Головна

Words to remember

  1. Before you start learning the theoretical material make sure that you know the given below words. Transcribe and translate them.
  2. Complete the text with words from the box.
  3. Complete the text with words from the box.
  4. Complete the text with words from the box.
  5. Complete the text with words from the box.
  6. Devices of Connecting Words in a Phrase
  7. Ex. 4. Read and translate the following words and word-combinations.

aesthetic [i: s'?etik] - естетичний;

Baroque [b?'r?k] - бароко;

beyond [bi'j?nd] - далеко, пізніше, за, по ту сторону;

carving [ 'ka: vi?] - різьблення по дереву, різьблення;

chamber [ 't?eimb?] - палата, кімната;

communication [k?, mju: ni'kei?n] - передача;

to be confined [t? bi: k?n 'faund] - бути обмеженим чим-небудь;

endure [in'dju?] - стійко переносити, витримувати, триває;

enlightenment [in'laitnm?nt] - просвітництво, освіченість;

ensemble [?n's?mbl] - ансамбль;

evoke [i'v?uk] - викликати;

execute [ 'eksikju: t] - виконувати, здійснювати;

experience [ik'spi?ri?ns] - досвід, майстерність;

expressive [ik'spresiv] - виразний, багатозначний;

framed views [freimd vju: z] - обмежений краєвид, вид;

incomparable [in'k?mp?r?bl] - незрівнянний, незрівнянний;

lattice [ 'l?tis] - решітка;

luxury [ 'l?k??ri] - розкіш;

masterpiece [ 'ma: st?pi: s] - шедевр;

parquetry [ 'pa: kitri] - паркет;

piloti [ 'pail?ti] - допоміжний механізм;

platband [ 'pl?tb?nd] - лиштва;

prerequisite [pri: 'rekw ?zit] - передумова;

ramp [r?mp] - скат, ухил;

renown [ri'naun] - популярність;

requirement [ri'kwa?m?nt] - вимога, необхідна умова;

roof terraces [ru: f 'ter?siz] - плоскі дахи;

simplificateur [simplifi'k?t?r] - упростітель;

site [sait] - сторона, будівельний майданчик;

succeeded in [s?k'si: d in] - процвітати в чому-небудь;

terrain [t?'rein] - місцевість, територія;

vary [ve?ri] - змінюватися, змінюватися;

window strips [wind?u strips] - стрічкові вікна.Conversational topic: Famous Architects. | Exercises

АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ ВІЛЬНОГО СПІЛКУВАННЯ | Conversational topic: Characterizing people | Exercises | Conversational topic: About myself | Exercises | Conversational topic: Family life | Words to remember | Exercises | Conversational topic: Education in Russia | Exercises |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати