ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ | ВСТУП | ВИЗНАЧЕННЯ ПОХИБКИ ЗАКРІПЛЕННЯ В трьохкулачковим І цангові патрони | Опис конструкції ПРИСТРОЇ | ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ | Лабораторна робота № 2 | Опис конструкції і пристосування | Порядок виконання роботи | ВИЗНАЧЕННЯ зусилля затиску при точінні ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБУ ЗАКРІПЛЕННЯ ЗАГОТІВЛІ У патронів, Цанга І на оправлення | Розрахунок зусилля при обтачивании валика з закріпленням в патроні |

загрузка...
загрузка...
На головну

Методичні вказівки і порядок виконання роботи

  1. FDDI. Кадр. Процедури управління доступом до кільця і ??ініціалізації роботи кільця.
  2. I Загальна характеристика роботи
  3. I. Завдання для самостійної роботи
  4. I. Кваліфікаційні вимоги до виконання курсової роботи
  5. I. Методичні вказівки для виконання контрольних робіт
  6. I. Методичні вказівки з підготовки
  7. I. Загальна характеристика роботи 1 сторінка

Пристосування на базі УЗПО в даний час знаходять широке застосування на машинобудівних заводах одиничного і серійного виробництва для оснащення основної продукції, а на заводахмассового виробництва - для дослідної продукції і дрібних серій.

За допомогою УЗПО охоплюються всі види виробництва і всі технологічні операції як то: свердлильні, токарні, фрезерні, довбальні, фрезерні, шліфувальні, контрольні, складально-зварювальні та ін. При обробці на всіх видах технологічного обладнання.

Сутність системи УЗПО полягає в тому, що зі стандартних елементів і вузлів в різних поєднаннях збираються пристосування для всіх видів обробки. Після обробки необхідної партії деталей ці пристосування розбираються, а елементи і вузли без будь-якої доопрацювання застосовуються для складання інших пристосувань. Пристосування, зібрані з елементів УЗПО володіють всіма якостями спеціальних пристосувань.

Збірка компоновок УЗПО займає від 1,5 до 5 ч. Система УЗПО дозволяє замінити до 80% спеціального оснащення.

Існує три основних види комплектів УЗПО:

УСП-8 - малогабаритний з пазом 8 мм;

УСП-12 - середній з пазом 12 мм;

УСП-16 - великогабаритний з пазом 16 мм.

Крім того, розроблені і застосовуються комплекти УСП контрольно-вимірювальні, штампи, зварювальні та ін.

В даний час на всі елементи комплектів УСП-8; УСП-12 і УСП-16 введені ГОСТи.

Найважливіша вимога до елементів УЗПО - здатність протягом тривалого часу витримувати багаторазові збірки, зберігаючи геометричні форми і розміри.

У лабораторній роботі передбачається складання за допомогою деталей комплекту УСП-8 пристосувань для обробки на свердлильних, фрезерних і токарних верстатах.

Порядок виконання роботи наступний.

1. Отримати від викладача в якості завдання деталь із зазначенням розмірів і виду обробки (альбом креслень деталей наведено в додатку 6).

2. На аркуші міліметрівки формату А2 зобразити ескіз деталі і дати схему базування і закріплення з позначенням елементів по ГОСТ 3.II07-73 і використовуючи приклади застосування до ГОСТ 2I495-76. ескіз дозволяється виконувати від руки, приблизно витримуючи розміри деталі. Оброблювані поверхні слід виділити жирними лініями.

3. Вибрати послідовно для даного випадку з комплекту УСП-8:

- Установчі або опорні елементи;

- Пристрої, які координують положення інструменту;

- Затискні елементи;

- Підстава пристосування;

- Проміжні і кріпильні деталі.

4. Зібрати пристосування.

5. Провести контрольний замір правильності складання з метою забезпечення заданих розмірів.

6. Замалювати компоновку УСП.

7. Провести розрахунок похибки базування в пристосуванні.

Приклад. Скомпонувати кондуктор для свердління отвору в торці деталі (лист 2 додатка 5) з розмірами:

D = 48 мм;

L = 80 мм;

l = 45 мм;

d1= 20-0,05 Мм;

d2= 5 мм;

a = 12 мм.

Схема базування деталі показана на рис. 4.1.

Для даного випадку найбільш доцільною є установка деталі в призмі таким чином, щоб вісь деталі і вісь отвору, який потрібно свердлити, збігалися б з віссю симетрії призми.

Вибираємо з комплекту УСП-8 елементи компонування пристосування і наносимо на ескізі деталі.

Слід зауважити, що компоновка пристосування з УЗПО може бути вирішена багатоваріантно. Найкращим слід вважати варіант, який би виконання даної технологічної задачі, з найменшою кількістю деталей, що становить компоновку.

Для нашої задачі можуть бути використані наступні основні деталі.

1. Плита прямокутна полегшена 7081-0393 150х60х20 1 шт;

2. Косинець базовий 7080-0311 90х60х120 1 шт;

3. Призма опорна 7033-0551: 22,5x30х30; 90 1 шт;

4. Планка Г-подібна пересувна 7050-0268 98х22,5х15, 12 1 шт;

5. Опора квадратна 7033-0291 З0хЗ0х30 1 шт;

6. Гвинт з кульової голівкою 7006-I309 М8х30 8 1 шт;

7. Шпилька 7009-0762 M8x40 1 шт;

8. Гайка шестигранна подовжена 7003-0391 М8х11; 14 1 шт.


Мал. 4.1 Ескіз деталі зі схемою базування


Мал. 4.2. Схема компонування кондуктора

Збираємо компоновку згідно зі схемою, показаної на рис 4.2. На схемі не показані кріпильні деталі.

У виробничих умовах зазвичай компоновочного креслення не робиться, збірка пристосування проводиться на підставі креслення деталі або операційного ескізу.

Точність складання пристосування в даному випадку визначається допуском на розмір 12, т. Е. ± 0,1 мм. Отже, необхідно розташувати кондукторную втулку таким чином, щоб: по-перше вісь її збігалася б з віссю симетрії призми, і по-друге витримувався б розмір 12 ± 0,1.

Як правило, похибка виготовлення та складання пристосування за розміром, який необхідно забезпечити обробкою, повинна бути в 2-3 рази менше похибки розміру оброблюваної в пристосуванні деталі. Т. е. Необхідно, щоб в нашому кондуктора розмір 12 забезпечувався з точністю ± (0,03 ? 0,05).

За допомогою універсальних вимірювальних засобів установку положення пересувної планки 7050-0268 з кондукторной втулкою можна виконати за схемою показаної на рис. 4.3. При цьому перед закріпленням планки з кондукторной втулкою необхідно витримати розмір b з двох сторін між контрольним валиком, щільно вставлений в кондукторную втулку і робочими поверхнями призми.

Розмір b підраховується за формулою

де d1 і d2 - номінальні значення діаметрів деталі і контрольного валика;

а - заданий міжцентрову відстань (12);

? - кут призми.

Для нашого прикладу

мм

Рис.4.3. Схема виміру правильності установки планки з кондукторной втулкою

Установка пересувний планки з кондукторной втулкою для досягнення розміру b може бути виконана за допомогою плоскопараллельних кінцевих мір довжини, з яких збирається блок відповідного розміру.

У виробничих умовах можна також виготовити контрольний валик, показаний на рис. 4.4.

Мал. 4.4. Креслення контрольного валика

У цьому випадку кінець валика 5 потрібно вставити в кондукторную втулку, а 20 притиснути за допомогою прихвата до призмі, щоб пересувна планка зайняла положення показане на рис. 2. Після цього необхідно зафіксувати положення планки.

Розрахунок похибки базування в пристосуванні, т. К. Установча та вимірювальна бази не збігаються, ведеться за формулою

,

де - допуск на діаметр, за яким заготівля встановлюється в призмі.

У нашому випадку

тоді

З урахуванням похибки виготовлення і складання пристосування вважаємо = 0,05, сумарна похибка обробки визначається, виходячи з невизначеного положення векторів складали за правилом їх геометричного складання

 мм.


література

1. Горбацевич А. ф., Шкред В. а. Курсове проектування з технології машинобудування, 4-е. вид.- Мн .: Вишейшая школа, 1983.-256 с.

2. Каталог деталей і складальних одиниць універсально-збірних пристосувань з пазами 8 мм (УСП-8) .- М., 1975.

3. Кузнецов В. с., Пономарьов В. а. Система універсально-збірних пристосувань в машинобудуванні. - М., 1964.

4. Лабораторний практикум з курсу «Технологія машинобудування». Розділ I. Технологічні основи забезпечення якості в машинобудуванні. - Мінськ: БПИ, 1977.

5. Режими різання металів: Довідник / За ред. А. д. Корчемкіна.- М .: НІІТавтопром, 1995.-456 с.

6. Скарган В. а., Амосов І. с, Смирнов А. а. Лабораторні роботи з технології машинобудування. - Л., 1974.

7. Ящеріцін П. і., Горбацевич А. ф. Застосування обчислювальної техніки в лабораторних роботах по технології машинобудування, Мінськ: Вишейшая школа, 1978.


Додаток 1

ЗВІТ

з лабораторної роботи «Визначення похибки закріплення в трикулачні і цангові патрони»

1. Визначення похибки закріплення заготовки в трикулачні патроні.

Таблиця 1Розрахунок зусилля затиску при обтачивании втулки, закріпленої на оправці | Протокол вимірювання похибки
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати