На головну

Лексична структура мови

  1. II. Структура психологического исследования.
  2. UNIT 3. Структура английского предложения
  3. V2: Морфология, ультраструктура и функции хромосом
  4. V2: Предмет, задачи, методы, структура экологии.
  5. Алгоритмическая структура ПОВТОРЕНИЕ
  6. Анализ понятий. Теории досуга. Структура досуга.
  7. Анталогия, свойства, структура и функции сознания.

Вхідна програма, написана мовою С++, являє собою послідовність символів, що складається з лексем п'яти типів: зарезервовані (ключові) слова, константи, ідентифікатори, символи операцій і обмежувачі. Лексеми відокремлюються за допомогою символів прогалин, табуляції, переведення курсору на початок рядка чи переведення курсору на наступний рядок. Крім того лексеми можуть відокремлюватися коментарями. Коментар, що розташовується у одному рядку, починається //, а багаторядкові коментарі починаються сполученням символів /* і закінчуються сполученням */.

Зарезервовані слова

Таблиця 1.1

Зарезервовані ключові слова у мові С++
asm auto break case catch
char class const continue default
delete do double else enum
extern float for friend goto
if inline int long new
operator overload private protected public
register return short signed sizeof
static struct switch template this
throw try typedef union unsigned
virtual void volatile while  

Обмежувачі: ( ) [ ] { } : , ;

Ідентифікатор являє собою послідовність символів, що складається з букв, цифр, символів підкреслення і не починається з цифри. У ідентифікаторах великі та маленькі букви сприймаються компілятором як різні символи.Лекція 1 | Константи дійсного типу
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати