На головну

Лекція 1. Кадрова політика - ОСНОВА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЇ 4 сторінка

  1. 1 сторінка
  2. 1 сторінка
  3. 1 сторінка
  4. 1 сторінка
  5. 1 сторінка
  6. 1 сторінка
  7. 1 сторінка

3.3. Шляхи реалізації кадрової політики

Управління персоналом в організації виступає засобом реалізації кадрової політики. Основні напрямки діяльності служби управління персоналом організації, службовці розвитку її кадрового потенціалу, наведені в таблиці 3.2.

Таблиця 3.2.

Шляхи реалізації кадрової політики

 Напрямки діяльності  Конкретні заходи в рамках системи управління персоналом
 Планування трудових ресурсів  Розрахунок потреб в персоналі в кількісному і якісному аспектів. Підготовка цільової програми залучення та підготовки персоналу
 Набір персоналу  Відбір джерел, за допомогою яких буде здійснюватися набір персоналу. Створення конкурсної комісії та розробка технології відбору персоналу.
 Оцінка і атестація персоналу  Формулювання цілей і критеріїв оцінки (або атестації) персоналу. Розробка програм оцінки і їх реалізація.
 Розробка системи мотивації  Розробка принципів стимулювання, структури зарплати і пільг з метою залучення і збереження працівників. Пошук і визначення ресурсів для створення системи мотивації (насамперед фінансових). Впровадження системи мотивації та оцінка її ефективності.
 Навчання персоналу  Визначення реальної потреби персоналу в навчанні. Розробка цільових програм підготовки персоналу. Відбір освітніх установ для реалізації програм. Контроль якості і застосування отриманих знань, умінь і навичок.
 Оцінка трудової діяльності  Визначення та формалізація критеріїв ефективності діяльності. Розробка методик оцінки трудової діяльності і доведення їх до персоналу.
 Ротація кадрів і планування індивідуальної кар'єри  Розробка принципів і схеми кадрових переміщень. Розробка програм індивідуального розвитку співробітників і планування кар'єри
 Підготовка керівних кадрів (управління кадровим резервом)  Підготовка програм формування резерву функціонування і резерву розвитку. Відбір учасників програми підготовки резерву. Реалізація програми та оцінка її ефективності. Впровадження системи командного менеджменту.
 Скорочення персоналу  Визначення цілей і необхідності скорочення персоналу. Розробка програм вивільнення персоналу з урахуванням вимоги збереження організаційної культури і професійного ядра колективу. Реалізація програми. Контроль і профілактика несприятливих соціально-психологічних наслідків скорочення персоналу.

Отже, формування кадрової політики є складним процесом, що включає ряд етапів. Кожна стадія розвитку підприємства і зміна його стратегії спричиняє необхідність корекції кадрової політики або, принаймні, її коригування у зв'язку зі змінами цілей підприємства.

Основними показниками (критеріями) оцінки ефективності кадрової політики є:

- Ступінь реалізації цілей організації

- Середній стаж роботи співробітників в компанії;

- Рейтинг привабливості компанії на ринку праці;

- Індекс задоволеності персоналу (опитування);

- Планова / позапланова плинність;

- Відсоток залучених співробітників з вищою освітою / другою вищою / ступенем MBA.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Які аспекти управління персоналом підлягають узгодженню в ході формування кадрової політики?

2. З якою метою проводиться моніторинг персоналу?

3. Продемонструйте взаємозв'язок кадрової політики і стадії життєвого циклу організації. Які напрямки кадрової роботи виходять на перший план на різних стадіях?

4. На якій стадії життєвого циклу знаходиться підприємство, на якому Ви працюєте? Які завдання управління персоналом у зв'язку з цим стають пріоритетними?

5. Які зміни в кадрову політику вносить зміну стратегії організації? Які кадрові завдання доводиться вирішувати при реалізації стратегії організації нового бізнесу? концентрації зусиль на одному з напрямків підприємницької діяльності? диверсифікації? перенесення капіталу?

6. Які основні напрямки діяльності служби управління персоналом по реалізації кадрової політики?

7. Назвіть і проаналізуйте конкретні заходи, що розробляються і реалізуються в рамках таких напрямків діяльності, як навчання персоналу, відбір і набір персоналу, проведення оцінки (атестації), розробка системи мотивації.

 Лекція 1. Кадрова політика - ОСНОВА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЇ 3 сторінка | ЛЕКЦІЯЛИ? кешене
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати