На головну

Правила безпеки при роботі в фізичних і електромеханічних лабораторіях

  1. I. Загальні заходи пожежної безпеки у військових частинах і підрозділах
  2. I. Загальні відомості про гідрології ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ, ХІМІЧНИХ І ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТІ ПРИРОДНИХ ВОД
  3. II. Навчання військовослужбовців вимогам безпеки
  4. II. Основні фактори, що визначають державну політику в галузі забезпечення хімічної і біологічної безпеки
  5. II. Вимоги пожежної безпеки в парках і ангарах, на стоянках повітряних суден
  6. III. Інструктаж по вимогам безпеки
  7. III. Мета, основні принципи та пріоритетні напрями державної політики в галузі забезпечення хімічної і біологічної безпеки

Поразка людей електричним струмом може відбутися як при високому, так і при низькій напрузі. Ураження струмом при низькій напрузі відбувається в ряді випадків зі смертельними наслідками.

Пояснюється це тим, що багато виконавців робіт при обслуговуванні електроустановок низької напруги нехтують правилами техніки безпеки, помилково вважаючи небезпечним для життя тільки висока напруга.

Небезпечні струми як високого, так і низької напруги.

Велике значення в разі поразки людини електричним струмом мають оточуючі умови. Залежно від оточуючих умов змінюється і величина небезпечної напруги для людини.

За ступенем небезпеки ураження людей електричним струмом приміщення поділяються на три групи:

1. приміщення без підвищеної небезпеки;

2. приміщення з підвищеною небезпекою;

3. приміщення особливо небезпечні.

До приміщень без підвищеної небезпеки відносяться:

§ сухі приміщення (відносна вологість повітря в яких не вище);

§ опалювальні приміщення (температура повітря від до);

§ приміщення з струмонепровідними підлогою (сухий, що не забруднене, дерев'яний, асфальтовий);

§ приміщення, в яких відсутня струмопровідна пил;

§ приміщення, в яких коефіцієнт заповнення металевим обладнанням не перевищує 0,2 частини площі підлоги приміщення.

До приміщень з підвищеною небезпекою належать приміщення, що відповідають одній з таких ознак:

§ наявність вологості або вогкості (відносна вологість повітря перевищує);

§ наявність металевих, земляних, цегляних струмопровідних підлог;

§ температура повітря вище 30 градусів;

§ наявність струмопровідного пилу;

§ коефіцієнт заповнення металевим обладнанням перевищує 0,2 частини площі підлоги при наявності можливості одночасного дотику людини до яких з'єднання з землею металоконструкцій, технологічним апаратам, механізмам і т.п., з одного боку, і до металевих корпусів приладів, з іншого боку.

До особливо небезпечних приміщень належать приміщення, які відповідають одній з таких ознак:

§ наявність вогкості з відносною вологістю повітря, близькою до, при якій стелю, стіни, підлогу і предмети покриті вологою (наприклад, гідрофізичні лабораторії);

§ наявність хімічно активного середовища, тобто такі приміщення, в яких за умовами виробництва постійно або тривалий час утримуватися гази, пари або відкладення пилу, які можуть впливати на електричну ізоляцію;

§ одночасне наявність двох або більше ознак підвищеної небезпеки.

Для різних приміщень, в залежності від їх груп, прийняті напруги, перевищення яких вважається небезпечним для життя людини:

а) в приміщеннях без підвищеної небезпеки -;

б) в приміщеннях з підвищеною небезпекою -;

в) в особливо небезпечних приміщеннях -.

При організації навчальних і науково-дослідних робіт в фізичних і електромеханічних лабораторіях необхідно вибирати приміщення без підвищеної небезпеки, вживати спеціальних заходів захисту, що попереджають появу небезпечної напруги.

У всіх випадках має бути забезпечене правильне виконання захисного заземлення корпусів електроустаткування і приладів.

Розташування робочих місць повинна бути такою, щоб виключати можливість одночасного дотику до корпусів електрообладнання та приладів, з одного боку, і до труб водопроводу, газопроводу, паропроводу, з іншого боку.

Пам'ятайте:

1. Електричний струм напругою вище 12 В при роботі в гідрофізичних і інших лабораторіях при особливо небезпечних умовах (мокра підлога, висока температура), при одночасному зіткненні з землею і з однією з фаз електромережі небезпечний для життя. У лабораторіях з підвищеною вологістю і виділенням тепла користуйтеся переносними світильниками зі зниженим напругою (менше 12 В), різного роду електротехнічні роботи виконуйте проводами з надійною ізоляцією.

2. Дотик до корпусів електрообладнання, кабелю і проводів безпечно тільки при справній ізоляції. При пошкодженої ізоляції струм може пройти в землю через корпус і через тіло того, хто доторкується людини. Ретельно стежте за справністю ізоляції проводів і обладнання. Негайно повідомляйте про помічені несправності.

3. Для захисту від ураження електричним струмом корпусу обладнання та трансформатори мають бути заземлені. При наявності правильно виконаного і справного заземлення дотик до металевих корпусів, станини, оболонок кабелів безпечно. Однак при одночасному дотику до струмоведучих частин обладнання, що знаходиться під напругою, і заземленим корпусів і предметів небезпека ураження електричним струмом не тільки залишається, але навіть зростає. Правильно виконане і справне заземлення оберігає від ураження електричним струмом при замиканні на корпус. В процесі роботи не відключайте і не обривати провід захисного заземлення.

Суворо забороняється:

1. Включати електротехнічні прилади, силові і освітлювальні рубильники без дозволу керівника.

2. Вимикати силові і освітлювальні рубильники без дозволу керівників.

3. Включати досліджувану електричну схему під напругу без попередньої перевірки і дозволу керівника.

4. Проводити перемикання в схемах, які перебувають під напругою.

5. Залишати без нагляду схему, що знаходиться під напругою.

6. Заходити за огорожі.

7. Протягувати руки за огорожі.

8. Працювати з незаземлённим електрообладнанням.

9. Знімати і переважувати попереджають і забороняють плакати.

 Загальні правила безпеки при роботі в лабораторіях | Високовольтні експериментальні установки

огородження | Захисне заземлення і занулення | плакати | Звільнення від струму. | На низькій напрузі. | На високій напрузі. | Заходи першої допомоги. | Прийоми штучного дихання. | Загальні вказівки. | Спеціальні вказівки. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати