Головна

Охорона праці неповнолітніх

  1. IX. ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНА ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ
  2. " Знаряддя праці "вчителя
  3. XI. Охорона навколишнього середовища при користуванні надрами
  4. А) відшкодування зношених засобів праці в грошовому вираженні і в натурі, створення фонду накопичення для розширення виробництва;
  5. Акордна система оплати праці
  6. Акордна система оплати праці
  7. Аліментні обов'язки батьків щодо утримання неповнолітніх дітей

Неповнолітні, тобто особи, що не досягли 18 років, у трудових правовідносинах прирівнюються у правах до повнолітніх, а в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці користуються пільгами, встановленими законодавством. Важливим винятком із загальних правил регулювання праці є заборона використовувати неповнолітніх на важких роботах і з шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземні роботах.

Перелік робіт, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31 березня 1994 р №46, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28 липня 1994 р за №176 / 385). Цей перелік поширюється як на підземні, так і інші роботи з шкідливими і небезпечними умовами праці.

Професійна підготовка молоді на виробництві за професіями, зазначеними в цьому Переліку, допускається за умови досягнення особами 18-панцерні віку на момент завершення навчання.

При проходженні виробничої практики (виробничого навчання) особи, що не досягли 18-річного віку і навчаються в професійно-навчальному закладі, можуть перебувати на виробництвах і роботах, зазначених у Переліку, не більше 4 год. В день за умови суворого дотримання на цих виробництвах і роботах діючих правил і норм з охорони праці.

Перенесення і переміщення важких речей неповнолітніми як чоловічої, так і жіночої статі в межах зазначених норм допускається лише в тих випадках, якщо це пов'язано з виконанням ними постійної роботи і займає не більше як третини їх робочого часу.

Для неповнолітніх у віці від 16 до 18 років встановлено такі граничні норми:

перенос важких речей: для неповнолітніх чоловічої статі - 16,4 кг, жіночої статі - 10,25 кг;

-переміщення важких речей у вагонетках по рейках: для неповнолітніх чоловічої статі - 492 кг, жіночого - 328 кг;

-переміщення важких речей на одноколісний візках: для неповнолітніх чоловічої статі - 49,2 кг. Неповнолітні жіночої статі у віці до 18 років до переміщення важких речей на візках не допускаються. Переміщення тяжелихих речей на одноколісний візках допускається лише по дошках, при цьому граничний підйом не повинен перевищувати 0,02;

-переміщення важких речей на двоколісних ручних візках: для неповнолітніх чоловічої статі - 114,8 кг по рівній підлозі і 57,4 кг - по нерівному грунту або бруківці. При цьому граничний підйом не може перевищувати 0,01. Неповнолітні жіночої статі у віці до 18 років до переміщення важких речей на двоколісних ручних візках не допускаються;

-переміщення важких речей на трьох- і чотириколісних візках: для неповнолітніх чоловічої статі - 82 кг, жіночого - 57,4 кг. При цьому переміщення важких речей допускається лише по рівній підлозі - асфальтової, дерев'яної, плиткової тощо - При граничному підйомі не більше 0,02.

Всі ці вагові норми передбачають включення маси вантажу разом з приналежністю для перенесення або переміщення (вагонеткою, візком і т.п.).

Усі особи молодше 18 років приймаються на роботу лише після попереднього медичного огляду і в подальшому до досягнення 21 року, щороку підлягають обов'язковому медичному огляду.

Законодавство України забороняє залучати неповнолітніх до нічних, надурочних робіт і робіт у вихідні дні.

Тривалість робочого дня для неповнолітніх працівників становить: у віці від 16 до 18 років - 36 годин на тиждень, від 15 до 16 років, а також учнів у віці від 14 до 15 років, які працюють в період канікул, - 24 години на тиждень.

Неповнолітні приймаються на роботу, як правило, після досягнення 16 років. За згодою одного з батьків або особи, яка його замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу особи, які досягли 15 років.

Для підготовки молоді до продуктивної праці допускається прийняття на роботу учнів загальноосвітніх шкіл і професійних навчальних закладів для виконання легкої роботи, що не завдає шкоди здоров'ю і не перериває процесу навчання, у вільний від навчання час при досягненні ними 14-річного віку. Для прийняття на роботу неповнолітніх в таких випадках необхідна згода одного з батьків або особи, яка його замінює.

Щорічна відпустка неповнолітнім працівникам надається тривалістю один календарний місяць. До щорічних і додаткових відпусток не включаються відпустки, які надаються у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, а також з вагітністю та пологами.

З метою охорони здоров'я неповнолітніх норми виробітку встановлюються для них виходячи з норм виробітку для дорослих робітників пропорціонально скороченому робочому часу для осіб, що не досягли 18 років (ст. 193 КЗпП України). Заробітна плата працівникам молодше 18 років при скороченій тривалості щоденної роботи виплачується в такому ж розмірі, як працівникам відповідних категорій при повній тривалості щоденної роботи.Охорона праці жінок | Управління, нагляд і контроль за охороною праці

Конспект лекцій | М Дніпропетровськ | Тема 1. Вступ до охорони праці | Основні законодавчі акти | Режим праці і відпочинку | Основні і додаткові відпустки | Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань. | Право працівника на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови | Відшкодування власником шкоди працівникам у разі ушкодження їх здоров'я. | Відповідальність за порушення положень з охорони праці |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати