На головну

Визначення вмісту цинку дитизоновим методом

  1. N Пайка волной припоя является самым распространенным методом групповой пайки. Она заключается в том, что плата прямолинейно перемещается через гребень волны припоя.
  2. Quot;Узагальнений іншій" - термін, введений Джорджем Гербертом Мидом для визначення соціального показника, що дає індивідам почуття цілісності власної особи.
  3. Алгоритм оптимизация методом последовательных уступок
  4. Бэкон выдвинул новаторскую идею, в соответствии с которой главным методом познания должна стать индукция.
  5. Важливе значення має оцінювання умов праці й визначення ступеня шкідливості та небезпечності умов праці.
  6. Визначення
  7. Визначення абсолютного вмісту КЖК у вмістимому товстого кишечника

(колориметричним методом)

Принцип методу. Метод заснований на утворенні забарвленого в червоний колір сполуки цинку з дитизоном з подальшим витяганням дітізоната цинку в шар чотирихлористого вуглецю (при рН 4,5 − 4,8). Чутливість методу складає (обсяг досліджуваної води 100 мл) − 5 мкг / л.

У слабкокислому середовищі іони цинку взаємодіють із дифенілтіокарбазоном (дитизоном Н2Dz), розчиненим у тетрахлориді вуглецю з утворенням в органічній фазі комплексної сполуки червоного кольору (розчин дитизону в тетрахлориді вуглецю має зелений колір):

де А - аніон дитизону НDz-.

Молярний коефіцієнт поглинання дитизонату цинку в тетрахлориді вуглецю ε = 9,2∙104 за λ = 538 нм. Константа екстракції комплексу

З цього рівняння випливає, що коефіцієнт розподілу цинку

залежить від константи екстракції, концентрації дитизону в органічній фазі та кислотності водної фази.Загальні вимоги до підготовки посуду і реактивів для колориметричного методу визначення свинцю, цинку і срібла | Установки, прилади, лабораторний посуд, реактиви

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ | НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ | РОЗДІЛ 1. фізичні властивості води | Установки, прилади, лабораторний посуд, реактиви | Установки, прилади, лабораторний посуд, реактиви | Установки, прилади, лабораторний посуд, реактиви | Установки, прилади, лабораторний посуд, реактиви | Установки, прилади, лабораторний посуд, реактиви | Визначення окисно-відновного потенціалу | Аналіз одержаних результатів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати