На головну

Збільшиться в 18 разів.

  1. Г) збільшиться в 16 разів;
  2. Коефіцієнт, що показує, на скільки збільшиться дебіт свердловини при увеленіі депресії на 1Мпа: Коефіцієнт продуктивності
  3. Збільшиться в 2 рази; 5) зменшиться в 2 рази.
  4. Збільшиться в 9 разів; 5) зменшиться в 27 разів.
  5. Зменшиться в 32 рази; 2) зменшиться в 5 разів; 3) збільшиться в 32 рази; 4) зменшиться в 10 разів; 5) збільшиться в 10 разів.

3) Одиниця виміру швидкості гомогенної реакції:

1) моль / (л · с);

2) (кмоль · м3) / Год;

3) (моль · с) / мл;

4) (л · с) / моль.

4. В реакції, схема якої 2А (г) + В (г) = С + D концентрацію речовини А збільшили В2 рази, а речовини В- в 3 рази. Швидкість реакції прицьому зросте:

У 12 разів;

2) в 6 разів;

3) в 1,5 рази;

4) в 3 рази.

5) Для збільшення швидкості хімічної реакції Mg (т) + 2H+= Mg2++ H2 необхідно:

Додати кілька шматочків магнію;

2) збільшити концентрацію іонів водню;

3) зменшити температуру;

4) збільшити концентрацію іонів магнію.

6) З найбільшою швидкістю при звичайних протікає хімічна реакція:

1) 2BaO + O2 = 2BaO;

2) Ba2++ CO32= BaCO3;

3) Ba + 2H+= Ba2++ H2;

4) Ba + S = BaS.

7) Для збільшення швидкості реакції 2CO + O2 = 2CO2 + Q необхідно:

Збільшити концентрацію СО;

2) зменшити концентрацію О2;

3) знизити тиск;

4) знизити температуру.

8) На швидкість хімічної реакції між розчином сірчаної кислоти і залізом не впливає:

1) концентрація кислоти;

2) подрібнення заліза;

3) температура реакції;

Збільшення тиску.

9. Температурний коефіцієнт реакції дорівнює 2. На скільки градусів треба зменшити температуру, щоб швидкість реакції зменшилася в 16 разів:

1) на 200С;

2) на 30;

На 40;

4) на 50.

10. У присутності каталізатора протікає хімічна реакція, рівняння якої:

1) S + O2 = SO2;

2) 2H2S + SO2 = 3S + 2H2O;

3) 2SO2 + O2 = 2SO3;

4) 2H2S + 3O2 = 2SO2 + 2H2O.

11. Конвертованої є реакція, рівняння якої:

1) NaOH + HCl = NaCl + H2O;

2) H2 + I2 = 2HI;

3) C + O2 = CO2;

4) CaCO3 + 2HCl = CaCl2 + CO2 + H2O.

12. Константа рівноваги хімічної реакції не залежить:

1) від природи реагуючих речовин;

2) від концентрації реагуючих речовин;

3) від температури;Ca (OH) 2 (р-р) та CO2. | Від наявності каталізатора.

P і 20n; | кисню; | Гідрокарбонат натрію; | Кисень і хлор; | У 25 разів. | від тиску | K, Ca, Sr; | Магнітний залізняк. | Зменшення атомного радіусу і збільшення значення електронегативності; | иодоводорода; |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати