На головну

Формули для вирішення завдань

  1. C. Графоаналитический спосіб вирішення завдань лінійного програмування
  2. I СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ ПО ПРОФІЛЬНИМ РОЗДІЛІВ
  3. I. Основні завдання та напрямки роботи бібліотеки
  4. I. Рішення логічних задач засобами алгебри логіки
  5. I. Цілі і завдання виконання контрольної роботи
  6. I. Завдання і цілі зовнішнього аудиту
  7. II. 1.1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ПСИХОЛОГІЇ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ДІТЕЙ

Площа трикутника:

де а - заснування, h - Висота трикутника.

Формула Герона для обчислення площі трикутника:

де p - напівпериметр трикутника, a, b, c - боку трикутника,

 r - радіус вписаного кола.

Теорема синусів:

- кути, протилежні відповідним сторонам,

R - Радіус описаного кола.

Теорема косинусів:

Довжина бісектриси трикутника:

Довжина медіани трикутника:

Площа еліпса:

Тригонометричні формули:


варіанти завдань

1. За значенням сторін трикутника визначити всі його висоти.

2. За координатами вершин квадрата обчислити площу, вписаного в нього кола.

3. За значеннями зовнішнього і внутрішнього радіусів кругового кільця, а також за значенням центрального кута, обчислити площу сегмента.

4. По боках трикутника обчислити бісектриси всіх його кутів.

5. По боках трикутника обчислити площу вписаного в нього кола.

6. По боках і підстав трапеції обчислити її діагоналі.

7. По боках трикутника обчислити його площу і кути.

8. За координатами вершин квадрата обчислити площу описаного кола.

9. По боках трикутника обчислити його медіани.

10. За радіусу кола і відстані до зовнішньої точки обчислити кут, утворений дотичними з зовнішньої точки до кола.

11. По боках прямокутника обчислити площу описаного навколо нього кола.

12. За координатами трьох точок на площині обчислити радіус кола, що проходить через ці точки.

13. За радіусу кола і хорді обчислити площу рівнобедреного трикутника, вписаного в це коло (підстава трикутника - хорда).

14. За величиною висот, проведених з центру кола до хорд і розі між хордами визначити відстань від центру кола до точки перетину хорд.

15. По боках трикутника визначити площу описаного навколо нього кола.

16. За стороні правильного шестикутника обчислити його площу.

17. По боках прямокутника обчислити площу вписаного в нього еліпса.

Контрольні питання по темі № 1

1. Як завантажити і зберегти текст програми?

2. Як запустити програму на виконання?

3. Як скомпілювати програму?

4. Як задати формат виведення чисел у функції printf?

5. Дайте загальну характеристику бібліотечних математичних функцій.

6. Де знаходиться результат компіляції програми?

7. Що означає директива препроцесору #include?


Тема №2. Розгалуження програми (використання операторів розгалуження і перемикача switch)

завдання: Використовуючи оператори розгалуження (if и if ... else), Скласти програму для обчислення складовою (складної) функції, що має різний вигляд на різних ділянках аргументу. За допомогою перемикача (switch) Вказати на якому відрізку знаходиться введене з клавіатури значення аргументу, і вивести значення функції в даній точці.

Всі вихідні дані, необхідні для проведення обчислень, вводити з клавіатури. накреслити блок-схему алгоритму обчислення. Коментарі на неочевидні частини програми є обов'язковими.

варіанти завдань

Таблиця 1

 № варіанту  функція  ділянки аргументу
y1= x3  -2 <= X1<0
y2= x2  0 <= x2<1
y3= 4 * ln (x)  1 <= x3<1.5
y4= -10 * (X-1.6)2  1.5 <= x4<= 2
y1= 1 / ixi  -1 <= X1<- 0.05
y2= 19 * e(-x)  -0.05 <= X2<1
y3= Sin (10x) +7.6  1 <= x3<2.05
y4= 13 + 5 * (x-3)3  2.05 <= x4<= 3
y1= 0.5 * O (1 + x4)  -3 <= X1<-2
y2= Cos (3x) +1  -2 <= X2<2
y3= Ln10x + 1.3  2 <= x3<3
y4= 2.2 + 5 * sin (x-3)  3 <= x4<= 4
y1= e(-5 * X)+ x3  - 5 <= x1<- 0.3
y2= 4 * arcsin (3x)  - 0.3 <= x2<0.25
y3= (X-2.5) / (x + 0.4)  0.25 <= x3<2.05
y4= 5 * (x-3)3+4  2.05 <= x4<= 3
y1= 20 * x  -1 <= X1<- 0.5
y2= -160 * X4  - 0.5 <= x2<0.5
y3= -20 * Sin (5 (x-0.5)) - 10  0.5 <= x3<1.5
y4= (X-1.75)2 * 190-3  1.5 <= x4<= 2
y1= O (1 + x2)  -2 <= X1<0
y2= O (2-O (sin (1 + x)))  0 <= x2<1
y3= Cos (4 * (1 + x) +1.1)  1 <= x3<1.5
y4= 4 * (x-1.5) +0.2  1.5 <= x4<= 2
y1= (- X)3+ Sin (x)  -1 <= X1<- 0.05
y2= (X2+ ex) -1  0.05 <= x2<2
y3= 13-ln (x) * 4  2 <= x3<3
y4= 8 + 10 * sin (x-3)  3 <= x4<= 4
 Продовження таблиці 1
 № варіанту  функція  ділянки аргументу
y1= Arcsin (x)  - 1 <= x1<1
y2= 2 * cos (10x) + p  1 <= x2<2
y3= -x3+ x2+8  2 <= x3<2.5
y4= (X-4)4-6.4  2.5 <= x4<= 3
y1= Cos (x) + tg (x)  - 1 <= x1<- 0.5
y2= 2 * arcsin (x) +1.4  - 0.5 <= x2<0.5
y3= -x6 * Ln (1 + x) +2.45  0.5 <= x3<1
y4= -3 * (X-1.6)2+2.8  1 <= x4<= 2
y1= ex+ x  - 4 <= x1<- 3
y2= e-x * Sin (x)  - 3 <= x2<0
y3= 0  0 <= x3<1.5
y4= 4 * (x-1.5)  1.5 <= x4<= 2
y1= 3 * cos (2 * x) +4 * sin (10 * x)  - 1 <= x1<- 0.05
y2= ex  - 0.05 <= x2<1
y3= Ln (x) + xe+1.7  1 <= x3<2.05
y4= 13.8 + 5 * (x-3)3  2.05 <= x4<= 3
y1= 7sin (x)  - 1 <= x1<- 0.5
y2= (X + 1) * (x2+1)-1  - 0.5 <= x2<0.5
y3= 1.2sin (2x)  0.5 <= x3<1
y4= - (X-0.6)2+1.25  1 <= x4<= 2
y1= Arcsin (x) * ln (x + 2)  - 4 <= x1<- 3
y2= 2 * cos (10 * x) +3  - 3 <= x2<0
y3= 30 * (x-2.25)2+2.25  0 <= x3<1.5
y4= 15 * (x-2.5) +4  1.5 <= x4<= 2


Приклад виконання завдання по темі № 1 | Приклад виконання лабораторного завдання № 2

Міністерство освіти і науки Російської федерації | Коротка теоретична довідка та рекомендації щодо виконання | Блок-схема вибору функції | Приклади виконання завдання по темі №3. | Приклад рішення задачі по темі №3 з використанням функцій. | Коротка теоретична довідка та рекомендації щодо виконання | Приклади функцій для роботи з одновимірними масивами | Коротка теоретична довідка та рекомендації щодо виконання | Приклад виконання лабораторного завдання № 6 | Коротка теоретична довідка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати