Головна

Загальна характеристика стандартів ISO серії 9000

  1. I ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
  2. I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
  3. I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ
  4. I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ
  5. I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 1 страница
  6. I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 2 страница
  7. I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 3 страница

МС ISO серії 9000 розроблені й затверджені Міжнародною організацією по стандартизації ISO (International Standart Organization, ISO). В 1987 р. Вийшло перше видання стандартів ISO 9000. В 1994 р. була здійснена робота з перегляду МС ISO серії 9000 з урахуванням накопиченого досвіду по їхньому застосуванню й у такий спосіб вийшло 2-е видання стандартів. В 2000 році вийшло третє видання стандартів МС ISO серії 9000, яке діє в цей час.

Система менеджменту якості (СМЯ) - сукупність організаційних структури, методик, процесів і ресурсів, необхідних для здійснення загального управління якістю, тобто, це спосіб, за допомогою якого організація направляє й контролює ті види діяльності, які впливають на якість.

Система менеджменту якості розробляється й впроваджується на підприємстві для:

- поліпшення діяльності підприємства й підвищення його продуктивності;

- досягнення й підтримки якості продукції з метою виконання вимог споживачів і задоволення їх вимог, які можна передбачити;

- підвищення задоволеності споживача;

- упевненості в тому, що встановлена якість досягається й підтримується;

- відкриття нових ринкових можливостей або забезпечення стабільності зайнятого сегмента ринку.

Розглянемо структуру стандартів ISO серії 9000.

Сімейство стандартів ISO 9000:2000 складається зі стандартів:

- ISO 9000 - «Системи менеджменту якості. Основні положення й словник» - установлює поняття, принципи, основні положення й визначає термінологію для систем управління якістю;

- ISO 9001 - «Системи менеджменту якості. Вимоги» - установлює вимоги для систем менеджменту якості, які необхідно виконувати;

- ISO 9004 - «Системи менеджменту якості. Рекомендації з поліпшення» - керівництво для постійного поліпшення діяльності організації в цілому;

- ISO 19011 - « Провідні вказівки по аудиті систем менеджменту якості й/або систем екологічного менеджменту» - настанова із проведення аудитів систем управління якістю (а також систем екологічного управління).

Готується до видання нова версія стандартів МС ISO серії 9000. Переглянуті й прийняті наступні стандарти:

- ISO 9000:2005

- ISO 9001:2008

МС ISO 9001 - установлює вимоги до СМЯ, які можуть використовуватися як для внутрішнього застосування організаціями, так і з метою сертифікації або висновку контракту. Цей стандарт спрямований на забезпечення результативності СМЯ при виконанні вимог споживачів.

Лекція 32. Статистичні методи контролю якості (2 год.)

1. Сутність статистичних методів контролю якості.

2. інструменти контролю якості

 Комплексні системи управління якістю продукції. | Сутність статистичних методів контролю якості

Проблема якості продукції на сучасному етапі | Фактори, що формують та забезпечують якість | Наукові основи управління якістю товарів | Досвід управління якістю в різних країнах світу | Вітчизняні системи управління якістю | Гармонізація вітчизняних нормативних документів у сфері управління якістю з міжнародними | Основні елементи стратегії TQM. | Моделі системи управління якістю : модель Фейгенбаума, модель Етінгера-Стінга, модель Джурана. Теорії Маслоу та Мак-Грегора. | Принципи та функції системи управління якістю продукції | Інструменти контролю якості. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати