Головна

перестрахування

  1. Стаття 13. Перестрахування

Завдання 1.

Портфель страховика складається з трьох груп страхових ризиків, що мають оцінку відповідно 400, 625, 800 млн. Д.Є. Припустимо, що страховик на підставі актуарних розрахунків визначив максимальний рівень власної участі (власне утримання) в покритті ризиків - 500 млн Д.Є. Квота - 20% від страхового портфеля, переданого в перестрахування.

Визначити, скільки отримає перестрахувальник за однорідними групами ризику і величину власної участі цедента в покритті ризику.

Завдання 2.

За договором квотного перестрахування перестрахувальник приймає на свою відповідальність 40% страхової суми за кожним договором страхування майна підприємств, але не більше 1,8 млн. Д.Є. Цедент уклав договори страхування майна на 4,2 млн. 5,5 млн. І 6 млн. Д.Є.

Визначити власну участь цедента та перестраховика в покритті ризиків.

Завдання 3.

Перестрахувальник приймає на свою відповідальність 40% страхової суми, але не більше 1 млн. Д.Є. за договором страхування, укладеним на страхову суму: I варіант - 2,5 млн. Д.Є., 11 варіант - 4 млн. Д.Є. Перестрахувальник буде перестраховувати 40% страхової суми, отримає 40% страхової премії і повинен буде при настанні страхового випадку перерахувати 40% від суми, сплаченої страховиком страхувальникові при прямого страхування.

Визначити величину перестрахування і власне утримання.

Завдання 4.

Об'єкт вартістю 6 млн. Д.Є. застрахований за одним договором трьома страховиками: першим - на суму 2,5 млн. Д.Є., другим - на суму 2 млн. Д.Є., третім - на суму 1,5 млн Д.Є. Страховим випадком (сталася пожежа) завдано збитків об'єкту в сумі 1,8 млн. Д.Є.

Визначити розмір виплати страхувальнику кожним страховиком.

актуарні розрахунки

Завдання 1.

Необхідно вибрати найменш збитковий регіон. Критерієм вибору є мінімальна величина наступних коефіцієнтів: частота страхових подій, коефіцієнт кумуляції ризику, збитковість страхової суми, тяжкість ризику.

Дані для розрахунку: в регіоні А число застрахованих об'єктів (n) - 30 000 од., Страхова сума застрахованих об'єктів (СС) - 150 млн. Д.Є., число постраждалих об'єктів (m) - 10 000 од., Число страхових випадків (а) - 8 400 од., страхове відшкодування (В) - 2 млн. Д.Є.

В регіоні Б відповідно:

N = 400,

СС = 40 млн. Грош,

M = 2000,

А = 1600

В = 3,2 млн. Д.Є.

Завдання 2.

Необхідно вибрати найменш збитковий регіон. Критерієм вибору є мінімальна величина наступних показників страхування:

- Частота страхових подій;

- Коефіцієнт кумуляції ризику;

- Тяжкість шкоди.

Дані для розрахунку. В регіоні А число застрахованих об'єктів (n) - 30000 од .; страхова сума застрахованих об'єктів (С) - 150 млн. руб .; число постраждалих об'єктів (m) - 10000 од .; число страхових випадків (L) - 8400 од .; страхове відшкодування (В) - 2 млн. руб .; сума зібраних страхових внесків (Р) - 45 млн. руб.

В регіоні Б відповідно: n = 4000; С = 40 млн. Руб .; m = 2000; L = 1600.; В = 3,2 млн. Руб .; Р = 18 млн. Руб

Завдання 3.

Розрахуйте показники страхування за двома регіонами:

а) частота страхових подій на 100 од. об'єктів;

б) коефіцієнт кумуляції ризику;

в) збитковість страхової компанії на 100 руб. страхової суми;

г) тяжкість шкоди.

Виберіть найменш збитковий регіон.

Показники по страхуванню об'єктів

 № п / п  показники  регіон 1  регіон 2
 Число застрахованих об'єктів, од.
 Страхова сума застрахованнихоб'ектов, тис. Руб.
 Число постраждалих об'єктів, од.
 Число страхових випадків, од.
 Страхове відшкодування, тис. Руб.

Завдання 4.

Використовуючи коефіцієнт Коньшина, виберіть найбільш фінансово стійку страхову операцію на підставі наступних вихідних дані.

За страхової операції № 1: кількість договорів страхування 20 000, середня тарифна ставка - 0,0032 Д.Є. з 1 Д.Є. страхової суми.

За страхової операції № 2: кількість договорів страхування - 18 000 середня тарифна ставка - 0,0034 Д.Є. з1 Д.Є. страхової суми.

Завдання 5.

Значення середніх тарифних ставок за чотирма групами об'єктів страхування в звітному році склали: 0,22, 0,325, 0,4, 05%.

Кількість застрахованих об'єктів відповідно по групах 3000, 7000, 3500 1500.

Зробити висновок про фінансову стійкість страхової організації, якщо середньоринковий показник становить 0,2.

Завдання 6.

Використовуючи коефіцієнт фінансової стійкості страхового фонду, треба вибрати найбільш фінансово стійку страхову організацію.

Вихідні дані для розрахунку: страхова організація А має страхових платежів 60 млн. Д.е .; залишок коштів в запасному фонді на кінець тарифного періоду - 5 млн. д.е. .; виплати страхового відшкодування - 38 млн. д.е .; витрати на ведення справи - 6 млн. Д.Є.

Страхова організації Б має страхових платежів 50 млн. Д.е .; залишок коштів в запасному фонді на кінець тарифного періоду - 6 млн. д.е .; виплати страхового відшкодування - 22 млн. д.е .; витрати на ведення справи - 5 млн. д.е.

 майнове страхування | Різновиди страхування життя

Тема 1. Економічна сутність і функції страхування | Виберіть правильну відповідь. | Виберіть правильну відповідь. | Виберіть правильну відповідь. | Виберіть правильну відповідь. | Виберіть правильну відповідь. | Виберіть правильну відповідь. | Виберіть правильну відповідь. | Виберіть правильну відповідь. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати