На головну

Коротка теоретична довідка та рекомендації щодо виконання

  1. I. Кваліфікаційні вимоги до виконання курсової роботи
  2. II. Основні методи збору соціологічної інформації, їх коротка характеристика.
  3. II. Теоретична частина.
  4. III МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ
  5. III. Рекомендації щодо виконання завдань і підготовці до семінарського (практичного) заняття
  6. III. Рекомендації щодо виконання завдань і підготовці до семінарського (практичного) заняття
  7. N Кожна попередня операція не повинна перешкоджати виконанню наступних.

Крім виконання обчислень завданням передбачено вивчення найбільш поширених математичних функцій, навіть якщо вони не використовуються при виконанні завдання.

Для кожної функції зверніть увагу на тип оброблюваних даних, наприклад, результатом функції abs (-3.7) буде число 3.0, а не 3.7 як очікувалося, т. К. функція abs може працювати тільки з цілими числами.

Перелік математичних функцій для вивчення (в тригонометричних функціях кути вимірюються в радіанах):

abs (fabs) - Абсолютна величина цілого числа (числа з плаваючою точкою),

acos - Обчислення арккосинуса,

asin - Обчислення арксинуса,

atan - Обчислення арктангенса,

atan2 - Обчислення арктангенса (обчислює кут за значенням катетів),

atof - Перетворює рядок у число з плаваючою точкою,

cabs - Обчислює абсолютну величину комплексного числа,

ceil - Округлення до найближчого цілого в більшу сторону,

cos - Косинус,

cosh - Гіперболічний косинус,

exp - Експонента,

floor - Округлення до найближчого цілого в меншу сторону,

fmod - Залишок цілочисельного ділення двох чисел,

frexp - Обчислює значення мантиси m і показника ступеня n для перетворення числа з плаваючою точкою до виду,

hypot - Обчислює значення гіпотенузи за значеннями катетів,

ldexp - За значенням мантиси m і показника ступеня n обчислює число з плаваючою точкою за формулою,

log - Обчислює натуральний логарифм числа,

log10 - Обчислює десятковий логарифм числа,

modf - Розбиває число з плаваючою точкою на цілу і дробову частини,

poly - Обчислює поліном виду,

pow - Обчислює число в ступені,

pow10 - Обчислення числа 10 в ступінь,

sin - Обчислення синуса кута,

sinh - Обчислення гіперболічного синуса,

sqrt - Обчислення квадратного кореня,

tan - Обчислення тангенса кута,

tanh - Обчислення гіперболічного тангенса кута.Міністерство освіти і науки Російської федерації | Приклад виконання завдання по темі № 1

Формули для вирішення завдань | Приклад виконання лабораторного завдання № 2 | Блок-схема вибору функції | Приклади виконання завдання по темі №3. | Приклад рішення задачі по темі №3 з використанням функцій. | Коротка теоретична довідка та рекомендації щодо виконання | Приклади функцій для роботи з одновимірними масивами | Коротка теоретична довідка та рекомендації щодо виконання | Приклад виконання лабораторного завдання № 6 | Коротка теоретична довідка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати