Головна

Фактори, що формують та забезпечують якість

  1. БЕЗПЕКА ТА ЯКІСТЬ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ І ПРОДОВОЛЬЧОЇ СИРОВИНИ
  2. Вплив ферментів на якість м'ясних снеків та тривалість сушіння
  3. Г) витрати виробництва, якість і надійність продукції, термін виконання замовлення тощо.
  4. Електроліти створюють визначену рН розчину (від 8 до 11). Стабілізатори піни забезпечують визначену висоту піноутворення.
  5. Показники та фактори, що визначають фінансово-майновий стан підприємства
  6. Рецептори, що забезпечують взаємодію вірусу з кліткою
  7. Страхування відповідальності виробника за якість продукції

На якість продукції впливають численні фактори . Усі фактори об'єднані у групи:

- технічні,

- організаційні,

- економічні,

- суб'єктивні.

До технічних факторівналежать: конструкція, схемні рішення, технологія виготовлення, засоби технічного обслуговування і ремонту, технічний рівень бази проектування, виготовлення, експлуатації та ін.

До організаційних факторівналежать: розподіл праці і спеціалізація, форми організації виробничих процесів, ритмічність виробництва, форми і методи контролю, порядок подання і здавання продукції, форми і способи транспортування, зберігання, експлуатації (споживання), технічного обслуговування, ремонту та ін.

До економічних факторівналежать: ціна, собівартість, форми і рівень зарплати, рівень витрат на технічне обслуговування і ремонт, ступінь підвищення продуктивності суспільної праці та ін.

Економічні фактори водночас виконують контрольно-аналітичні і стимулюючі функції. До перших належать такі, що дозволяють виміряти: затрати праці, засобів, матеріалів на досягнення і забезпечення певного рівня якості виробів. Найбільш стимулюючими факторами є ціна і зарплата.

На різних етапах життєвого циклу продукції її якість залежить від різних факторів .

У процесі проектування до таких факторів відносяться: детальне маркетингове дослідження аналізованого товару, технічне й екологічне обґрунтування продукції і її експлуатаційних характеристик, використання стандартизованих деталей, скорочення витрат палива й енергії на одиницю виробу.

У процесі виробництва до факторів , що впливають на якість , відносяться: рівень технічного переозброєння й реконструкції виробництва, автоматизації й механізації процесів, ефективний вхідний контроль сировини й матеріалів.

У процесі експлуатації на якість продукції впливають фактори : дотримання режиму використання, передбаченого технічною документацією, завантаження з урахуванням номінальної потужності.Проблема якості продукції на сучасному етапі | Наукові основи управління якістю товарів

Досвід управління якістю в різних країнах світу | Вітчизняні системи управління якістю | Гармонізація вітчизняних нормативних документів у сфері управління якістю з міжнародними | Основні елементи стратегії TQM. | Моделі системи управління якістю : модель Фейгенбаума, модель Етінгера-Стінга, модель Джурана. Теорії Маслоу та Мак-Грегора. | Принципи та функції системи управління якістю продукції | Комплексні системи управління якістю продукції. | Загальна характеристика стандартів ISO серії 9000 | Сутність статистичних методів контролю якості | Інструменти контролю якості. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати