На головну

Соціально-дезадаптивна поведінка дитини.

 1. КОЛЕКТИВНА ПОВЕДІНКА
 2. Культурний релятивізм - підхід, що не має оціночних суджень (нейтральний), при якому поведінка людей розглядається з позицій їх власної культури.
 3. ПОВЕДІНКА ІНДИВІДА В УМОВАХ КОНКУРЕНЦІЇ
 4. Поведінка на дорогах людей з різними типами нервової системи.
 5. Політична поведінка та фактори що її зумовлюють
 6. Правомірна поведінка: її поняття та види.
 7. Праця, трудова поведінка, трудова організація як соціальні інститути

Чому підліток стає "важким"? Внаслідок саме педагогічної занедбаності дитина у більшості випадків стає "важкою". Термін "педагогічна занедбаність" розкриває історію виховання підлітка, а термін "важкий" говорить про результати такого виховання.

Для такого підлітка характерним є негативне ставлення до соціальних норм, він активно чинить опір виховному впливу. Відхилення у поведінці підлітків також провокуються неблагополуччям у родині, особливу увагу на себе звертають дівчинки. І це не є випадковим, тому що неприймання ними соціальних норм, моральних правил існування може довго ховатися від оточуючих. Поведінка "важких" дівчинок характеризується стійкими конфліктами з батьками, класом, учителями, неуспішністю у навчанні, крадіжками, хаотичними статевими зв'язками, зловживанням алкогольними, наркотичними речовинами, жорстокістю та ін. На дівчинок, більше ніж на хлопчиків впливають негативне відношення батьків, стиль життя родини, сімейні конфлікти, пияцтво та асоціальна поведінка батьків. Одною з серйозних проблем у житті дівчинки можна назвати розлучення батьків, яке дитина часто сприймає, як свою провину. В дитини з'являється відчуття незахищеності, бажання отримати від кого-небудь допомогу та турботу. Але й тих, хто живе у повноцінних родинах не завжди оточують любов'ю та піклуванням, іноді зовні благополучні сім'ї виштовхують дитину на вулицю.

До відхилень у поведінці дівчинок-підлітків може призвести гіпоопіка та гіперопіка, які припускають розвиток несамостійності або навпаки почуття вседозволеності. Конфлікти між батьками та дитиною призводять до проблем адекватності статево-рольової поведінки. Невідповідності між декларативними та дійсними взаємостосунками у родині викликають в дівчини-підлітка глибокі внутрішні переживання та протест до будь-яких спроб дорослих вплинути на формування її особистості. Такі конфлікти заважають батькам побачити проблеми своєї дитини, зрозуміти її. У взаємостосунках не зустрічається взаємоповаги індивідуальності дитини, навпаки батьки намагаються нав'язати свої бажання, цінності, принижуючи почуття гідності дівчини.

Більша частина "важких" підлітків нетерпимі, агресивні, егоцентричні. Спрямованість таких дітей часто асоціальна, правопорушення виникають як наслідок аморальної поведінки. Зазвичай у хлопчиків акт скоєння злочину пов'язаний з фактом включення до якоїсь кримінальної групи. Самооцінка у "важких" дівчинок часто неадекватна. Така дитина може бути ізольована у класі та водночас проявляти цікавість до спілкування поза сферою шкільних та навчальних інтересів. Якщо дівчина не знаходить підтримку вдома чи у школі, вона реалізує своє "Я" серед тих, хто не відштовхує її та приймає такою, як вона є. Часто проблеми сім'ї виштовхують підлітка на вулицю, але після проведення там тривалого часу, підлітка дуже складно повернути у нормальні умови перебування.

Тому шлях народження "важких" підлітків можна представити у такій послідовності: особистість підлітка → неблагополучні умови перебування у сім'ї, школі → тиск аморального та асоціального середовища → неможливість знайти захист та підтримку → девіантна поведінка.

Творчий рівень: 5. Розробіть пам'ятку «Робота з «важкими учнями»:
 • для студента-практиканта;
 • для класного-керівника;
 • для батьків;

Під час розробки пам'ятки користуйтеся висловлюванням А. С. Макаренко

Бачити гарне в людині завжди важко...

Гарне в людині доводиться проектувати,

І вихователь зобов'язаний це робити

А. С. Макаренко

Завдання для самостійної роботи: 1. Написати міні доповідь з теми за вибором:  

· Форми психолого-педагогічної допомоги «важким дітям»

· «Важкі діти» -діти, яким важко

· «Важкі батьки» - «важкі» діти

· «Педагогічна занедбаність-педагогічний брак»

Література для роботи:

1. Алемаскин М. А. Воспитательная работа с подростками. - М., 1979

2. Баженов В. Г. Воспитание педагогически запущенных подростков. - Киев, 1986.

3. Воспитание дисциплинированности, предупреждение педагогической запущенности. Сборник научных трудов / Под ред. А. С. Белкина. - М, 1991.

4. Гарбузов В. И. Практическая психотерапия или как вернуть ребенку и подростку уверенность, истинное достоинство и здоровье. - СПб., 1994.

5. Грищенко Л. А., Алмазов Б. И. Психология отклоняющегося поведения и задачи педагогической реабилитации трудновоспитуемых учащихся. - Свердловск, 1987.

6. Дисциплина и предупреждение педагогической запущенности школьника. / под ред. А. Г. Холодюк. - Кишинев, 1991.

7. Заседателева Э. Б. Основы коррекционной педагогики. - Омск, 1999.

8. Захаров Л. И. Как предупредить отклонения в поведении ребенка - М, 1986

9. Зюбин Л. М. Учебно - воспитательная работа с трудными учащимися - М, 1982

10. Кондрашенко В. Т. Девиантное повндение у подростков. - Минск, 1988.

11. Левитов Н. Д. Отчего возникают недостатки в характере школьников и как их исправлять. - М, 1961.

12. Невский И. В., Овчарова Р. В. Ранняя диагностика и профилактика педагогически запущенных детей - Курган, 1985

13. Раттер М. Помощь трудному ребенку. - М, 1987

14. http://nash-mir.3dn.ru/load/13-1-0-36

15. http://socpedagogika.narod.ru/Ped_zap.html

16. http://www.medicalbrain.ru/psixologiya/pedagogicheskaya-zapushhennost.html

17. http://www.pdps.lv/_private/text/seminarZAP/zapch23.htm

18. http://www.webpolyglot.ru/knowledge/correction12/

Опорні схеми до матеріалу семінарського заняття

Література:

 1. Баженов В. Г. Воспитание педагогически запущенных подростков. - К., Рад. Школа, 1986 - с.24 - 51.
 2. Буянов М. И. Ребенок из неблагополучной семьи: Записки детского психиатра. -М.: Просвещение, 1988 - с. 149-164, 184-199

3. Демичева А. В. Девиантное поведение в современном украинском обществе - //Психологическая наука и образование. - 1999. - № 2. - С. 94-98.

4. Кондратьев Н. Ю. Психолого-педагогическая работа со школьниками девиантами //Психологическая наука и образование. - 1999. - № 3-4. - С. 46-65.

5. Маліхіна Т. Психолого - педагогічна робота з попередження аморальної поведінки підлітків // Рідна школа. - 1999. - № 9. - С.50-53.

6. Оржеховська В. М. Профілактика правопорушень серед неповнолітніх/Навчально-методичний посібник - К.,1996.

 1. Система психолого-педагогических мероприятий по предупреждению педагогической запущенности правонарушений учащихся различных возрастных групп \ Под ред. А. С. Белкина - Свердловск, 1985.

8. Тагирова Г. С. Психолого-педагогическая коррекционная работа с трудними подростками.- Педагогическое общество России, 2003

9. Фіцула М. М. Педагогічні проблеми перевиховання учнів. Видання друге, доповнене, перероблене - Тернопіль, 1999.Захист прав та інтересів дитини | Інформаційні ресурси

Передмова | Логіка та методи педагогічного дослідження. | Схема розробки анкети. | Зв'язок педагогіки з іншими науками | Тема 2. Особистість як предмет виховання. Вікові та індивідуальні особливості розвитку особистості | Схема написання психолого-педагогічної характеристики | Повний|цілковитий| життєвий цикл по Е. Еріксону | Педагогічно занедбаних учнів. | Загальні тенденції світової педагогіки кінця XIX - початку XX століття | Педагогічна система В. Сухомлинського |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати