На головну

Правові засоби прокурорського нагляду.

  1. B) товарне господарство з сучасними технічними засобами виробництва.
  2. I. Нормативно-правові акти
  3. I. Нормативно-правові документи, що регламентують діяльність вчителя математики
  4. I. Рішення логічних задач засобами алгебри логіки
  5. II. Функція грошей як засобу обігу
  6. V1: Інструментально-аналітичні засоби професійно-орієнтованих ІС.
  7. V1: Розділ 2. Правові теоретичні та нормативні основи регулювання угод з нерухомістю в Російській Федерації

Для здійснення функції нагляду і виконання завдань, покладених на прокуратуру, прокурори наділені ПОВНОВАЖЕННЯМИ. Сукупність таких повноважень складають компетенція прокурора.

Повноваження прокурора реалізуються за коштами закріплених в законодавстві дій і правових актів, які іменуються ПРАВОВИМИ ЗАСОБАМИ прокурорського нагляду. У застосуванні цих коштів, у виявленні правопорушень і полягає суть прокурорського нагляду.

Класифікація правових засобів здійснюється по ряду підстав:

1. За спрямованістю правових засобів:

а) спрямовані на виявлення порушень законодавства, їх причин та умов:

- Витребування для перевірки відповідності закону різних актів;

- Перевірка виконання законодавства органами гос.управления, підприємствами, установами і т.д.

- Виклик посадових осіб і громадян і вимога у них пояснень з приводу порушень законодавства;

- Вимога від органів дізнання, попереднього слідства для перевірки кримінальні справи, матеріалів тощо. Документів про вчинені злочини.

б) спрямовані на усунення порушення законів і обставин їм сприяли:

- Принесення протестів на суперечать закону акти або дії посадових осіб;

- Внесення подань про усунення порушень закону, їх причин і умов;

- Скасування необґрунтованих або незаконних постанов слідчих, дізнавачів;

- Принесення протестів на незаконні або необгрунтовані вироки, ухвали і постанови суду;

- Винесення постанов і пропозицій щодо встановленого законом порядку і умов тримання затриманих, заарештованих, засуджених до позбавлення волі.

в) спрямовані на залучення до відповідальності порушників законів:

- Порушення кримінальної справи (або дисциплінарного провадження);

- Передача в передбачених законом випадках матеріалів громадським організаціям для вирішення питання про заходи громадського впливу.

г) спрямовані на попередження порушень законів:

- В широкому сенсі: на попередження спрямовані всі перераховані кошти;

- У вузькому сенсі:

· застереження

· Висновки з приводу заявлених в суді клопотань;

· Призупинення дії правового акта до розгляду протесту.

2. За характером правові засоби прокурорського нагляду можуть бути:

а) зобов'язують:

- Вимога про проведення перевірок (ревізій);

- Обов'язок розгляду протесту в установлений строк;

б) припиняють:

- Зупинення виконання актів адміністрації місць виконання покарання, що суперечать закону;

- Призупинення рішень, вироків, ухвал суду в порядку нагляду та ін.

в) розпорядчі:

- Повернення кримінальних справ органам дізнання і попереднього слідства на дорозслідування;

- Вилучення з органу дізнання і передача слідчому будь-якої справи і ін.

3. За формою:

а) дії:

- Підтримання державного обвинувачення;

- Укладення;

- Клопотання тощо.

б) акти:

- Протести;

- Подання;

- Постанови;

- Приписи;

- Офіційні попередження.

 Сутність і завдання прокурорського нагляду в РБ. | Принципи організації і діяльності прокуратури та закріплення їх у чинному законодавстві про прокурорський нагляд.

Нагляд за точним і однаковим виконанням законів і завдання прокуратури в його здійсненні. | Основні напрямки діяльності прокуратури відповідно до Закону про прокуратуру РБ. Класифікація основних напрямків. | Навчання про законність і роль прокурорського нагляду в її забезпеченні. | Взаємодія органів прокуратури з правоохоронними органами у справі зміцнення законності і правопорядку. Форми взаємодії. | Розробка прокуратурою спільно з іншими державними органами заходів попередження злочинів та інших правопорушень. | Роль прокурорського нагляду в забезпеченні законності. Відмінність прокурорського нагляду від інших видів державної діяльності. | Підбір кадрів. | Керівництво та контроль виконання. | Звітність, діловодство, систематизація законодавства в органах прокуратури. | Система органів прокуратури РБ. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати