Головна

E) виявлення на тілі людини особливих прикмет

  1. I. Філософія про сутність людини.
  2. II ПРАВА ЛЮДИНИ
  3. II. ЛЮБОВ ДО ТОГО, ЩО НИЖЧЕ ЛЮДИНИ
  4. III. Проблема сенсу життя і призначення людини.
  5. IV. ВПЛИВ ЛЮДИНИ НА кругообіг речовин у природі
  6. IV. Свобода і необхідність в діяльності людини.

 * * * * *

Впізнання - це:

A) & слідча дія, що проводиться з метою встановлення тотожності або відмінності з раніше спостерігався особою або об'єктом

B) слідча дія, що проводиться з метою встановлення тотожності з раніше спостерігався особою

C) слідча дія, що проводиться з метою встановлення тотожності з раніше спостерігався об'єктом

D) слідча дія, що проводиться з метою впізнавання трупа

E) слідча дія, що проводиться з метою впізнавання особи

 * * * * *

Обшук проводиться з метою:

A) вилучення певних предметів і документів, що мають значення для справи, якщо точно відомо, де і в кого вони знаходяться

B) виявлення предметів, які є доказами

C) & виявлення і вилучення предметів або документів, що мають значення для справи

D) виявлення і вилучення речей та документів

E) виявлення і вилучення речей, документів, коштовностей, добутих злочинним шляхом

 * * * * *

Особистий обшук може бути проведений без винесення спеціальної постанови і без санкції прокурора, якщо:

A) є підстави вважати, що особа знищить наявні у нього предмети або документи, які мають значення для справи

B) обшук проводиться при затриманні особи або укладення його під варту

C) є достатньо підстав вважати, що особа, яка знаходиться в приміщенні чи іншому місці, в якому проводиться обшук, приховує при собі документи або предмети, що можуть мати значення для справи

D) & є достатньо підстав вважати, що особа, яка знаходиться в приміщенні чи іншому місці, в якому проводиться обшук, приховує при собі документи або предмети, що можуть мати значення для справи; якщо обшук проводиться при затриманні особи або укладення його під варту

E) є непереборні обставини, що перешкоджають зверненню до прокурора за санкцією

 * * * * *

Арешт на поштово-телеграфні відправлення скасовується слідчим, прокурором, коли:

A) закінчився 3-х місячний термін

B) закінчився 6-ти місячний термін

C) після закінчення попереднього розслідування

D) закінчився термін, встановлений прокурором

E) & відпадає необхідність в цьому, але в будь-якому випадку не пізніше закінчення розслідування

 * * * * *

Прослуховування і запис переговорів можуть бути встановлені на термін не більше:

A) 3-х місяців

B) 2-х місяців

C) 9-ти місяців

D) & 6-ти місяців

E) 12-ти місяців

 * * * * *

Перевірка та уточнення показань на місці проводиться з метою:

A) встановлення події злочину

B) встановлення нових фактичних даних

C) уточнення маршруту і місця, де відбувалися перевіряються дії

D) виявлення достовірності показань шляхом їх зіставлення з обстановкою події, що відбулася; встановлення нових фактичних даних

E) & виявлення достовірності показань шляхом їх зіставлення з обстановкою події, що відбулася; уточнення маршруту і місця, де відбувалися перевіряються дії; встановлення нових фактичних даних

 * * * * *

Слідчий експеримент це:

A) слідча дія, що проводиться з метою перевірки і уточнення показань підозрюваних, обвинувачених, свідків, потерпілих

B) слідча дія, що проводиться з метою відтворення подій, що мають значення для справи

C) & слідча дія, що проводиться з метою перевірки і уточнення відомостей, які мають значення для справи, шляхом відтворення певних дій, обстановки, обставин досліджуваної події та проведення дослідів

D) слідча дія, що проводиться з метою перевірки і уточнення відомостей, які мають значення для справи, шляхом відтворення певних дій на місці злочину

E) слідче дії, що проводиться з метою перевірки і уточнення відомостей, які мають значення для справи, а також для проведення дослідів

 * * * * *

Експертиза проводиться у випадках:

A) коли потрібні знання медичного фахівця

B) коли потрібні медичні знання, знання фахівця-криміналіста

C) & коли обставини, що мають значення для справи, можуть бути отримані в результаті дослідження матеріалів справи, проведеного експертом на основі спеціальних наукових знань

D) коли потрібні спеціальні наукові знання

E) коли необхідно встановити причини смерті, характер і ступінь тяжкості заподіяної шкоди здоров'ю

 * * * * *

Призначення і виробництво експертизи обов'язково, якщо у справі необхідно встановити:

A) вік потерпілого, свідка, коли це має значення для справи, а документи про вік відсутні

B) & вік підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого, коли це має значення для справи, а документи про вік відсутні або викликають сумнів

C) осудність неповнолітньої особи, яка вчинила злочин

D) причину помилкових показань свідка

E) осудність особи, яка вчинила злочин; причини смерті, характер і ступінь тяжкості заподіяної шкоди здоров'ю

 * * * * *

Комісійна експертиза призначається у випадках:

A) необхідності виробництва складних експертних досліджень в різних областях науки

B) & необхідності виробництва складних експертних досліджень

C) у випадках необхідності залучення кількох експертів

D) у випадках, коли один експерт не може дати об'єктивний висновок

E) у випадках необхідності поетапного проведення експертизи

 * * * * *

Комплексна експертиза призначається у випадках:

A) коли необхідно залучення декількох експертів

B) необхідності виробництва складних експертних досліджень

C) у випадках, коли один експерт не може дати об'єктивний висновок

D) & коли для встановлення обставини, що має значення для справи, необхідні дослідження на основі різних галузей знань

E) у випадках встановлення причин смерті

 * * * * *

Додаткова експертиза призначається у випадках:

A) смерті експерта, який проводив експертизу

B) недостатньої ясності або повноти висновку

C) виникнення нових питань відносно раніше досліджених обставин

D) & недостатньої ясності або повноти висновку, а також необхідності вирішення додаткових питань, пов'язаних з попереднім дослідженням

E) необгрунтованості висновку

 * * * * *

Повторна експертиза призначається у випадках:

A) & коли попереднє висновок експерта недостатньо обґрунтовано або його правильність викликає сумнів

B) коли попереднє висновок експерта недостатньо ясно

C) коли попереднє висновок експерта недостатньо повне

D) коли попереднє висновок експерта недостатньо об'єктивно

E) коли попереднє висновок експерта викликає сумніви

 * * * * *

Особи, які мають право отримувати зразки для експертного дослідження:

A) слідчий, дізнавач

B) слідчий, дізнавач, експерт

C) слідчий, лікар, фахівець

D) & слідчий, лікар, фахівець, експерт

E) слідчий, прокурор, дізнавач, експерт

 * * * * *

Слідчі дії це:

A) дії органу кримінального переслідування з розслідування кримінальних справ

B) дії слідчого, прокурора, дізнавача з розслідування кримінальних справ

C) & дії по збиранню дослідження доказів

D) дії суду, слідчого, прокурора, дізнавача, спрямовані на викриття особи, винної у скоєнні злочину

E) дії суду, слідчого, прокурора щодо встановлення причин і умов, що сприяли вчиненню злочину

 * * * * *

Очна ставка це:

A) слідча дія, що проводиться з метою усунення протиріч у показаннях підозрюваного і потерпілого

B) слідча дія, що проводиться з метою усунення протиріч у показаннях підозрюваного і свідка

C) слідча дія, що проводиться з метою усунення протиріч у показаннях підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого

D) & слідча дія, що проводиться з метою з'ясування причин протиріч у показаннях раніше допитаних осіб

E) слідча дія, що проводиться з метою з'ясування правдивості показань між двома раніше допитаними особами

 * * * * *

Загальна тривалість допиту протягом дня, не повинна перевищувати:

A) 3-х годин

B) 4-х годин

C) 6-ти годин

D) & 8 -ми годин

E) 2-х годин

 * * * * *

Особливості допиту неповнолітнього свідка чи потерпілого в тому що:

A) при допиті мають право бути присутніми його законні представники

B) для участі в допиті викликається педагог

C) для участі в допиті викликаються батьки

D) & при допиті мають право бути присутніми його законні представники; для участі в допиті викликається педагог; неповнолітні свідки і потерпілі не виконуються наперед про відповідальність за відмову від дачі і за дачу завідомо неправдивих показань

E) при допиті бере участь захисник, неповнолітні свідки і потерпілі не виконуються наперед про відповідальність за відмову і дачу завідомо неправдивих показань

 * * * * *

Терміни дізнання у справах, в яких провадження попереднього слідства є обов'язковим:

A) 2 місяці

B) 3 місяці

C) 1 місяць

D) 7 днів

E) & 5 днів

 * * * * *

Терміни дізнання у справах, в яких провадження попереднього слідства не обов'язково:

A) 15 діб

B) 30 діб

C) 15 діб, 1 місяць

D) & 10 діб, 30 діб

E) 2 місяці

 * * * * *

Порушення кримінальної справи - це:

A) початковий етап розслідування

B) стадія кримінального переслідування, в ході якої органи держави і посадові особи, отримавши відомості про вчинений злочин або злочин, встановлюють наявність чи відсутність підстав для провадження у кримінальній справі і приймають рішення про порушення кримінальної справи

C) & стадія кримінального процесу, в ході якої повноважні органи держави і посадові особи, отримавши відомості про вчинений злочин або злочин, встановлюють наявність чи відсутність підстав для провадження у кримінальній справі і приймають рішення про порушення кримінальної справи або про відмову в порушенні кримінальної справи

D) стадія дізнання

E) стадія судового розгляду

 * * * * *

Види дізнання:

A) дізнання, проведене слідчим; дізнання, проведене дізнавачем

B) дізнання у справах, в яких попереднє слідство обов'язково

C) дізнання у справах, в яких попереднє слідство не обов'язково

D) дізнання проводиться слідчим, дізнавачем, прокурором; дізнання, проведене приватним обвинувачем

E) & дізнання у справах, за якими попереднього слідство обов'язково; дізнання у справах, за якими попередньому слідство не обов'язково

 * * * * *

Залучення в якості обвинуваченого це:

A) рішення слідчого про винесення постанови про притягнення як обвинуваченого

B) винесення постанови про притягнення як обвинуваченого

C) & це комплекс, кримінально-процесуальних відносин між обвинуваченим і органами кримінального переслідування

D) складання протоколу звинувачення

E) посвідчення обвинуваченим факту ознайомлення з постановою про притягнення як обвинуваченого

 * * * * *

Спеціаліст залучається для участі в слідчих та судових діях для:

A) для надання сприяння дізнавачу

B) для надання сприяння в збиранні та дослідженні доказів, а також в застосуванням технічних засобів

C) для надання сприяння в збиранні доказів

D) & для надання сприяння в збиранні, дослідженні та оцінці доказів також в застосуванням технічних засобів

E) для дачі експертного висновку

 * * * * *

Як експерт може бути викликано:

A) особа, яка має медичними знаннями

B) незацікавлена ??в справі особа

C) & незацікавлена ??в справі особа, що володіє спеціальними науковими знаннями

D) особа володіє спеціальними знаннями в галузі науки, техніки, мистецтва, медицини

E) особа, яка має криміналістичними знаннями

 * * * * *

Види підсудності:

A) предметна, персональна і територіальна

B) предметна, змагальна і обвинувачувальна

C) предметна, територіальна та змагальна

D) змагальна, предметна змішанаE) 24 години, 10 діб. 1 місяць | E) & предметна, персональна, територіальна, по зв'язку справ

E) докази. | E) такого поняття немає. | E) сукупність заходів примусу. | E) якому пред'явлено звинувачення. | E) близькі родичі. | E) загроза щодо знайомих цих учасників з метою шантажу. | E) приватного обвинувача. | E) & доказові факти | E) використовується як непрямий доказ провини | E) стійкість |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати