Головна

Формування виручки страхової компанії.

  1. D) формування системи соціологічної освіти
  2. I. Формування дисципліни.
  3. Антропоцентризм і екоцентризму. Формування нового екологічного свідомості.
  4. Боскет. Шпалери, їх формування та використання.
  5. Брокерсько-дилерські компанії.
  6. В) формування культу особи вождя
  7. Вплив рок-музики на формування самооцінки підлітків у музично освітньому процесі

Виручка страховика формується за рахунок надходження страхових внесків за договорами страхування, співстрахування та перестрахування. До складу зазначених надходжень не включаються надходження за видами обов'язкового страхування, що здійснюються за рахунок бюджетних коштів. Ці кошти враховуються в якості засобів, призначених на цільове фінансування. З цієї частини бюджетних коштів до виручки включається тільки та частина бюджетних асигнувань, яка в установленому порядку спрямовується на покриття витрат страхової компанії, що здійснює дані обов'язкові види страхування.

Виручка страховика зменшується: на суму страхових виплат, вироблених страховою організацією в звітному періоді за всіма видами страхування за вирахуванням відшкодувань перестраховиками частки страхових виплат за договорами, переданим в перестрахування; на суму страхових внесків, сплачених перестраховикам за договорами, переданим в перестрахування; на суму збільшення в звітному періоді страхових резервів за всіма видами страхування.

У виручку страховика включаються: суми повернення страхових резервів, сформовані в попередні звітні періоди; комісійні винагороди за договорами, переданим в перестрахування; комісійні винагороди, отримані за надання послуг страхових агентів, брокерів, сюрвеєрів (експерти з огляду страхового майна); відшкодування перестрахувальником частки страхових виплат за договорами, переданим в перестрахування; економія коштів на ведення справи по обов'язковому медичному страхуванню.

Інші надходження від страхової діяльності включають: доходи, отримані від розміщення страхових резервів та інших засобів (крім доходів від інвестування коштів резервів з обов'язкового медичного страхування); доходи, отримані від інвестування резервів по ОМС за вирахуванням сум, використаних на покриття витрат з оплати медичних послуг і поповнення відповідного резерву відповідно до нормативів; суми отриманих%, нарахованих на страхові премії за договорами страхування; суми, одержані страховиком в порядку реалізації права вимоги страхувальника за майновим страхуванням до особи, відповідальної за заподіяний збиток; інші доходи від страхової діяльності.

Доходи від іншої діяльності: прибуток від реалізації основних фондів, матеріальних цінностей та ін. Активів страхової компанії; доходи, отримані від здачі майна в оренду; доходи, що надійшли в погашення дебіторської заборгованості, списаної в попередні роки; списана кредиторська заборгованість; доходи від іншої не забороненою законом діяльності.

 Розрахунок страхових тарифів по ризикових видах страхування. | Склад витрат страхової компанії

Страхування | Стор. ринок. Учасники стр.ринка | Організаційні форми страховиків | Резерви збитків. | Розміщення страхових резервів. | Аналіз фінансового стану та рентабельності страхових компаній. | Галузі і види страхування | II. Заможні-е страх-е | Функції Департаменту з нагляду за страховою діяльністю | Ліцензування страхової діяльності. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати