Головна

Економічне оцінювання соціальних результатів інноваційної діяльності.

  1. V. Критерії оцінювання знань та умінь студентів
  2. Аналіз одержаних результатів
  3. Аналіз одержаних результатів
  4. Аналіз результатів дослідження
  5. Аналітична обробка результатів експерименту
  6. Важливе значення має оцінювання умов праці й визначення ступеня шкідливості та небезпечності умов праці.
  7. Види дитячої музичної діяльності. Їх характеристика.

Характерною рисою сучасності є зростання ролі соціальних факторів економічного розвитку. Деякі з них стали безпосередньо включатися до розрахунків економічної ефективності інноваційних проектів. Це такі фактори, що пов'язані з охороною навколишнього природного та виробничого середовищ.

При економічній оцінці соціальних результатів виникають певні проблеми, тому що не завжди соціальний результат можна вимірити економічною мірою. Саме з цієї причині питання про оцінку суто соціального результату інноваційної діяльності треба розглядати з двох боків. З одного боку суто економічною мірою, з другого боку - експертною оцінкою його тільки соціальної значущості.

Основним методом оцінки соціального ефекту є експертний. Експертиза очікуваних соціальних наслідків інновацій може бути організована у формах:

1) індивідуальна або колективна експертиза кваліфікованими фахівцями різних сфер діяльності;

2) соціологічні опитування працівників і населення,

3) всенародні референдуми за проектами, що стосуються інтересів різних верств населення.

На практиці виділяють 2 групи соціальних результатів впровадження нової техніки, які оцінюються економічною мірою:

1) поліпшення виробничого середовища, насамперед умов праці забрудненість, безпека праці, температурній режим, шумовий та вібраційний фон, тощо);

2) поліпшення стану навколишнього середовища, що проявляється у ліквідації чи скороченні забрудненості технологічними викидами в повітряний басейн, водоймищ, землі.

Такі соціальні результати безпосередньо впливають на економічні показники виробництва. Соціальний результат можна економічно виміряти двома способами.

1. Спосіб - пов'язаний з визначенням збитку від забруднення навколишнього середовища і включенням цієї величини до основних формул розрахунку економічного ефекту.

2. Спосіб полягає в тому, що пропонується робити порівняння двох варіантів - забруднюючого та незабруднюючого, шляхом додавання до витрат варіанта - забруднювача обсягів інвестицій у заходи, що необхідні для дотримання встановлених соціальних норм стану навколишнього середовища. Тоді вважається, що і забруднюючий і незабруднюючий варіанти забезпечують однаковий соціальній результат - виконання встановлених норм стану навколишнього виробничого і природного середовища.

 Оцінка економічної ефективності інноваційної діяльності. | Обчислення економічних збитків

Основні принципи вимірювання ефективності інноваційної діяльності. | Види ефектів | Види грошових потоків | Способи врахування фактору часу. | Основні показники економічної ефективності інноваційних проектів. | Показники соціально-економічного ефекту. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати