На головну

Графіки поля градієнтів quiver

  1. ВИДИ КОМП'ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ
  2. Графіки ATC, AVC, AFC, MC
  3. Графіки А. М. Данилюка. Розрахунок геометричного КПО при бічному освітленні
  4. Графіки та їх види
  5. Графіки кусочно-заданих функцій
  6. Графіки параметричних функцій

Для побудови графіків полів градієнта служать команди quiver:

· Quiver (X.Y.U.V) - будує графік поля градієнтів у вигляді стрілок для кожної пари елементів масивів X і Y, причому елементи масивів U і V вказують напрямок і розмір стрілок;

· Qui ver (U, V) - будує вектори швидкості в равнорасположенних точках на площині (Х, у);

· Quiver (U, V, S) або quiver (X, Y.U, V, S) - автоматично масштабує стрілки по сітці і потім витягує їх за значенням S. Використовуйте S = 0, щоб побудувати стрілки без автоматичного масштабування;

· Quiver (..., LINESPEC) - використовує для векторів вказаний тип лінії. Зазначені в LINESPEC маркери малюються у підстав, а не на кінцях векторів. Для скасування будь-якого виду маркера використовуйте специфікацію '.'. Специфікації ліній, квітів і маркерів були детально описані в розділі, присвяченому команді plot;

· H = quiver (...) - будує графік і повертає вектор дескрипторів. Нижче представлений приклад застосування команди quiver:

Приклад 3: Розглянемо розрахунок і побудова поля напрямків для функції F = з використанням функції gradient.

>> [X, y] = meshgrid (-2: .2: 2, -2: .2: 2);

>> Z = x. * Exp (-x. ^ 2 - y. ^ 2);
 >> [Px, py] = gradient (z, .2, .2);
 >> Contour (z), hold on, quiver (px, py), hold off

Неважко помітити, що уявлення поля градієнтів стрілками дає вельми наочне уявлення про 'лініях поля, вказуючи області, куди ці лінії впадають і звідки вони походять.

 Градієнт. | Векторне поле.

лекція №18 | Скалярний поле. | Поверхні рівня, лінії рівня | Похідна за напрямком. | Потік вектора. | Ротор (вихор) векторного поля. | циркуляція | Формула Стокса | Оператор Гамільтона і векторні диференціальні операції другого порядку. | Приклад застосування MATLAB |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати