Головна

Національні премії з якості та їх критерії.

  1. Акредитовані та атестовані лабораторії з контролю якості та безпеки лікарських засобів
  2. Бажані критерії якості систем керування
  3. Використовуваність показників якості продукції
  4. Вимоги до якості
  5. Вимоги до якості проектного зразка
  6. Вимоги споживача залежно від профілю якості.
  7. Г) складова управління якістю, зосереджена на створенні впевненості в тому, що вимоги щодо якості буде виконано.

Найбільш відомими і авторитетними національними преміями з якості у світі є: японської премії Е. Демінга; американської нагороди в області якості ім. М. Болдриджа; Європейської нагороди за якість.

1. Премію Е. Демінга було започатковано в 1951 році, і вона передбачала нагороду компаній за їхні індивідуальні досягнення у сфері застосування принципів управління якістю в масштабах усієї компанії. Вона є найпрестижнішою у світі.

2. Премію М. Болдриджа було започатковано в 1987 році. Вона надається таким категоріям компаній: виробничим компаніям; компаніям сфери обслуговування; фірмам малого бізнесу незалежно від сфери діяльності з чисельністю робітників не більше 500 осіб; освітнім закладам; закладам охорони здоров'я.

3. Із 1991 року Європейський фонд управління якістю (ЄФУЯ) та Європейська організація з якості присуджують Європейську премію з якості, яка увібрала в себе найкращу практику вже наявних премій. Це єдина нагорода за якість, що визнається Європейською комісією.

Уся система оцінок поділяється на дві групи: критерії сприяння (можливості) та критерії результатів, а потім у межах кожного виділяють критерії за напрямами діяльності. Модель оцінки підприємства за критеріями Європейської премії з якості наведено на рис. 8.12.

В Україні національну нагороду з якості введено в 1996 році за ініціативою Української асоціації якості (УАЯ) та Української спілки промисловців та підприємців за підтримки ЄФУЯ та ЄОЯ. В основу оцінки покладено Європейську модель. 2001 року постановою Кабінету Міністрів України засновано Всеукраїнський конкурс із якості для стимулювання підвищення якості та конкурентоспроможності вітчизняної продукції, сприяння впровадженню ідеології TQM на підприємствах.

2. Методи самооцінювання за критеріями національних премій з якості

В основу методики самооцінки покладено систему оцінок, що відповідає моделі Європейської премії з якості згідно з Європейською моделлю ділової досконалості. З'ясовуючи сутність і призначення методик самооцінки підприємств, слід мати на увазі, що існує два підходи до оцінки:

1) аналогічний тому, що застосовується в національних конкурсах із якості, коли результати оцінки обов'язково пов'язані з підрахуванням балів;

2) призначений для виявлення слабких та сильних сторін діяльності компанії щодо поставлених завдань, планування необхідних поліпшень, а також використання отриманих оцінок у процесах оперативного та стратегічного планування. У такому підході головне - це діагностика стану компанії, а методика самооцінки виступає одним із інструментів аналізу.Поняття аудиторської перевірки | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА БЕЛАРУСИ

Проблема якості продукції на сучасному етапі | Фактори, що формують та забезпечують якість | Наукові основи управління якістю товарів | Досвід управління якістю в різних країнах світу | Вітчизняні системи управління якістю | Гармонізація вітчизняних нормативних документів у сфері управління якістю з міжнародними | Основні елементи стратегії TQM. | Моделі системи управління якістю : модель Фейгенбаума, модель Етінгера-Стінга, модель Джурана. Теорії Маслоу та Мак-Грегора. | Принципи та функції системи управління якістю продукції | Комплексні системи управління якістю продукції. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати