Головна

I. Джерела права

  1. Chmod права спісок_файлов
  2. D) основні ознаки права.
  3. I) Підсекція Цивільного права і Цивільного процесу (ауд.31)
  4. I) Підсекція Кримінального права та кримінального процесу
  5. I. Джерела
  6. I. Поняття, предмет, метод та система трудового права України

1. «Прівелейний етап» (13-15вв.) 2. «Статутовий етап» (16в.)

- Загальноземських призвело - статут 1529г. (13 розділів)

- Волосні призвело - статут 1566г. (14 розділів)

- Міські привели - статут 1588г. (14 розділів)

привілей - Грамоти великих князів, що закріплювали права окремих категорій населень, торгові відношення, правові норми.
 Статути відрізнялися широтою охоплення регульованих суспільних відносин (конституційні, цивільні, сімейні, кримінальні, судові норми), а так же юридичною технікою (ділилися на глави статті), які мали назви. Наявність в державі таких великих нормативних актів свідчить про високий розвиток правової думки, культури, освіти.
 Статути Великого князівства Литовського були пам'яткою не лише білорусько-литовського права, але і європейського права.

II. Право власності

Правоздатність залежала від соціального статусу. Дієздатність наставала у жінок в 15 років, у чоловіків в 18 років.

Види договорів:
 * позики
 * Купівлі-продажу

 * оренди

Існував термін позовної давності 10 років.

Договори укладалися письмово і усно.

III. Сімейне право
 Шлюб полягав за церковним звичаєм та реєструвався державою. В статутах регулювалися умови укладення шлюбного договору, спадкування, підстави розірвання шлюбу.Система державного управління | Буржуазні революції в Англії та Франції

Предмет, система, методи дисципліни історія держави і права | Державно-правова система Стародавнього Єгипту | IV. Кримінальне право | II. Право власності | Держава і право східних слов'ян | IV. Кримінальне право | Розвиток держави і права в середньовічній Франції, Німеччини, Англії | II. Право власності | Розвиток німецької державності в XIX початку XX століть | Державно-правовий устрій білоруських земель в складі Російської імперії |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати