На головну

Тема 10. Ефективність рекламної діяльності

  1. B) Функція організації та обслуговування предметної діяльності
  2. I. Вступ. Спілкування і його значущість в лікувальній діяльності.
  3. III. 1.6. ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ
  4. III. Аналіз показників діяльності фірми
  5. III. Показники діяльності людей Ч-О в транспортних ерготіческіх системах (126-127, 252-263 Спб)
  6. IV. Методи дослідження виконавчої та пізнавальної діяльності
  7. IV. ПРОФЕСІЙНІ ТРАДИЦІЇ І НОВАЦІЇ НА СУЧАСНОМУ телерадіомовлення. Двоїсту природу ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ТЕЛЕБАЧЕННІ

У практиці рекламної діяльності розрізняють економічну ефективність реклами і ефективність психологічного впливу окремих засобів реклами на свідомість людини (Залучення уваги до реклами, фіксації в пам'яті і т. Д). Причому психологічний вплив найбільш результативно, якщо воно призводить потенційних споживачів до здійснення покупки. Таким чином, економічна ефективність реклами залежить від її психологічного впливу.

Економічну ефективність реклами найчастіше визначають шляхом виміру її впливу на розвиток товарообігу. Найбільш точно встановити, який ефект дала реклама, можна лише в тому випадку, якщо збільшення збуту товару відбувається негайно після впливу реклами.

Додатковий товарообіг під впливом реклами визначається за формулою:

де Тд - додатковий товарообіг, отриманий в результаті дії реклами, руб .;

Тс - середньоденний товарообіг до рекламного періоду, руб .;

П - приріст середньоденного товарообігу за рекламний і послерекламний періоди,%;

Д - кількість днів обліку товарообігу в рекламному і послерекламном періодах.

Про економічну ефективність реклами можна також судити по тому економічному результату, який був досягнутий від застосування даного рекламного засобу або проведення рекламної кампанії.

Економічний результат визначається співвідношенням між прибутком від додаткового товарообігу, отриманого в результаті впливу реклами на споживача, і витратами на неї.

Для розрахунку економічного ефекту можна використовувати наступну формулу:

,

де, Е - економічний ефект рекламування, руб .;

Нm - торгова надбавка на товар,% до ціни реалізації;

Up - витрати на рекламу, руб .;

Uд - додаткові витрати по приросту товарообігу, руб.

В даному випадку ми співставляємо отриманий ефект від проведення рекламного заходу з витратами на здійснення. Результати такого співвідношення можуть виражатися в трьох варіантах:

- Ефект від рекламного заходу дорівнює витратам на його проведення;

- Ефект від рекламного заходу більше витрат (прибуткове);

- Ефект від рекламного заходу менше витрат (збиткове).

Однак отриманих даних ще недостатньо для зіставлення економічної ефективності витрат на проведення різних рекламних заходів. Більш точно ефективність витрат на рекламу характеризує її рентабельність.

Рентабельність реклами - це відношення отриманого прибутку до витрат. Вона визначається за формулою:

де, Р - рентабельність рекламування товару,%;

П - прибуток, отриманий від рекламування товару, руб .;

U - витрати на рекламу даного товару, руб.

Ефективність психологічного впливу рекламних засобів характеризується числом охоплення споживачів, яскравістю і глибиною враження, які ці засоби залишають в пам'яті людини, а також ступенем залучення уваги.

Ефективність психологічного впливу реклами на споживача можна визначити шляхом спостережень, експериментів, опитувань.

Метод спостереження дозволяє оцінювати психологічний вплив реклами в природних умовах, в безпосередньому спілкуванні споживача з певним рекламним засобом.

Оцінюючи ефективність окремих засобів реклами, перш за все встановлюють, чи досягає цей засіб поставленої перед ним мети. Так, для визначення ступеня залучення уваги покупців до зовнішньої реклами (вітрині) можна скористатися наступною формулою:

де В - ступінь залучення уваги перехожих;

Про - число людей, котрі звернули увагу на зовнішню рекламу (вітрину) протягом певного періоду;

П - загальне число людей, які пройшли повз вітрини в той же період.

Дієвість публікації рекламних оголошень рекламодавця в засобах масової інформації можна з деякою мірою умовності оцінити в конкретному магазині по формулі:

де К - число відвідувачів, що купили рекламований товар;

З - загальна кількість покупців, які вчинили в магазині якусь покупку.

Такі дані можна отримати за показаннями чеків пробитих на підсумовуючих касових апаратах, за допомогою реєстрації фактів придбання рекламованого товару контролерами-касирами.

Показником дієвості засобів, що рекламують саме роздрібне підприємство, є відношення числа відвідувачів магазину в період застосування цих засобів до числа відвідувачів в середньому за день. Ці дані можуть бути отримані спостерігачами або за допомогою фотоелемента.

Питання для самоконтролю за темою 10:

1. Які види ефективності реклами існують?

2. Як визначається економічна ефективність реклами?

3. У чому полягає ефективність психологічного впливу реклами?

4. Яким чином визначається ступінь залучення уваги покупців до зовнішньої реклами?

5. Дайте пояснення рентабельності реклами.

Тести по темі 10:

1. Ефективність впливу реклами на споживачів оцінюється як зіставлення:

а) частки споживачів товару в групах запам'ятали і не запам'ятали рекламу;

б) числа осіб, запам'ятали і не запам'ятали рекламу;

в) числа споживачів товару в групах запам'ятали і не запам'ятали рекламу;

г) числа покупців з чисельністю цільової аудиторії.

2. Ефективність реклами буває:

а) національна та економічна;

б) психологічна і загальна;

в) психологічна і економічна.

3. Економічну ефективність реклами найчастіше визначають шляхом зміни:

а) обсягу виробництва;

б) зниження витрат;

в) товарообігу.

4. Рентабельність реклами визначається відношенням:

а) отриманого прибутку до витрат;

б) витрат до загального прибутку;

в) витрат до отриманого прибутку.

5. Ефективність психологічного впливу реклами на споживачів визначається:

а) математичними розрахунками;

б) спостереженнями, експертами та опитуваннями;

в) економетричними моделями.

Завдання до теми 10:

Виробниче підприємство для збільшення збуту продукції прийняло рішення провести рекламну кампанію. Кількість днів обліку становить 250 днів, середньоденний приріст товарообігу становить 3%. Середньоденний товарообіг до рекламного періоду становив 58,7 тис. Руб., Торгова надбавка 12%, додаткові витрати - 9 тис. Руб., Витрати на рекламу 16 тис. Руб. Розрахуйте економічну ефективність рекламного впливу.

Відповіді до тестів за темами:

 Тема 1.  1) а; в; 2) г; 3) а; 4) а; 5) а;
 Тема 2.  1) а; в; 2) в; 3) а; 4) а; 5) б;
 Тема 3.  1) в; 2) а; 3) в; 4) а; 5) в;
 Тема 4.  1) в; 2) в; 3) в; 4 в; 5) в;
 Тема 5.  1) б; в; 2) в; 3) в; 4 в; 5) в;
 Тема 6.  1) в; 2) а; г; 3) в; 4 в; 5) в;
 Тема 7.  1) в; 2) б; 3) а; 4 в; 5) в;
 Тема 8.  1) б; 2) б; 3) в; 4 в; 5) а; в;
 Тема 9.  1) а; 2) в; 3) в; 4) б; 5) в;
 Тема 10  1) г; 2) в; 3) в; 4) а; 5) б;Тема 9. Стратегія рекламної кампанії | Рішення тренувальних завдань

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ | РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ | Ашалян Л. Н., Колосова Г. М. Рекламна діяльність. Навчально-практичний посібник. - М., мгут, 2010. - 42 с. | Вступ | Тема 1. Реклама: сутність, функції, цілі та завдання | рекламної діяльності | Тема 3. Місце і значення реклами в діяльності підприємства | Теми 4. Етапи складання реклами | рекламного звернення | Тема 6. Розробка рекламного бюджету |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати