Головна

Поняття господарського права як галузі права і його відмежування від суміжних галузей права.

  1. Chmod права спісок_файлов
  2. D) основні ознаки права.
  3. I) Підсекція Цивільного права і Цивільного процесу (ауд.31)
  4. I) Підсекція Кримінального права та кримінального процесу
  5. I. Джерела права
  6. I. Поняття і форми цивільно-правової відповідальності
  7. I. Поняття мистецтва і його соціальні функції. Види і жанри.

ХП як галузь права - сукупність правових норм, що регулюють господарські відносини та тісно пов'язані з ними інші відносини, відносини щодо державного регулювання господарювання.

від АП підприємницьке право відрізняється тим, що до предмету адміністративного права віднесена виконавчо-розпорядча деят-сть адміністрації, тобто відносини у сфері влади і підпорядкування. Такі відносини існують там, де є органи управління, окремі посадові особи, які реалізують владу і управління, що підпорядковуються своєму директивному впливу нижчестоящі органи та посадових осіб. Це характерна сфера суспільних відносин адміністративного права. У госп-них відносинах немає виконавчо-розпорядчої діяль-ності. Органи управління і окремі посадові особи як суб'єкти права в госп-них відносинах не виступають. Тут у відносинах щодо здійснення керівної діяльності виступають органи держави від його імені.

від ТП підприємницьке право відрізняється тим, що впливає не на відносини окремих осіб, нанявшихся на роботу і підкоряються в силу цього правилам внутрішнього трудового розпорядку, а на госп-ні відносини підприємств і їх підрозділів в цілому як підприємницьких утворень.

від ФП підприємницьке право відрізняється тим, що регулювання фінансів, бюджету є предметом ФП. Регулювання ж джерел доходів підприємств і підприємців і їх використання у відтворювальному кругообігу становить предмет підприємницького права. Госп-ва дея-сть неможлива поза освіти за певними правилами доходів і їх реалізації. Вона передбачає належне формування підприємством собівартості, точне визначення доходів і прибутку. Тому в частині руху коштів господарюючих суб'єктів регулювання здійснюється нормами підприємницького права. У частині ж освіти гос-них доходів на основі податків, спрямування бюджетних коштів відносини складають предмет ФП.

В ЗП об'єктом правовідносин є земля, водні та інші природні ресурси і пов'язані з ними відносини, Для господарської діяльності земельні та інші природоресурсні відносини є хоча і важливими, але не головними, супутніми. Тому господарсько-правовим регулюванням вони не охоплюються.Ваш попередній діагноз? | Предмет і методи господарського права.

Господарські правовідносини. Поняття і структура. | Основні теорії (школи) господарського права. | Основні види джерел господарського права. | Принципи господарського права. | Власність як основа господарської діяльності. Види власності в Республіці Білорусь. | Конституція Республіки Білорусь про права та обов'язки індивідуальних підприємців. | Загальна характеристика суб'єктів господарської діяльності. | Об'єкти господарських правовідносин. Поняття, види об'єктів. | Акціонерні товариства відкритого типу. Порядок створення, управління акціонерним товариством. | Правове становище фондових бірж. Порядок створення, діяльність, управління, порядок вирішення біржових спорів. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати