На головну

Алгоритм складання схеми гальванічного елемента.

  1. V. Схеми перетворень.
  2. А) Квадратна матриця і її визначник. б) Особлива і неособлива квадратні матриці. в) Приєднана матриця. г) Матриця, зворотна даної, і алгоритм її обчислення.
  3. Активні елементи схеми заміщення
  4. АЛГОРИТМ
  5. Алгоритм - це
  6. Алгоритм 1. Сортування вибором.
  7. Алгоритм 3. Сортування обміном (метод бульбашки).

1.Записати схеми електродів.

2.Використовуючи рівняння Нернста розрахувати величини електродних потенціалів.

3.Визначити, знаючи, що ?к > ?а, Електрод-анод і електрод-катод.

4.Скласти схему гальванічного елемента, використовуючи прийняту форму записи.

5.Записуємо рівняння катодного, анодної і сумарною реакцій, що йдуть в елементі.

6.Розрахувати ЕРС гальванічного елемента.

Приклад 1.Скласти схему гальванічного елемента, анодом якого є магній, занурений в розчин солі з концентрацією 0,01.

Рішення.1. Записуємо схему електрода: Mg | Mg2+

2. За рівняння. Нернста розраховуємо величину електродного потенціалу:

3. Так як в умові завдання не вказано матеріал, з якого виготовлений катод, то використовуючи співвідношення ?к > ?а, Вибираємо метал з більш позитивним потенціалом. Наприклад, цинковий електрод. Значення потенціалу обраного електрода визначаємо по таблиці «Стандартні електродні потенціали металів при 250С ».

Отже,.

4. Записуємо схему гальванічного елемента:

А (-) Mg | Mg2+|| Zn2+| Zn (+) K

5. Записуємо електродні реакції:

А (-) Mg - 2e- ® Mg2+

K (+) Zn2+ + 2e- ® Zn0

Сумарна реакція: Mg0 + Zn2+ ® Mg2+ + Zn0

6. Розраховуємо ЕРС гальванічного елемента:

Приклад 2.Складіть схему гальванічного елемента, що складається з водневого електрода, зануреного в розчин з рН = 3 і залізного електрода, зануреного в розчин солі з концентрацією 0.1м. Розрахуйте ЕРС елемента.

Рішення.1. Записуємо схеми електродів:

водневий - +| Н2 (Pt);

Залізний - Fe | Fe2+

2. За рівняння Нернста розраховуємо величину електродного потенціалу залізного електрода:

Використовуючи рівняння Нернста (4) розраховуємо величину електродного потенціалу водневого електрода:

3. Використовуючи співвідношення ?к > ?а визначаємо електрод-анод.

Так як величина ?-потенціалу залізного електрода менше отже цей електрод є анодом.

4. Записуємо схему гальванічного елемента:

А (-) Fe | Fe2+|| 2H+| H2 (+) K

5. Розраховуємо ЕРС гальванічного елемента.

Завдання для самоконтролю

1. Складіть схему гальванічного елемента, що складається з нікелевого електрода-катода, зануреного в розчин солі з концентрацією 0.02м. Напишіть рівняння електродних реакцій і обчисліть ЕРС гальванічного елемента.

2. Складіть схему гальванічного елемента, що складається з мідного електрода, зануреного в розчин солі міді з концентрацією 0.01м і залізного електрода, зануреного в розчин солі заліза з концентрацією 0.1м. Напишіть рівняння електродних реакцій. Розрахуйте ЕРС гальванічного елемента.

3. Складіть схему гальванічного елемента, що складається з стандартного водневого електрода і ртутного електрода. Розрахуйте його ЕРС при [Hg2+] = 0,1 М. Напишіть рівняння електродних реакцій.

4. Складіть схему і розрахуйте ЕРС концентрованого гальванічного елемента, складеного з двох залізних електродів, занурених у розчин солі заліза з концентраціями 1 М і 0,01 М. Напишіть рівняння електродних реакцій.

5. У гальванічному елементі протікають хімічна реакція

Zn + NiSO4= ZnSO4+ Ni.

Напишіть його схему і рівняння електродних реакцій. Розрахуйте ЕРС цього елемента при стандартних умовах. Який метал замість нікелю можна взяти, щоб збільшити ЕРС?

6. Складіть схему гальванічного елемента, що складається з водневого електрода, зануреного в розчин з pH = 5, і марганцевого електрода, зануреного в розчин солі марганцю з концентрацією 0,2 М. Напишіть рівняння електродних реакцій і розрахуйте його ЕРС.

7. Складіть схему гальванічного елемента, що складається з водневого електрода, зануреного в розчин з pH = 10, і срібного електрода, зануреного в розчин солі срібла з концентрацією 0,01 М. Напишіть рівняння електродних реакцій і розрахуйте його ЕРС.
Санкт-Петербург | додаток
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати