На головну

ТЕСТОВІ КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ,

  1. IV. тестові завдання
  2. IV. тестові завдання
  3. VII. Тестові завдання для самопідготовки.
  4. VII. Тестові завдання для самопідготовки.
  5. VII. Тестові завдання для самопідготовки.
  6. VII. Тестові завдання для самопідготовки.
  7. VII. Тестові завдання для самопідготовки.

СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ:

1. До якого типу кровоточивості відносяться тромбоцитопенії:

а) Гематомний;

б) микроциркуляторному;

в) змішаного;

г) васкулітно-пурпурного;

д) ангіоматозних.

2. До якого типу кровоточивості відносяться тромбоцитопенії:

а) Гематомний;

б) микроциркуляторному;

в) змішаного;

г) васкулітно-пурпурного;

д) ангіоматозних.

3. До якого типу кровоточивості відноситься хвороба Віллебранда:

а) Гематомний;

б) микроциркуляторному;

в) змішаного;

г) васкулітно-пурпурного;

д) ангіоматозних.

4. До якого типу кровоточивості відноситься хвороба Рендю - Ослера:

а) Гематомний;

б) микроциркуляторному;

в) змішаного;

г) васкулітно-пурпурного;

д) ангіоматозних.

5. До якого типу кровоточивості відноситься тромбоцитопатии:

а) Гематомний;

б) микроциркуляторному;

в) змішаного;

г) васкулітно-пурпурного;

д) ангіоматозних.

6. До якого типу кровоточивості відноситься гемофілія А:

а) Гематомний;

б) микроциркуляторному;

в) змішаного;

г) васкулітно-пурпурного;

д) ангіоматозних.

7. До якого типу кровоточивості відноситься гемофілія В:

а) Гематомний;

б) микроциркуляторному;

в) змішаного;

г) васкулітно-пурпурного;

д) ангіоматозних.

8. При якому захворюванні в крові у хворого знижується вміст фактора VIII:

а) гемофілія А;

б) гемофілії В;

в) хвороба Віллебранда;

г) хвороба Рендю - Ослера;

д) хвороба Шенлейна - Геноха.

9. При якому захворюванні в крові у хворого знижується вміст фактора IX:

а) гемофілія А;

б) гемофілії В;

в) хвороба Віллебранда;

г) хвороба Рендю - Ослера;

д) хвороба Шенлейна - Геноха.

10. При якому захворюванні в крові у хворого знижується вміст фактора VII:

а) гемофілія А;

б) гемофілії В;

в) хвороба Віллебранда;

г) хвороба Рендю - Ослера;

д) хвороба Шенлейна - Геноха;

е) ДВС-синдром;

ж) гіпопроконвептінемія.

11. При якому захворюванні в крові у хворого знижується вміст фактора Віллебранда:

а) гемофілія А;

б) гемофілії В;

в) хвороба Віллебранда;

г) хвороба Рендю - Ослера;

д) хвороба Шенлейна - Геноха.

12. При якому захворюванні у хворого визначається подовження згортання крові по АПТВ:

а) гемофілія А;

б) гемофілії В;

в) хвороба Віллебранда;

г) хвороба Рендю - Ослера;

д) хвороба Шенлейна - Геноха;

е) тромбоцитопатії;

ж) тромбоцитопенії.

13. При якому захворюванні у хворого визначається подовження згортання крові по протромбінового часу:

а) гемофілія А;

б) гемофілії В;

в) хвороба Віллебранда;

г) хвороба Рендю - Ослера;

д) хвороба Шенлейна - Геноха;

е) тромбоцитопатії;

ж) тромбоцитопенії;

з) гіпопроконвертінемія.

14. При якому захворюванні у хворого визначається подовження часу кровотечі:

а) гемофілія А;

б) гемофілії В;

в) хвороба Віллебранда;

г) хвороба Рендю - Ослера;

д) хвороба Шенлейна - Геноха;

е) тромбоцитопатії;

ж) тромбоцитопенії.

15. При якому захворюванні у хворого визначається зниження агрегаційної функції тромбоцитів:

а) гемофілія А;

б) гемофілії В;

в) хвороба Рендю - Ослера;

д) тромбоцитопатії.

16. При якому захворюванні у хворого виникають виражені порушення опорно-рухового апарату:

а) гемофілія А;

б) гемофілії В;

в) хвороба Рендю-Ослера;

г) тромбоцитопенії;

д) тромбоцитопатії.

17. Які захворювання є спадковими:

а) гемофілія А;

б) гемофілії В;

в) хвороба Віллебранда;

г) хвороба Шенлейна - Геноха.

ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ: 1-б; 2-б; 3-в; 4-д; 5-б; 6-а; 7-а; 8-а; 9-б; 10-ж; 11-в; 12-а, б, в; 13-з; 14-в, е, ж; 15-д; 16-а, б; 17-а, б, в.


ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ:

1. Збір скарг та анамнезу при геморагічному і тромботичної синдромах.

2. Загальний огляд хворого.

3. Огляд шкіри і слизових оболонок.

4. Дослідження опорно-рухового апарату.

5. Пальпація печінки і селезінки.

6. Перкусія печінки і селезінки.

7. Проведення проби джгута і щипка.

8. Аналіз результатів дослідження системи гемостазу.

САМОСТІЙНА РОБОТА:

1. Збір скарг та анамнезу хворого з геморагічним діатезом.

2. Проведення об'єктивного дослідження хворого (загальний огляд, огляд шкіри і слизових оболонок, пальпація і перкусія печінки, нирок).

3. Аналіз показників системи гемостазу у обстежуваного хворого.

4. Правильне формулювання діагнозу захворювання.

ЛІТЕРАТУРА:

Основна:

1. Пропедевтика внутрішніх хвороб / під ред. А. Л. Гребенева. - М.: Медицина, 2002 (5 видання).

2. Лекції з пропедевтики внутрішніх хвороб.

Додаткова:

1. З. С. Баркаган. Геморагічні захворювання та синдроми. - М.: Медицина, 1988 (видання друге).

2. Керівництво по гематології / під ред. А. І. Воробйова, т.3. М. - 2003.

http://www.nemb.ru (національна електронна медична бібліотека)

http://www.pubmed.ru (електронна світова бібліографічна база даних наукових публікацій)

 Тромбоцитопеній, вазопатій | Класифікація. ДВС-синдром

ПРОПЕДЕВТИКА | Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб | Пальпація лімфатичних вузлів, щитовидної залози | Шкіри в кутах рота, що виявляються при загальному огляді. | При патології легень і плеври | Огляд грудної клітки. | Визначення частоти, глибини і ритму дихання. | Пальпація грудної клітки. | Голосоветремтіння. | Порівняльна перкусія легень. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати