Головна

Проблема якості продукції на сучасному етапі

  1. III. Проблема смысла жизни и предназначения человека.
  2. А. Реформация и конфессиональная проблема
  3. АВТОР КАК ПРОБЛЕМА
  4. Административная проблема
  5. Акредитовані та атестовані лабораторії з контролю якості та безпеки лікарських засобів
  6. Анализ работы Г. Алмонда и С. Вербы «Гражданская культура и стабильность демократии»: основная проблема, главные тезисы, выводы.
  7. Анализ работы Дж. С. Ная-мл. и Р. Кохэна «Транснациональные отношения и мировая политика»: основная проблема, главные тезисы, выводы.

Сейчас нам нужно провести расчеты для каждого варианта магнитной структуры и сравнить с экспериментальной нейтронограммой.

Проблема якості продукції на сучасному етапі

Проблема забезпечення якості така ж стара, як саме людство. В усі часи люди прагнули забезпечити високу якість, особливо в тих випадках, коли треба було гарантувати її безпеку. В сучасних умовах використання військової та космічної техніки, атомних електростанцій, погіршення екології, проблема безпеки людини стала особливо актуальною.

З іншої сторони, насиченість ринків продукцією і послугами сприяла тому, що споживач одержав можливість вибору. І якщо раніше він якості бажав, то тепер він її вимагає. Це привело до того, що забезпечення високої якості продукції перетворилось у магістральний напрямок соціально-економічного розвитку більшості країн світу.

Актуальним це є і для України. II прагнення інтегруватись в європейські та світові економічні структури вимагає засвоєння нових правил гри, що диктує ринкова економіка, в якій виживає та організація, котра має найсучасніші технології, найвищу якість продукції, найнижчі ціни та найвищі орієнтири стосовно найвимогливішого споживача. Сьогодні споживача розглядають як партнера у спільному бізнесі, тому що, здійснюючи покупки, він його інвестує.

Завдання підвищення якості є довготерміновим і безперервним, оскільки її рівень не може бути постійною величиною. Вироби залишаються технічно прогресивними, зручними, красивими, модними до тих пір, доки їм на зміну не прийдуть нові, ще більш досконалі, що зумовлено науково-технічним прогресом. Але на кожному етапі якість має бути оптимальною, тобто такою, що максимально задовольняє потреби споживачів при економічно обґрунтованих затратах на її досягнення.

В умовах глобалізації ринку проблема якості є актуальною для всіх країн та організацій, поскільки тільки продукція високої якості може бути конкурентоспроможною. Ця проблема багатогранна і має політичний, соціальний, економічний, науково-технічний та організаційний аспекти.

Політичний аспект проблеми характеризується перш за все тим, що масове виробництво продукції високої якості є одним із критеріїв розвитку суспільства, показником рівня економічного розвитку держави.

Соціальний аспект проблеми, з однієї сторони, відображає завдання вчасного доведення якості продукції у відповідність до вимог споживачів, а з іншої - завдання підвищення якості самої праці. Є й інші сторони соціального аспекту цієї проблеми: освіта, виховання, підвищення кваліфікації кадрів тощо, без чого не можна вирішити проблему підвищення якості.

Економічний аспект проблеми характеризується тим, що підвищення якості є основою підвищення ефективності економіки країни, поскільки дає змогу повніше задовольняти потреби споживачів, підвищувати продуктивність суспільної праці, збільшувати прибуток організацій, знижувати матеріаломісткість продукції, економити сировину і паливо та підвищувати конкурентоспроможність продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках.

Науково-технічний аспект проблеми розкриває тісний зв'язок між підвищенням якості і зростанням темпів науково-технічного прогресу. З однієї сторони, науково-технічний прогрес визначає можливість підвищення якості, з іншої - він сам досягається шляхом систематичного підвищення якості.

Організаційний аспект проблеми відображає залежність підвищення якості від організації суспільного виробництва в цілому. Ця сторона проблеми вирішується шляхом удосконалення менеджменту організації, в тому числі удосконаленням систем якості, стандартизації, метрологічного забезпечення, маркетингової діяльності тощо.

 Давайте проведем такое сравнение, используя программу Fullprof. | Фактори, що формують та забезпечують якість

Наукові основи управління якістю товарів | Досвід управління якістю в різних країнах світу | Вітчизняні системи управління якістю | Гармонізація вітчизняних нормативних документів у сфері управління якістю з міжнародними | Основні елементи стратегії TQM. | Моделі системи управління якістю : модель Фейгенбаума, модель Етінгера-Стінга, модель Джурана. Теорії Маслоу та Мак-Грегора. | Принципи та функції системи управління якістю продукції | Комплексні системи управління якістю продукції. | Загальна характеристика стандартів ISO серії 9000 | Сутність статистичних методів контролю якості |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати