Головна

ВСТУП

  1. I ВСТУП
  2. I Введення в економіку
  3. I Введення в економіку
  4. I. Вступ
  5. I. Вступ
  6. I. Вступ
  7. I. ВСТУП

ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА БЮДЖЕТНА

Освітня установа вищої

НАУКИ

«Воронезького державного ІНСТИТУТ

ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ »

 
 


КАФЕДРА математичних та природничих дисциплін

Холодов О. М.

Петровська М. В.

Аврамов З. А.

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Навчальний посібник

Воронеж 2012

УДК

ББК

рецензенти:

Завідувач кафедри ТО ГО НС ФГБОУ ВПО «ВДТУ», кандидат технічних наук, доцент Купрієнко П. С.

Професор кафедри ГЗ ФГБОУ ВПО «ВІГПС», доктор технічних наук, професор Федянин В. І.

Завідуюча кафедрою МЕНД філії НОУ ВПО «МУ ім. С. Ю. Вітте »в м Воронежі, кандидат фізико-математичних наук Сухорукова В. В.

Автори: Холодов О. М., кандидат педагогічних наук

Петровська М. В., кандидат психологічних наук, доцент

Аврамов З. А., доцент кафедри ТО ГО НС ФГБОУ ВПО «ВДТУ»

Холодов О. М., Петровська М. В., Аврамов З. А. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник. - Воронеж: ВГІФК, 2012. - 94 с.

ISBN

Матеріали навчального посібника відповідають структурі дисципліни «Безпека життєдіяльності». В матеріалах розглядаються питання техногенної безпеки, надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Навчальний посібник може бути використано студентами всіх форм навчання і факультетів ВГІФК для самостійного вивчення дисципліни.

Друкується за рішенням науково-методичної ради

Воронезького державного інституту фізичної культури від 15.11.2011 р

Воронезький державний інститут фізичної культури, 2012

ЗМІСТ

 Вступ... ... I. Організаційно-методична частина ... ... II. Тематичний зміст ... Глава 1. Надзвичайні ситуації природного характеру .. .Глава 2. Надзвичайні ситуації техногенного характера..Глава 3. Надзвичайні ситуації воєнного характеру ... Глава 4. Сучасні засоби ураження ... ..Глава 5. Єдина Російська державна система запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій ... Глава 6. Виявлення та оцінка обстановки прічрезвичайной ситуації ... ... Глава 7. Ліквідація наслідків надзвичайних сітуаційГлава 8 . Основи оборони держави. Військова служба -особливий вид федеральної державної служби ... Глава 9. Здоровий спосіб життя як необходімоеусловіе збереження і зміцнення здоров'я людини та обществаГлава 10. промсанитарии будівель і споруд ... ... Глава 11. Надання першої медичної допомоги потерпілому ... III. Перелік основної та додаткової літератури ... IV. Перелік питань до заліку ... V. Приблизний перелік тем рефератів ... ... Висновок ... ...  

ВСТУП

Взаємодія людини з навколишнім середовищем - одна з найактуальніших проблем нашого часу. Все більш посилюється вплив на навколишнє середовище - характерна риса відбувається у світі науково-технічної революції. Протиріччя між техногенним характером розвитку суспільства і навколишнього середовища привели до формування і розвитку кризи природокористування. Основні напрямки розвитку кризи:

- Зростання населення Землі і продовольча проблема;

- Вичерпання природних ресурсів (в т. Ч енергетичних);

- Забруднення біосфери;

Все більш посилюється антропогенний вплив на біосферу призвело до формування нового поняття - техносфера. Техносфера - регіони біосфери перетворені людиною з використанням технічних систем.

Забезпечення безпеки людини в техносфери є однією з найважливіших проблем суспільного розвитку. Повною мірою ці проблеми є актуальними і для сучасної Росії.

Негативні фактори в техносфери роблять значний вплив на погіршення здоров'я населення, демографічну ситуацію в країні, викликають значні матеріальні збитки, забруднення сверхдопустімих параметрів як окремих міст, так і цілих регіонів.

Ряд важливих законів Росії регулює питання забезпечення безпеки життєдіяльності громадян: Конституція РФ 1993 р, Трудовий Кодекс 2001/2006 р (ФЗ №197 2001). Правову основу навколишнього середовища становить закон 1991р. №20, «Про санітарно-епідеміологічне благополуччя населення». Вимоги охорони навколишнього середовища зафіксовані в законах: 1993р. №5487-I «Про охорону здоров'я громадян», 1992 № 2300-1 «Захист прав споживачів», 1991р. №2060-I «Про охорону навколишнього природного середовища», 2006р. №74-ФЗ «Водний кодекс», 1999р. №96-ФЗ «Про охорону атмосферного повітря», 1995р. №174-ФЗ «Про екологічну експертизу», 2008 №426-З «Про використання атомної енергії». Санітарні норми з охорони навколишнього середовища включають норми, БНіП Держбуду, документи Держгіртехнагляду і стандарти. Правову основу захисту в надзвичайних ситуаціях (НС) складають Федеральні закони: 1997р. №116-ФЗ «Про промислову безпеку небезпечних виробничих об'єктів»; 1994р. №69-ФЗ «Про пожежну безпеку»; 2001р. №128-ФЗ «Про ліцензування окремих видів діяльності»; 2005р. №45-ФЗ «Про безпеку гідротехнічних споруд»; 1998р. ФЗ № 125-ФЗ «Про обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань», а також Постанова Уряду РФ 2002р. № 240 «Про порядок організації заходів щодо попередження та ліквідації розливів нафти і нафтопродуктів на території РФ» і ін.

I. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА ЧАСТИНА

Вивчення дисципліни «Безпека життєдіяльності» необхідно для реалізації державних вимог до мінімуму змісту та рівня підготовки випускників за спеціальностями: 032101 - Фізична культура і спорт; 032102 - Адаптивна фізична культура Спеціаліст, пройшовши навчання з дисципліни «Безпека життєдіяльності» повинен мати навички і знання, що дозволяють забезпечити не тільки свою, а й безпеку інших; вміти приймати правильні рішення щодо забезпечення безпеки при надзвичайних ситуаціях, викликаних причинами техногенного або соціального характеру.

Курс «Безпека життєдіяльності» покликаний інтегрувати в єдиний комплекс знання, необхідні для комфортного стану і безпеки людини у взаємодії з середовищем проживання; поглибити знання в області анатомо-фізичних властивостей людини і його реакціях на вплив негативних факторів; дати комплексне уявлення про джерела, кількості та значущості травмуючих і шкідливих чинників довкілля; визначити принципи і методи якісного і кількісного аналізу небезпек; сформулювати загальну стратегію і принципи забезпечення безпеки.

метою вивчення дисципліни є вивчення студентами принципів безпечної поведінки людини в координатах: «Навколишнє середовище - Виробництво - Надзвичайна ситуація», формування знань про джерела небезпеки для життєдіяльності людини і заходи їх усунення або послаблення.

Головна задача курсу - познайомити студентів з джерелами небезпеки, що становлять загрозу їх життєдіяльності і навчити попереджати, усувати або послаблювати вплив на людину небезпечних ситуацій, а також дати знання з основ військової служби.П О С Т А Н О В Л Е Н Н Я | Вимоги до знань, умінь і навичок

Людина і навколишнє середовище | Деякі основні терміни та визначення | Класифікація НС техногенного походження | Прогнозування обстановки в районі НС | Надзвичайні ситуації на хімічно небезпечних об'єктах (ХОО) | Локальні війни і військові конфлікти | Тероризм, як сучасна загроза безпеці | Сучасні засоби ураження і їх вражаючі фактори | поразки | Сучасні звичайні засоби ураження |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати