинг операцияларының түрлері
 5. Форфейтинг операцияларының түрлері және оларға байланысты несиелік тәуекелдер, несиелей тәртібі.

Негізгі әдебиеттер:1,2,3.

Қосымша әдебиеттер: 1,2,3,4,5,6

Нормативтік-құқтық актілер: 1,2

ОЖСӨЖ мазмұны

1. Конспект бойынша сабақ айту

2. Баяндама жасау

Негізгі әдебиеттер:1,2,3.

Қосымша әдебиеттер: 1,2,3,4,5,6

Нормативтік-құқтық актілер: 1,2

СӨЖ мазмұны

1. Реферат жазу

2. Сұрақтарға жауап жазу

Негізгі әдебиеттер:1,2,3.

Қосымша әдебиеттер: 1,2,3,4,5,6

Нормативтік-құқтық актілер: 1,2

№16 дәріс

Тақырып: Коммерциялық банктердің лизинг, траст, факторинг және форфейтинг қызметтері

Дәріс мазмұны:

Факторингтің мәні мен мүмкіндіктері. Факторингтік қызметтің қағидалары. Факторингтік операциялардың түрлері. Факторингтік келісімдердің типтері. Факторингтік қызметтің варианттары және жағдайлары. Факторингтік қызмет көрсетудегі несиелеу лимиттері. Факторингтік бөлімінің комиссиялық сыйақысының есебі. Факторингтік операциялардың проблемалары және даму перспективалары.

Форфейтингтік операциялардың мәні және олардың факторингтен айырмашылығы. Форфейтинг артықшылықтары. Халақаралық банктік тәжірибеде форфейтингтік операцияларды қолдану. Комиссиялар мөлшерін анықтау.

Негізгі әдебиеттер:1,2,3.

Қосымша әдебиеттер: 1,2,3,4,5,6

Нормативтік-құқтық актілер: 1,2

Апта

№17 дәріс

Тақырып: Халықаралық банктік операциялар

Дәріс мазмұны:

Банктердің экспорттық және импорттық операцияларды жүргізу ерекшеліктері. Халықаралық несиенің формалары және олардың көздерге, мәніне, қарыз валютасының түріне, мерзімдерге, қамтамасыздығына, берілу техникасына, несие берушінің түріне байланысты жіктелуі.

Фирмалық несие: мерзімдері және берілу тәсілдері. Вексельдік несие. Ашық шот бойынша несие. Импорттаушының аванстық төлемі. Фирмалық несиенің артықшылықтары мен кемшіліктері.

Банктік несие, оның ерекшеліктері және артықшылықтары. Экспорттық несие. Сатып алушыға несие. Қаржылық несие. Акцептті-рамбурстық несие мәні және оның ерекшеліктері.

Брокерлік несие және оның фирмалық пен банктік несиелер арасындағы несие ретіндегі мәні.

Ұзақ мерзімді халықаралық несиелер және олардың формалары.

Негізгі әдебиеттер:1,2,3.

Қосымша әдебиеттер: 1,2,3,4,5,6

Нормативтік-құқтық актілер: 1,2,10,11

№9 семинар

Тақырып: Халықаралық банктік оепрациялар

1. Халықаралық несиенің формалары және олардың көздерге, мәніне, қарыз валютасының түріне, мерзімдерге, қамтамасыздығына, берілу техникасына, несие берушінің түріне байланысты жіктелуі.

2. Фирмалық несие: мерзімдері және берілу тәсілдері.

3. Вексельдік несие. Ашық шот бойынша несие.

4. Фирмалық несиенің артықшылықтары мен кемшіліктері.

Негізгі әдебиеттер:1,2,3.

Қосымша әдебиеттер: 1,2,3,4,5,6Орал 2012ж. 1 страница | Орал 2012ж. 3 страница

Орал 2012ж. 4 страница | Орал 2012ж. 5 страница | Тапсырмалар |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати