На головну

Файли у середовищі Turbo Pascal, їх класифікація

  1. ProgramM TURBO_PAS_41;
  2. Аналіз і синтез. Їх класифікація в рамках категорій "річ", "властивість", "відношення".
  3. Аутохромосоми та гетерохромосоми. Статевий хроматин. Класифікація мутацій:генні,геномні,хромосомні абертації.
  4. Багаторівнева класифікація методів за ступенем загальності та колом застосування. Співвідношення між емпіричним і теоретичним рівнями пізнання. «Емпірична навантаженість» теорії.
  5. Валюта та її класифікація. Валютний курс у системі міжнародних фінансів
  6. Вбивство: поняття, характеристика, класифікація
  7. Види цін та їх класифікація

Проблема, яка постала перед нами, - збереження даних та результатів виконання програми. Всі дані, які програма розміщує в пам'яті комп'ютера, недовговічні: вони зникають, коли вимикають живлення, якщо ще раніше їх не знищить наступна програма. Для збереження інформації на довгий час її записують на зовнішній носій (наприклад, на магнітний диск).

Одиницею збереження даних у бібліотеці є книга, а одиницею збереження даних на диску - файл. Він має ім'я і займає на диску область, розмір якої залежить від обсягу файла. У файлах зберігають текстові документи, програми, зображення, електронні таблиці, а також інші типи даних.

Файли поділяють на файли послідовного і довільного доступу.

При роботі з файлами послідовного доступу програма не може у будь-який момент часу зчитати довільні дані або зробити запис у будь-яке місце файла, оскільки файл являє собою лінійну послідовність елементів. Щоб знайти необхідний елемент послідовного файла, потрібно переглянути все, що знаходиться до нього (аналог - магнітна стрічка у магнітофоні).

Файли довільного доступу складаються з однотипних елементів, подібно до масивів. Знайти будь-який елемент можна за його порядковим номером.

У Turbo Pascal послідовні файли називають текстовими, а файли довільного доступу - типізованими.

Програма може опрацьовувати існуючий файл або створювати новий.

Робота з файлами складається з трьох етапів:

1) відкриття файла;

2) обмін даними з файлом, тобто читання або запис;

3) закриття файла,

 Хід заняття | Приклад 9
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати