На головну

Логіка та методи педагогічного дослідження.

  1. I. МЕТОДИКА
  2. I. Методические указания для выполнения контрольных работ
  3. I. Методические указания по подготовке
  4. I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
  5. I. Организационно-методический раздел
  6. I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
  7. I. Организационно-методический раздел
Питання для обговорення: 1. Яке значення мають зв'язки педагогіки з іншими науками про людину для розробки теорії виховання. Наведіть конкретні приклади. 2. Диференціація педагогіки на окремі наукові дисципліни та розширення можливостей її дослідження.

3. Основні підходи до класифікації методів психолого-педагогічних досліджень.

4. Основні етапи організації педагогічного дослідження.

5. Що таке педагогічний експеримент: види педагогічного експерименту, його принципи.

6. Основні вимоги для використання інших методів науково-педагогічного дослідження

Запис до педагогічного словника (виконується дома): методологія педагогіки, методи педагогічних досліджень, логіка наукового дослідження у педагогіці, методологічна культура вчителя, об'єкт педагогічного дослідження, предмет педагогічного дослідження, гіпотеза дослідження.
Письмова робота: Тест 1.1.Визначте, в якій з нижченаведених груп зазначені науки, що утворюють систему педагогічних наук. 1. Сурдопедагогіка, етика, порівняльна педагогіка, педагогічна психологія, гендерна педагогіка. 2. Історія педагогіки, естетика, логопедія, методика викладання, тифлопедагогіка.

3. Загальна педагогіка, вікова педагогіка, історія педагогіки, корекційна педагогіка, соціальна педагогіка, методика викладання, порівняльна педагогіка.

4. Етнопедагогіка, дошкільна педагогіка, олігофренопедагогіка, філософія, етика, професійна педагогіка.

5. Загальна педагогіка, психологія, професійна педагогіка, вікова педагогіка, етика, історія педагогіки.

Тест 1.2.Виберіть групу, в якій наведено основні категорії педагогіки.

1. Навчання, виховання, знання, вміння.

2. Виховання, самовиховання, навчання, методи навчання.

3. Освіта, вміння, викладання.

4. Навчання, виховання, освіта.

5. Навчання, самоосвіта, виховання.

Тест 1.3.Що є предметом педагогіки?

1. Мистецтво впливу вихователя на поведінку вихованців.

2. Закономірності розвитку дитини.

3. Виховання людини відповідно до потреб суспільного розвитку.

4. Закономірності, принципи, цілі, зміст, форми, методи, умови виховання, освіти та розвитку людини.

5. Закономірності продуктивної освіти людини.

Тест. 1.4.Яка педагогічна наука вивчає особливості системи освіти різних країн?

1. Історія педагогіки.

2. Професійна педагогіка.

3. Філософія освіти.

4. Порівняльна педагогіка.

5. Соціальна педагогіка.

Тест 1.5.Об'єктом педагогіки є:

1. Виховання, освіта, навчання особистості.

2. Розвиток людини як особистості в процесі виховання, освіти і навчання.

3. Виховання як цілеспрямований процес.

4. Процес освіти відповідно до сучасних вимог суспільства.

5. Самовиховання, самоосвіта та саморозвиток особистості.

Тест 1.6. Яка педагогічна наука вивчає і формулює закономірності, принципи, форми і методи навчання і виховання, які є загальними для всіх вікових груп та навчально-виховних закладів?

1. Вікова педагогіка.

2. Загальна педагогіка.

3. Соціальна педагогіка.

4. Гендерна педагогіка.

5. Професійна педагогіка.

Тест 1.7. Що визначило виникнення педагогіки як науки?

1. Об'єктивна потреба у підготовці людини до життя і праці.

2. Турбота батьків про щастя дітей.

3. Біологічний закон збереження людського роду.

4. Бажання людей пізнати оточуючий світ.

5. Правильної відповіді немає.

Тест 1.8.Які дисципліни не входять в структуру педагогічних наук?

1. Шкільна педагогіка.

2. Педагогічна психологія.

3. Юридична педагогіка.

4. Етнопедагогіка.

5. Теорія пізнання.

Тест 1.9. Що є методологічною основою педагогіки?

1. Вікова фізіологія та психологія.

2. Народна педагогіка.

3. Філософія.

4. Етика.

5. Соціологія.

Тест 1.10.Що є природничою основою педагогіки?

1. Народна педагогіка.

2. Філософія.

3. Етика.

4. Соціологія.

5. Вікова фізіологія та психологія.

Практичне завдання: Обов'язковий рівень (звіт з виконання письмовий): 1. Оберіть одну з наведених нижче тем педагогічного дослідження та розробіть для неї методологічний апарат.

Теми досліджень:

· Вплив міжособистісних відносин на якість знань учнів.

· Вплив використання ігрової діяльності на уроці на основні психофізіологічні показники учнів.

· Вплив позашкільної роботи на рівень згуртованості класного колективу.

Приклад розробки та оформлення методологічного апарату для обраної теми:

Тема дослідження: ........................................

Об'єкт: ......................................................

Предмет:.....................................................

Мета дослідження: ........................................

Завдання:.....................................................

Гіпотеза:.....................................................

Методи дослідження......................................

2. Вчителька А.|ст.| перейшла працювати в нову школу. Її призначили класним керівником V класу. Необхідно вивчати дітей. Вона вирішила піти з|із| ними у неділю в похід у ліс. Рюкзаки, каструлі, намети і все необхідне для одноденного походу. Стомлені, але|та| радісні повернулися діти до дому. Багато що дізналася про своїх вихованців і А. |ст.|

Питання: 1. Які методи педагогічних досліджень могла застосувати вчителька? Назвіть метод, цілі, форму застосування, можливі результати. Заповніть таблицю.

Метод дослідження Об'єкт Мета Форма проведення Можливі результати
         
         
         

3. У школу прийшла молода вчителька історії Н. В. Її призначили класним керівником VII А класу. До початку навчального року залишалися два тижні. Вона вирішила познайомитися зі|із| своїми майбутніми вихованцями, аби|щоб| 1 вересня зустрітися з|із| ними як із|із| старими знайомими. Попросила класний журнал|часопис| VI А класу, особисті|особові| справи|речі|. Уважно познайомилася з|із| особистою|особовою| справою|річчю| кожного учня, особливо вчитувалася в характеристики. Проглянула поточну і підсумкову успішність по журналу|часопису|. І хоча не бачила хлопців|хлоп'ят|, але|та| в її уяві малювався образ|зображення| майже кожного хлопчика і дівчинки|дівчатка|.

Нарешті|урешті| 1 вересня. Перший тиждень спільної роботи з|із| вихованцями. Особисте|особове| знайомство дещо розчарувало Н. В.|ст.|

Питання: 1. Який метод науково-педагогічного дослідження застосувала вчителька? 2. Чи були допущені помилки вчителем під час організації знайомства зі своїми майбутніми учнями? 3. Які методи науково-педагогічних досліджень ще можна використати вчителю для знайомства зі своїми новими учнями? Заповніть таблицю:

Метод дослідження Мета Форма проведення Очікувані результати Можливі труднощі
Метод, який було використано вчителем
       
Методи, які можливо використати для знайомства з учнями
         
         
         
         

4. Визначте, які методи науково-педагогічного дослідження можна використати під час першого знайомства зі своїми учнями під час педагогічної практики.

Метод дослідження Об'єкт Мета Форма проведення Очікувані результати
         
         
         
Творчий рівень: 5. Які напрямки науково-педагогічних досліджень є найбільш актуальними у сучасній школі? Чому? Сформулюйте та запишіть не менш 5 напрямків.

6. Складіть анкету для організації знайомства зі своїми учнями під час проходження педагогічної практики.Передмова | Схема розробки анкети.

Зв'язок педагогіки з іншими науками | Тема 2. Особистість як предмет виховання. Вікові та індивідуальні особливості розвитку особистості | Схема написання психолого-педагогічної характеристики | Повний|цілковитий| життєвий цикл по Е. Еріксону | Педагогічно занедбаних учнів. | Захист прав та інтересів дитини | Соціально-дезадаптивна поведінка дитини. | Інформаційні ресурси | Загальні тенденції світової педагогіки кінця XIX - початку XX століття | Педагогічна система В. Сухомлинського |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати