Головна

Основні принципи вимірювання ефективності інноваційної діяльності.

  1. Web із зворотним зв'язком (для вивчення думок, соціологічних досліджень, оцінки ефективності...).
  2. Агностицизм (важная особенность кантовской Ф.) учение о принципиальной непознаваемости вещей в себе.
  3. Аналіз економічної ефективності запропонованих страв
  4. Аналіз ефективності формування грошових потоків
  5. Англійська революція XVII ст. Основні етапи та історичне значення
  6. Антикорупційні принципи
  7. Біохімічні основи ефективності тренування

1. Задание требований к АЧХ.

2. Оценка начальной длины КИХ-фильтра (по эмпирической формуле).

3. Синтез КИХ-фильра - расчет

4. Проверка выполнения требований к АЧХ:

если не выполняются -

если выполняются -

В результате определяют оптимальный порядок .

При увеличении/уменьшении порядка необходимо обращать внимание на тип избирательности и тип КИХ-фильтра!!!

Оцінка економічної ефективності інноваційної діяльності.

Економічне оцінювання соціальних результатів інноваційної діяльності.

Основні принципи вимірювання ефективності інноваційної діяльності.

Перш ніж приступити до розгляду питань оцінки ефективності нових рішень, слід зупинились на ключових моментах -ефект та ефективність.

Ефект (від лат. Effectus) - це досягнутий результат від будь-якого заходу (у нашому випадку інноваційної діяльності) в його матеріальному, грошовому та соціальному вимірах.

Таким результатом від інноваційної діяльності може бути:

- підвищення якості продукції;

- скорочення часу виробництва і обігу;

- вивільнення ресурсів тощо.

Ефективність - це відносна величина, яка характеризує результативність будь-яких затрат. Її визначають зіставленням ефекту і затрат на його досягнення.

Результати інноваційної діяльності можуть бути якісними та кількісними, в т. ч. в натуральному, трудовому та вартісному вимірах.

 Теорема Чебышева и следствия из нее | Види ефектів

Види грошових потоків | Способи врахування фактору часу. | Основні показники економічної ефективності інноваційних проектів. | Оцінка економічної ефективності інноваційної діяльності. | Економічне оцінювання соціальних результатів інноваційної діяльності. | Обчислення економічних збитків | Показники соціально-економічного ефекту. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати