Головна

Рекламна діяльність і її особливості здійснення суб'єктами господарювання. Правове регулювання рекламної діяльності.

  1. A) Регулювання процентних ставок по позиках Центрального банку, що надаються комерційним банкам;
  2. CRM-системи. Визначення, призначення та особливості.
  3. ERP -, MRP - системи. Визначення, призначення та особливості
  4. I. Вступ. Спілкування і його значущість в лікувальній діяльності.
  5. I. Діяльність і компенсацій
  6. I. Корпоративні конфлікти, їх запобігання та врегулювання
  7. I. Нормативно-правові документи, що регламентують діяльність вчителя математики

Про рекламу. Закон РБ № 225 від 10 травня 2007 р

Розміщується (поширювана) передбачених чинним законодавством доходів реклама товарів, вироблених на цій території, повинна виготовлятися тільки з залученням організацій РБ і (або) громадян РБ, якщо інше не встановлено законодавчими актами. Реклама передбачених чинним законодавством доходів розміщується (розповсюджується) на білоруському і (або) російською мовами. У рекламі допускається використання поряд з білоруським і (або) російською мовами іноземної мови за умови ідентичності за змістом і технічного оформлення тексту іноземною мовою тексту на білоруському і (або) російською мовами. На рекламу засобів індивідуалізації товару (фірмових найменувань, товарних знаків і знаків обслуговування, географічних зазначень) поширюються всі обмеження і заборони, встановлені законодавчими актами щодо реклами цього товару. Реклама, яка містить інформацію про реалізацію товару, пов'язана зі здійсненням рекламодавцем підприємницької діяльності, повинна містити найменування рекламодавця, його обліковий номер платника, а якщо рекламодавцем є громадянин, який здійснює діяльність в якості індивідуального підприємця, - також його прізвище та ініціали. У разі, якщо рекламодавцем є іноземне або міжнародне юр. особа (організація, яка є юр. особою), іноземний громадянин або особа без громадянства, при відсутності у них облікового номера платника в рекламі замість такого номера вказується назва країни і населеного пункту, на території яких є місце знаходження або постійного проживання рекламодавця. Реклама, яка містить інформацію про юр. особі РБ, допускається тільки при наявності у цього юр. особи свідоцтва про його держ. реєстрації або статуту (установчого договору - для комерційної організації, що діє тільки на підставі установчого договору) зі штампом, що свідчить про проведення державної реєстрації.

Реклама, яка містить інформацію про іноземне або міжнародному юр. особі (організації, котра є юр. особою), допускається тільки при наявності у цього юр.лица (організації) документа, що підтверджує його (її) реєстрацію (легалізована виписка з торгового реєстру країни його установи або інше еквівалентне доказ юридичного статусу організації відповідно до законодавством країни її установи).

Реклама, яка містить інформацію про громадянина, діяльність якого вимагає держ. реєстрації його як ІП відповідно до законодавства, допускається тільки при наявності у цього громадянина свідоцтва про держ. реєстрації ВП. Реклама, яка містить інформацію про вид діяльності організації або громадянина, що підлягає ліцензуванню, допускається тільки при наявності у цієї організації або цього громадянина відповідного спеціального дозволу (ліцензії) (далі - ліцензія) на здійснення даного виду діяльності.

Попереджувальні написи і інша обов'язкова до розміщення в рекламі інформація повинні бути виконані чіткими буквами і кольором, що контрастує з кольоровим фоном площі реклами, на якій розміщується інформація.

Зазначені в рекламі виноски, уточнюючі міститься в рекламі інформацію, номери телефонів, доменне ім'я сайту, номер і дата випуску друкованого засобу масової інформації, що містить інформацію про об'єкт рекламування, виконуються чіткими буквами і шрифтом, розмір якого не повинен бути менше половини найбільшого розміру шрифту, використовуваного в рекламі. Така інформація в рекламі на телебаченні та мультимедійної рекламі повинна займати не менше п'яти секунд, при тривалості зазначеної реклами менше п'яти секунд - розміщуватися (поширюватися) протягом усього часу реклами, а в рекламі на радіо - озвучуватися.

Реклама не повинна: ??заохочувати, пропагувати культ насильства і жорстокості або спонукати до насильства, жорстокості, небезпечних дій, здатним завдати шкоди здоров'ю громадян, майну держави, організацій або громадян або загрожують їхній безпеці, і іншим діям, які порушують законодавство; містити обіцянку або гарантію майбутньої ефективності (прибутковості) рекламованого виду діяльності. Використання в рекламі відомостей про ефективність (прибутковості) рекламованого виду діяльності за попередній період допускається при наявності у рекламодавця даних статистичної звітності або бухгалтерського балансу, достовірність яких підтверджена аудиторською організацією (аудитором - індивідуальним підприємцем); містити вказівку на лікувальні властивості об'єкта рекламування, за винятком реклами лікарських засобів, методів надання медичної допомоги, робіт і (або) послуг, що становлять медичну діяльність, виробів медичного призначення та медичної техніки.

У приміщеннях, в яких розташовуються державні органи, за винятком органів зовнішніх зносин Республіки Білорусь, не допускається розміщення (розповсюдження) реклами, за винятком соціальної реклами, реклами державних організацій і реклами, що розміщується (розповсюджується) в таких приміщеннях за допомогою телебачення, радіо або друкованих видань .

Розміщення (поширення) рекламних матеріалів, ввезених на територію Республіки Білорусь з порушенням митного законодавства, в тому числі без сплати митних платежів, не допускається.Санація суб'єктів господарської діяльності, порядок її здійснення, економічна доцільність санації. | Санкції в господарському праві і їх види.

Поняття господарського права як галузі права і його відмежування від суміжних галузей права. | Предмет і методи господарського права. | Господарські правовідносини. Поняття і структура. | Основні теорії (школи) господарського права. | Основні види джерел господарського права. | Принципи господарського права. | Власність як основа господарської діяльності. Види власності в Республіці Білорусь. | Конституція Республіки Білорусь про права та обов'язки індивідуальних підприємців. | Загальна характеристика суб'єктів господарської діяльності. | Об'єкти господарських правовідносин. Поняття, види об'єктів. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати